Is deimhniú gairmiúil é teideal gairmiúil a fhágann gur féidir scileanna gairmiúla sonracha a fháil agus a chuireann rochtain ar fhostaíocht nó ar fhorbairt ghairmiúil an tsealbhóra chun cinn. Deimhníonn sé go bhfuil máistreacht déanta ag an sealbhóir ar na scileanna, na inniúlachtaí agus an t-eolas a cheadaíonn feidhmiú na gairme.

In 2017, bhí rochtain ag 7 nduine as 10 gcuardaitheoir poist ar phost tar éis dóibh teideal gairmiúil a fháil.

Cláraítear teidil ghairmiúla in Eolaire Náisiúnta na nDeimhnithe Gairmiúla (RNCP) arna bhainistiú ag France Competences. Tá na teidil ghairmiúla comhdhéanta de bhlocanna scileanna ar a dtugtar teastais scileanna gairmiúla (CCP).

 • Clúdaíonn an teideal gairmiúil gach earnáil (tógáil, seirbhísí pearsanta, iompar, lónadóireacht, tráchtáil, tionscal, etc.) agus leibhéil éagsúla cáilíochta:
 • leibhéal 3 (iarleibhéal V), a fhreagraíonn do leibhéal an CBT,
 • leibhéal 4 (iarleibhéal IV), a fhreagraíonn do leibhéal BAC,
 • leibhéal 5 (iarleibhéal III), a fhreagraíonn don leibhéal BTS nó DUT,
 • leibhéal 6 (leibhéal II roimhe seo), a fhreagraíonn do leibhéal BAC+3 nó 4.

Is iad ionaid fhormheasta a eagraíonn na seisiúin scrúdaithe ar feadh tréimhse arna socrú ag an stiúrthóireacht inniúil réigiúnach don gheilleagar, don fhostaíocht, don saothar agus don dlúthpháirtíocht (DREETS-DDETS). Geallann na hionaid seo cloí leis na rialacháin atá sainithe do gach scrúdú.

Caithfidh eagraíochtaí oiliúna ar mian leo rochtain ar theideal gairmiúil a thairiscint trí oiliúint rogha a dhéanamh idir dhá réiteach dá gcuid oiliúnaithe:

 • a bheith ina lárionad scrúdaithe freisin, a cheadaíonn solúbthacht in eagrú an chúrsa ó oiliúint go scrúdú, i gcomhréir le caighdeáin agus rialacháin;
 • comhaontú a dhéanamh le hionad formheasta chun an scrúdú a eagrú. Sa chás seo, geallann siad oiliúint a chur ar fáil d’iarrthóirí atá ag teacht leis na cuspóirí atá leagtha síos ag na caighdeáin agus áit agus dáta an scrúdaithe a chur in iúl d’iarrthóirí.
LÉIGH  Cuir i láthair tú féin mar dhúchas!

Cé atá i gceist?

Tá na teidil ghairmiúla dírithe ar aon duine ar mian leo cáilíocht ghairmiúil a bhaint amach.

Baineann na teidil ghairmiúla go sonrach le:

 • daoine a d’fhág an córas scoile agus ar mian leo cáilíocht a bhaint amach in earnáil ar leith, go háirithe faoi chuimsiú conartha gairmiúlachta nó printíseachta;
 • daoine a bhfuil taithí acu ar mian leo na scileanna a gnóthaíodh d’fhonn cur chun cinn sóisialta a bhaint amach trí cháilíocht aitheanta a bhaint amach;
 • daoine ar mian leo athoiliúint a dhéanamh cibé an bhfuil siad ag lorg poist nó i gcás poist;
 • daoine óga, mar chuid dá gcúrsa tosaigh, a bhfuil dioplóma leibhéal V acu cheana féin ar mian leo speisialtóireacht a dhéanamh…

Lean ort ag léamh an t-alt ar an suíomh bunaidh