Is doiciméad scríofa litir ghairmiúil, a chinntíonn caidreamh foirmiúil idir idirghabhálaithe éagsúla. Tá struchtúr inmheánach an-gnáth aige. Scríofa go bunúsach ar leathanach amháin, nó ar dhá cheann go heisceachtúil. Is minic a bhíonn ábhar amháin sa litir ghairmiúil. Tá buntáiste ag an struchtúr inmheánach seo. Is féidir lena phlean scríbhneoireachta fanacht mar an gcéanna is cuma cén. Ar ndóigh, beidh athruithe ann i bhfianaise an chuspóra. Mar sin féin, bíodh sé ina iarraidh shimplí ar fhaisnéis, ar iarratas, nó fiú ar ghearán. Ní bheidh aon athrú praiticiúil ar an bplean chun comhfhreagras gairmiúil a scríobh.

Am atá caite, an lá atá inniu ann, an todhchaí: plean trí chéim do litir ghairmiúil rathúil

Tagraíonn úsáid an ama a chuaigh thart, an lá atá inniu ann agus an todhchaí, san ordlathas croineolaíoch seo, don triptych atá sa phlean scríbhneoireachta de litir ghairmiúil. Is é an plean simplí agus éifeachtach é a chur i bhfeidhm i ngach cás. Ceist a chur, faisnéis a chur in iúl, ábhar ar leith a mhíniú, nó fiú do léitheoir a chur ina luí. Éifeachtacht, a bhfuil údar léi maidir leord loighciúil breathnaithe ina struchtúr.

 

An t-am atá caite: céim uimhir 1 den phlean

Scríobhaimid litir is minice, ar bhonn fasach, staid tosaigh nó roimhe seo. D’fhéadfadh gur litir a fuarthas, cruinniú, cuairt, agallamh teileafóin, srl. Is é an aidhm atá leis an gcéad chuid den litir seo a scríobh ná na cúiseanna leis an seoladh a chur in iúl. Nó go simplí an comhthéacs a chuireann síos ar an staid. De ghnáth cuirtear meabhrúchán na bhfíoras in iúl in aon abairt amháin. Mar sin féin, tá sé níos áisiúla an abairt seo a thógáil i bhfo-abairtí. Mar léiriú, is féidir linn na nathanna seo a leanas a bheith againn:

 • Admhaím go bhfuarthas do litir, ag cur in iúl dom ...
 • I do litir dar dáta ………
 • Chuir tú in iúl dúinn ...
 • I bhfianaise do phreaseisiúint a d’fhoilsigh an nuachtán XXX (tagairt n ° 12345), táimid díreach tar éis ...
 • Tar éis fíorú ar do chuntas a dhéanamh, fuaireamar ...

I gcásanna nach bhfuil baint ag an gcúis le scríobh na litreach le fíric a chuaigh thart. Ag an bpointe sin tá an chéad mhír den phost againn ina dtugann an t-údar é féin agus a bhunaíocht isteach. Ansin lean ort trí d’iarratas a shonrú nó trína sheirbhísí éagsúla a thairiscint. Mar shampla, mar chuid d’iarraidh ar fhaisnéis nó de thogra seirbhíse, d’fhéadfadh go mbeadh na nathanna seo a leanas againn:

 • Mar shaineolaithe san earnáil slándála, tagaimid tríd seo….
 • Agus sástacht ár gcustaiméirí i gcroílár, theastaigh uainn ...
 • Táimid an-sásta a fhógairt go bhfuil pleanáilte againn dár gcustaiméirí ...

I gcomhthéacs iarratais spontáineach (intéirneacht nó post), is féidir linn na nathanna thíos a bheith againn freisin:

 • Tharraing do chuideachta m’aird agus mar mhac léinn i …………, ba mhaith liom iarratas a dhéanamh ar intéirneacht ………
 • Bhain mé céim amach le déanaí i ...

Caithfidh an faighteoir a ndírítear an litir chuige, ón gcéad mhír, ábhar do litreach a thuiscint.

