Tá teacht i bhfeidhm na hasbhainte ag an bhfoinse cánach ioncaim sa Fhrainc ó 1er Eanáir 2019. Ach tá sé fíor go bhfuil, uaireanta, tá sé beagán casta chun teacht ar do bhealach a dhéanamh timpeall sa ríomh. San Airteagal seo, mar sin, déanfaimid iarracht a thuiscint conas a oibríonn sé go léir, ag iarraidh a bheith chomh simplí agus is féidir.

Gcéad dul síos, cad nach bhfuil athrú

I mí na Bealtaine, cosúil le gach bliain, beidh ort do thuairisceán cánach ioncaim a chomhdú ag baint úsáide as tairseach idirlín láithreán gréasáin an rialtais. Mar sin dearbhóidh tú d’ioncam go léir don bhliain roimhe sin, chomh maith le speansais áirithe. Seo roinnt samplaí:

  • Ioncam daoine féinfhostaithe
  • Ioncam ó eastát réadach
  • ioncam cánach
  • éirithe as
  • Tuarastal nanny do linbh, do bhean tí, do chúntóir baile

Ar ndóigh, níl an liosta seo uileghabhálach.

Na heilimintí atá ag athrú

Má tá tú fostaithe, ar scor nó féinfhostaithe, ní íocfaidh tú an cháin go díreach a thuilleadh. Is é d’fhostóir nó do chiste pinsin, mar shampla, a asbhainfidh suim gach mí ó do thuarastal nó ó do phinsean, agus ansin íocfaidh sé go díreach í le cánacha. Déantar na hasbhaintí seo gach mí, rud a ligeann duit íocaíocht na suimeanna atá dlite do cháin ioncaim a leathadh amach thar na bliana. Do dhaoine féinfhostaithe, bainfear cáin ioncaim nuair a dhearbhaíonn tú do láimhdeachas, is é sin le rá gach mí nó gach ráithe.

LÉIGH  Cén fáth a bhfuil sé go maith cárta ball Crédit Agricole a bheith agat?

Nuair a chomhdaíonn tú do thuairisceán gach bliain, cinnfidh na húdaráis chánach ráta bunaithe ar do thuairisceán cánach don bhliain roimhe sin. Ar ndóigh, is féidir leat an ráta seo a mhodhnú am ar bith má mheasann tú go dtuilleann tú i bhfad níos lú nó níos mó ná an bhliain roimhe sin. Tarchuirtear an ráta seo go díreach ansin (trí chánacha) chuig d’fhostóir (nó do chiste pinsin nó Pôle Emploi, etc.).

Is léir nach dtugann an fostaí aon fhaisnéis. Is é an riarachán cánach a thugann aire dó agus tá sé sásta ráta a thabhairt. Níl d'ioncam eile ar eolas ag d'fhostóir i gcás ar bith, má bhaineann tú leas as. Tá rúndacht iomlán ann. Tá sé inphionóis freisin má nochtann an fostóir an ráta d’aon ghnó.

Ach, más fearr leat, is féidir leat ráta neamhphearsanta a roghnú freisin. Is féidir go leor!

Ba chóir a thabhairt faoi deara nach dtagann ioncam áirithe faoi raon feidhme na cánach siarchoinneálach, mar ioncam caipitil nó gnóthachain chaipitiúla ar árachas saoil.

Conas an ráta cánach siarchoinneálach a ríomh

Tá na modhanna ríofa casta agus tá sé níos stuama brath ar ionsamhlóir chun an toradh is cruinne agus is féidir a fháil.

Mar sin féin, is féidir linn é a achoimriú mar seo:

Roinntear méid na cánach ioncaim ar mhéid an ioncaim.

Ar deireadh, déanfar an ráta pearsantaithe seo a athbhreithniú ar an 1 ansiner Meán Fómhair gach bliain de réir do dhearbhú agus beidh an loighic seo infheidhme gach bliain ansin.

