Print Friendly, PDF & Email

Mar gheall ar dhúnadh cuideachtaí agus bearta sláinte á gcur i bhfeidhm acu, faigheann fostaithe a chuirtear i bpáirtghníomhaíocht saoire le pá agus ní bhíonn an deis acu a gcuid laethanta saoire le pá a fuarthas cheana a ghlacadh. Dá bhrí sin carnann siad laethanta CP. Chuir an cás seo imní ar fhostóirí, go háirithe an earnáil óstáin agus lónadóireachta. D’fhreagair an Rialtas go fabhrach dá n-ionchais le cur i bhfeidhm na cabhrach eisceachtúil seo.

Cúnamh stáit eisceachtúil: cuideachtaí incháilithe

Tá an cúnamh airgeadais seo beartaithe do chuideachtaí arb é a bpríomhghníomhaíocht fáilte a chur roimh an bpobal agus a bhfuil a mbeart sláinte curtha i bhfeidhm ag an Stát mar thoradh air:

l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de leur établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ; ou une perte du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré d’au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Chun leas a bhaint as an gcabhair, ní mór duit d’iarratas a sheoladh go leictreonach, ag sonrú an chúis atá le dul i muinín cúnaimh eisceachtúil. Chun é seo a dhéanamh, is fútsa atá sé tic a chur le “dúnadh ar feadh 140 ar a laghad…

LÉIGH  U2F2: An bhagairt phantom ar FIDO/U2F a chosc