Sainaithin an múnla caighdeánach atá curtha in oiriúint do do chuspóir

Tá teimpléid chaighdeánacha éagsúla tuairiscithe ríomhphoist a úsáidtear i ngnó. Tá sé ríthábhachtach an fhormáid cheart a roghnú bunaithe ar chuspóir do thuairisce chun do theachtaireacht a chur in iúl go soiléir agus go héifeachtach.

Le haghaidh tuairisce monatóireachta rialta ar nós tuairisc sheachtainiúil nó mhíosúil, roghnaigh struchtúr tábla le príomhfhigiúirí (díolacháin, táirgeadh, etc.).

Ar iarratas buiséid nó acmhainne, scríobh comhad struchtúrtha i gcodanna le réamhrá, do riachtanais mhionsonraithe, argóint agus conclúid.

I gcás géarchéime a éilíonn freagairt phráinneach, cuir geall ar stíl dhíreach chumhachtach trí na fadhbanna, na hiarmhairtí agus na gníomhartha a liostú i gcúpla abairt uafásach.

Is cuma cén tsamhail, tabhair aire don fhormáidiú le hidirtheidil, urchair, táblaí chun an léitheoireacht a éascú. Cabhróidh na samplaí nithiúla thíos leat an fhormáid is fearr a roghnú do gach cás le haghaidh tuairiscí ríomhphoist gairmiúla agus éifeachtacha.

An tuairisc monatóireachta rialta i bhfoirm táblaí

Éilíonn an tuairisc mhonatóireachta rialta, mar shampla go míosúil nó go seachtainiúil, struchtúr soiléir sintéiseach a leagann béim ar na príomhshonraí.

Mar gheall ar an bhformáid táblaí is féidir na táscairí tábhachtacha (díolacháin, táirgeadh, ráta comhshó, etc.) a chur i láthair ar bhealach eagraithe agus inléite, i gceann cúpla soicind.

Cuir teideal beacht ar do tháblaí, mar shampla “Eabhlóid na ndíolachán ar líne (láimhdeachas míosúil 2022)”. Cuimhnigh na haonaid a lua.

Is féidir leat gnéithe amhairc cosúil le grafaicí a ionchorprú chun an teachtaireacht a threisiú. Cinntigh go bhfuil na sonraí cruinn agus na háirimh i gceart.

In éineacht le gach tábla nó graf le tráchtaireacht ghearr ag déanamh anailíse ar na mórthreochtaí agus conclúidí, in 2-3 abairt.

Fágann formáid an tábla go mbeidh sé éasca do d’fhaighteoir na bunghnéithe a léamh go tapa. Tá sé oiriúnach do thuarascálacha monatóireachta rialta a éilíonn cur i láthair achoimre ar phríomhshonraí.

LÉIGH  Cruinniú teimpléad ríomhphoist sintéise

An ríomhphost tioncharach i gcás géarchéime

I gcás éigeandála óna dteastaíonn freagairt thapa, roghnaigh tuairisc i bhfoirm pianbhreitheanna gearra pollta.

An fhadhb a fhógairt ón tús: “Tá ár bhfreastalaí thíos tar éis ionsaí, táimid as líne”. Ansin mionsonraigh an tionchar: láimhdeachas caillte, custaiméirí a bhfuil tionchar orthu, etc.

Ansin liostaigh na gníomhartha a rinneadh chun an damáiste a theorannú, agus iad siúd atá le cur i bhfeidhm láithreach. Cuir deireadh le ceist nó iarratas práinneach: “An féidir linn brath ar acmhainní breise chun seirbhís a athchóiriú laistigh de 48 uair an chloig?”

I gcás géarchéime, is í an eochair ná eolas a thabhairt go tapa faoi na deacrachtaí, na hiarmhairtí agus na freagraí i gcúpla abairt dhíreach. Caithfidh do theachtaireacht a bheith gearr agus slógtha. Is é an stíl punchy is éifeachtaí don chineál seo tuairisce ríomhphoist éigeandála.