Cás speisialta oibrithe trasteorann leis an Eilvéis

Más oibrí trasteorann neamhchónaitheach thú agus má oibríonn tú i gcanton na Ginéive nó Zurich, mar shampla, a chuireann an cháin shiarchoinneálach seo i bhfeidhm cheana féin, níl aon imní ort.

LÉIGH  Conas a oibríonn saoire íoctha?

Ar an láimh eile, má oibríonn tú san Eilvéis agus má tá do chónaí cánach sa Fhrainc, beidh ort tráthchodanna a íoc go díreach leis an Riarachán Cánach mar a rinne tú roimhe seo.

Mar pinsinéir sa Fhrainc, beidh cáin shiarchoinneálach i bhfeidhm de ghnáth.

Agus má tá ró-íocaíocht déanta ag an Riarachán Cánach ?

Ríomhtar an ráta cánach siarchoinneálach go comhréireach leis an leibhéal ioncaim. Mar atá feicthe againn cheana, má thagann athrú ar do chás, tá an fhéidearthacht agat an ráta seo a mhodhnú ar líne agus é a mhodhnú. Déanfaidh an Riarachán ansin na ceartúcháin laistigh de 3 mhí. Is aisíocaíocht uathoibríoch í a bhuíochas do na dearbhuithe a dhéantar gach Bealtaine. Is ag deireadh mhí Iúil nó ag tús Lúnasa a gheobhaidh tú aisíocaíocht. Le linn na tréimhse seo, gheobhaidh tú d’fhógra cánach freisin.

Le haghaidh conarthaí gearra

Tá conarthaí ar théarma seasta agus conarthaí sealadacha faoi réir cánach siarchoinneálach freisin. Féadfaidh an fostóir scála réamhshocraithe a úsáid in éagmais tarchur an ráta. Is féidir ráta neodrach nó ráta neamhphearsanta a thabhairt air freisin. Tá scála ar fáil duit:

Anseo freisin, tá an deis agat é a mhodhnú ar líne ar an suíomh cánach.

Tá fostóirí iolracha agat

Oibríonn an cháin siarchoinneálach ar an mbealach céanna. Go deimhin, tabharfaidh an Riarachán Cánach an ráta céanna do gach duine acu agus cuirfear an ráta seo i bhfeidhm ar gach tuarastal.

Is é an Riarachán Cánach fós do theagmhálaí aonair

Má tá aon cheist agat, más mian leat do chás pearsanta a athrú, níor cheart duit ach teagmháil a dhéanamh le do ghnáthoifig chánach. Ní dhéanann d’fhostóir ach an tsuim a bhailiú agus ní ghlacann sé ionad an Riaracháin.

LÉIGH  Córas sláinte na Fraince: cosaintí, costais, tacaíocht

Síntiúis

Nuair a dheonaíonn tú do chomhlachas, tá tú i dteideal laghdú cánach 66% de do shíntiús a fháil. Leis an asbhaint ag an bhfoinse, ní athraíonn sé seo rud ar bith. Dearbhaíonn tú é gach bliain, i mí na Bealtaine, agus bainfear an méid seo as d’fhógra cánach deiridh i mí Mheán Fómhair.

Ríomhaireachtaí

Seo a leanas an méid dochair dhírigh míosúil:

  • Méadaítear do ghlanioncam inchánach faoin ráta infheidhme

Má roghnaíonn tú an ráta neodrach, úsáidfear an tábla seo a leanas:

 

Tuarastal Ráta neodrach
Níos lú ná nó cothrom le €1 0%
Ó €1 go €404 0,50%
Ó €1 go €457 1,50%
Ó €1 go €551 2%
Ó €1 go €656 3,50%
Ó €1 go €769 4,50%
Ó €1 go €864 6%
Ó €1 go €988 7,50%
Ó €2 go €578 9%
Ó €2 go €797 10,50%
Ó €3 go €067 12%
Ó €3 go €452 14%
Ó €4 go €029 16%
Ó €4 go €830 18%
Ó €6 go €043 20%
Ó €7 go €780 24%
Ó €10 go €562 28%
Ó €14 go €795 33%
Ó €22 go €620 38%
Ó €47 43%