I gcomhthéacs díghrádaithe, rinne an chuid “Óige” de phlean an rialtais tacú le gníomhaíocht gur féidir titim in earcaíochtaí a sheachaint. De réir tuarascála eatramhaí a chuir an Aireacht Saothair i láthair le linn Chomhairle na nAirí an 6 Eanáir, 2021, earcaíodh níos mó ná milliún faoi 26 ar chonarthaí buana nó téarma shocraithe 3 mhí nó níos mó ó seoladh an fruiliú eisceachtúil. bónas an 1 Lúnasa, leibhéal atá beagnach comhionann le leibhéal 2019.

Tá gach cuideachta, chomh maith le cumainn, incháilithe don scéim. Tá ceithre mhí ag fostóirí ó dháta fhorghníomhaithe an chonartha chun a iarraidh ar na seirbhísí Stáit leas a bhaint as an gcabhair seo a íocann an Ghníomhaireacht Seirbhíse agus Íocaíochta (asp) faoi choinníollacha áirithe. Go háirithe, ní féidir an AEJ, as Cúnamh chun daoine óga a fhostú, a dheonú do chuideachta a bhfuil leagan eacnamaíoch déanta aici don phost lena mbaineann ón 1 Eanáir, 2020.

Is é an méid is airde ná 4 euro d’fhostaí lánaimseartha, íocaíochtaí á ndéanamh go ráithiúil ar dheimhniú láithreachta an fhostaí a thabhairt ar aird ag an bhfostóir, i gcónaí

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Do chuntas Instagram a fhorbairt i 4 chéim