 

Sampla XNUMX: Tuairisc Mhíosúil Díolacháin Mhionsonraithe

Madam,

Anseo thíos tá tuairisc mhionsonraithe ar ár ndíolachán i mí an Mhárta:

 1. Díolacháin in-siopa

Bhí laghdú 5% ar dhíolacháin in-siopa ón mhí seo caite go dtí €1. Seo é an éabhlóid de réir roinne:

 • Fearais tí: láimhdeachas de €550, cobhsaí
 • Roinn DIY: láimhdeachas de €350, síos 000%
 • Rannóg gairdín: láimhdeachas de €300, síos 000%
 • Roinn na cistine: láimhdeachas €50, suas 000%

Mínítear an meath ar an roinn gairdín leis an aimsir neamhfhabhrach an mhí seo. Tabhair faoi deara an fás spreagúil i roinn na cistine.

 1. Díolacháin ar líne

Tá díolacháin ar ár suíomh Gréasáin cobhsaí ag €900. Mhéadaigh sciar Mobile go 000% de dhíolacháin ar líne. Tá méadú mór tagtha ar dhíolacháin troscáin agus maisiúcháin a bhuíochas lenár mbailiúchán nua Earraigh.

 1. Gníomhartha margaíochta

Ghin ár bhfeachtas ríomhphoist do Lá na Máithreacha láimhdeachas breise de €20 i rannóg na cistine.

Chuir ár n-oibríochtaí ar líonraí sóisialta maidir le dearadh intí le díolacháin sa chuid seo freisin.

 1. Conclúid

In ainneoin laghdú beag ar na siopaí, tá ár ndíolachán fós soladach, á thiomáint ag ríomhthráchtáil agus oibríochtaí margaíochta spriocdhírithe. Ní mór dúinn leanúint lenár n-iarrachtaí ar mhaisiú agus troscán chun cúiteamh a dhéanamh ar an meath séasúrach sa roinn gairdín.

LÉIGH  Teimpléad litreach: iarr íocaíocht as do shaoire le pá neamhúsáidte

Tá mé ar fáil duit le haghaidh soiléirithe ar bith.

Le meas,

Earnáil Díoltóra Jean Dupont Thoir

An dara sampla: Iarratas breise buiséid chun líne táirge nua a sheoladh

 

Ard-Stiúrthóir Madam,

Is mór an onóir dom buiséad breise a iarraidh uait mar chuid de sheoladh ár raon nua táirgí atá sceidealaithe do mhí an Mheithimh 2024.

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal straitéiseach seo ár dtairiscint a leathnú go dtí an chuid buacach de tháirgí orgánacha, áit a bhfuil méadú 20% ar an éileamh in aghaidh na bliana, trí 15 thagairtí breise a thairiscint.

Chun a chinntiú go n-éireoidh leis an seoladh seo, tá sé riachtanach acmhainní breise a shlógadh. Seo iad mo mholtaí uimhriúla:

 1. Neartú sealadach na foirne:
 • 2 fhorbróir lánaimseartha a earcú thar 6 mhí chun an pacáistiú agus an doiciméadúchán teicniúil a thabhairt chun críche (costas: €12000)
 • Tacaíocht ó ghníomhaireacht margaíochta digiteach ar feadh 3 mhí don fheachtas gréasáin (8000 €)
 1. Feachtas margaíochta :
 • Buiséad meán chun urraíocht a dhéanamh ar ár bhfoilseacháin ar líonraí sóisialta (5000 €)
 • Cruthú agus seoladh ríomhphoist: dearadh grafach, costais seolta do 3 fheachtas (7000 €)
 1. Tástálacha tomhaltóra:
 • Eagrú na bpainéal tomhaltóirí chun aiseolas a bhailiú ar tháirgí (4000 €)

Is é sin iomlán de €36 chun na hacmhainní daonna agus margaíochta a úsáid chun go n-éireoidh leis an seoladh straitéiseach seo.

Tá mé ar fáil duit chun é a phlé le linn ár gcéad chruinniú eile.

Ar feitheamh do thuairisceáin,

Cordialement,

Seán Dupont

Bainisteoir tionscadáil

 

An tríú sampla: Tuairisc ghníomhaíocht mhíosúil na roinne díolacháin

 

Mrs Durand a chara,

Anseo thíos tá tuairisc ghníomhaíochta ár rannóg díolacháin do mhí an Mhárta:

 • Cuairteanna ionchasacha: Chuaigh ár n-ionadaithe díolacháin i dteagmháil le 25 ionchas a aithníodh inár gcomhad custaiméara. Tá 12 cheapachán socraithe.
 • Tairiscintí seolta: Tá 10 dtairiscint thráchtála seolta againn ar phríomhtháirgí ónár gcatalóg, a bhfuil 3 cinn acu tiontaithe cheana féin.
 • Seónna trádála: Mheall ár seastán ag an seó Expopharm thart ar 200 teagmháil. Táimid tar éis 15 acu a thiontú ina gceapacháin amach anseo.
 • Traenáil: Lean ár gcomhghleacaí nua Lena seachtain oiliúna allamuigh le Marc chun eolas a chur ar ár gcuid táirgí agus páirceanna díolacháin.
 • Cuspóirí: Baineadh amach ár gcuspóir tráchtála de 20 conradh nua thar na míosa. Is ionann an láimhdeachas ginte agus €30.
LÉIGH  An bhfuil sé níos fearr ríomhphoist a sheoladh nó litreacha a sheoladh?