An lá inniu: céim uimhir a dó den phlean

Tagraíonn an dara cuid seo den phlean do na cúiseanna a thugann údar le scríobh na litreach ag am T. Maidir leis an staid roimhe seo a cuireadh in iúl sa chéad chuid. Ag an leibhéal seo, is ceist í argóint, faisnéis, míniú, nó fiú ceistiú. Ag brath ar chastacht an cháis, is féidir an chuid seo a scríobh i mír iomlán nó an príomhsmaoineamh a chur i láthair in aon abairt amháin. Mar léiriú, is féidir linn na nathanna seo a leanas a bheith againn:

 • Ag tabhairt dá haire nach ndéantar an sonrasc n °… a ghlanadh, ní dhéanaimid…
 • Cinntíonn ballraíocht inár n-eagraíocht duit freisin ...
 • In ainneoin go ndéantar foráil sa chonradh do thús na hoibre ar dháta…, is ábhar iontais dúinn agus bhí deacracht againn na moilleanna a thuairiscigh an tUasal ……… a thuiscint.

An todhchaí: céim uimhir 3 den phlean

Dúnann an tríú cuid agus an chuid dheireanach an chéad dá cheann trí thuairisciú ar ndiaidh le teacht suas.

Cuirimid ár n-intinn in iúl, mar údar na litreach, agus mar sin is féidir linn nathanna den chineál a úsáid:

 • Tabharfaidh mé aire go pearsanta inniu do na míreanna a d’iarr tú a sheoladh
 • Táimid réidh le hionad ... a chur san áireamh ar ndóigh an bunaidh.
 • Téigh níos gaire d’oifig na dticéad le do thoil… ..

Cuirimid in iúl gur mian linn, ag iarraidh nó ag spreagadh an fhaighteora gníomhú nó freagairt. Mar sin is féidir linn na foirmlithe seo a leanas a bheith againn:

 • Tugtar cuireadh duit teacht níos gaire don chuntar
 • Iarraim ort, dá bhrí sin, glaoch ar do shaineolaithe go gasta d’fhonn ...
 • Táthar ag fanacht go fonnmhar le do phras chun an cás seo a réiteach.

D’fhéadfadh argóint a bheith ag gabháil le cuspóir na litreach seo a scríobh:

 • Déanfaidh tú an cás a choigeartú chomh tapa agus is féidir (oibiachtúil) de réir fhorálacha ginearálta agus sonracha an chonartha. (Argóint)
 • An féidir leat mo sheachadadh a shocrú a luaithe is féidir? (Cuspóir) Ní fiú a mheabhrú duit go gcaithfear an seachadadh a dhéanamh ar an dáta sceidealta, i bhfianaise do choinníollacha díola. (Argóint)

 

Foirmle dea-bhéasach, riachtanach chun do litir ghairmiúil a dhúnadh!

Chun deireadh a chur i gceart le litir ghairmiúil, tá sé riachtanach frása dea-bhéasach a scríobh. Is foirmle dea-bhéasach í seo i ndáiríre, ina bhfuil slonn, ach foirmle “réamhchonclúid” freisin.

Tá foirmle cúirtéise againn, a léiríonn cordial áirithe:

 • Faigh ár mbuíochas roimh ré as ...
 • Gabhaimid leithscéal as an staid gan choinne seo
 • Beidh mé ar fáil i gcónaí chun é a phlé ag cruinniú
 • Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith chun ...
 • Tá súil againn go gcomhlíonfaidh an tairiscint seo d’ionchais agus táimid ar fáil duit ar ndóigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Tá foirmle dea-bhéasach againn:

 • Iarraimid ort glacadh le gach rath, Madam, Sir.
 • Creid le do thoil, a dhuine uasail, i léiriú na mothúchán is fearr atá againn.
 • Glac le do thoil, Madam, ár ndícheall.

 

Is é an buntáiste a bhaineann leis an bplean seo agus litir ghairmiúil á scríobh ná sobriety ar thaobh amháin maidir leis an ábhar a scríobh agus ar an taobh eile, simplíocht na léitheoireachta i leith an fhaighteora. Mar sin féin, ní mholtar an amlíne seo d’ábhar níos casta agus níos faide.