Táimid ag leanúint lenár n-iarrachtaí chun ár liosta cliant a fhorbairt, ná bíodh leisce ort do mholtaí a chur chugam.

Le meas,

Bainisteoir Díolacháin Jean Dupont

 

Sampla a Ceathair: Tuairisc Mhionsonraithe ar Ghníomhaíochtaí Seachtainiúla – Bácús Ollmhargadh

 

A chomhghleacaithe, a chairde,

Anseo thíos tá tuairisc mhionsonraithe ar ghníomhaíochtaí ár mbáicéireachta do sheachtain 1-7 Márta:

Táirgeadh:

 • Tháirgeamar 350 baguette traidisiúnta ar an meán in aghaidh an lae, as iomlán de 2100 i rith na seachtaine.
 • Tá méadú 5% ar an toirt iomlán a bhuíochas lenár n-oigheann nua, rud a ligeann dúinn freastal ar an éileamh atá ag fás.
 • Tá éagsúlú ár raon arán speisialta (tuath, caiscín, gránaigh) ag iompar torthaí. bhácáil muid 750 an tseachtain seo.

Ventes:

 • Is é an láimhdeachas iomlán ná 2500 €, cobhsaí i gcomparáid leis an tseachtain seo caite.
 • Is fearr fós taosráin Víneacha (€680), agus foirmlí lóin (€550) agus arán traidisiúnta (€430) ina dhiaidh sin.
 • Bhí díolacháin maidin Dé Domhnaigh an-láidir (láimhdeachas de €1200) a bhuíochas leis an tairiscint speisialta brunch.

Soláthar:

 • Fáiltiú 50kg de phlúr agus 25kg de im. Tá stoic leordhóthanach.
 • Ag smaoineamh ar uibheacha agus giosta a ordú don tseachtain seo chugainn.

Pearsanra :

 • Beidh Julie ar saoire an tseachtain seo chugainn, atheagróidh mé na sceidil.
 • Buíochas le Bastien a sholáthraíonn ragobair ar díol.

Fadhbanna :

 • Miondealú ar mheicníocht na mona ar maidin Dé Máirt, deisithe i rith an lae ag an leictreoir.

Le meas,

Bainisteoir Jean Dupont

 

An cúigiú sampla: Fadhb phráinneach – Mífheidhmiú bogearraí cuntasaíochta

 

Dia duit gach duine,

Ar maidin, tá fabhtanna ag ár mbogearraí cuntasaíochta a chuireann cosc ​​ar iontráil sonrasc agus ar mhonatóireacht an mhórleabhair ghinearálta.

Deimhníonn ár soláthraí seirbhíse TF, a ndearna mé teagmháil leis, go bhfuil nuashonrú le déanaí i gceist. Tá siad ag obair ar shocrú.

Idir an dá linn, tá sé dodhéanta dúinn idirbhearta a thaifeadadh agus cuirtear isteach ar mhonatóireacht airgid thirim. Tá an baol ann go dtitfimid ar gcúl go han-tapa.

Chun an fhadhb a réiteach go sealadach:

 • Scríobh síos do shonraisc/chostais ar chomhad excel éigeandála a gheobhaidh mé ar ais
 • Le haghaidh fiosrúcháin ó chliaint, cuir glaoch orm chun cuntais a fhíorú beo
 • Déanaim mo dhícheall tú a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn.

Tá ár soláthraí seirbhíse slógtha go hiomlán agus tá súil aige an fhadhb seo a réiteach laistigh de 48 uair an chloig ar a mhéad. Tá a fhios agam go bhfuil an mífheidhmiú seo dona, go raibh maith agat as do thuiscint. Cuir in iúl dom aon cheisteanna práinneacha le do thoil.

Cordialement,

Cuntasóir Jean Dupont