Comhaontuithe comhchoiteanna: cén luach saothair d’fhostaithe ar shaoire mháithreachais?

Bíonn tionchar ag saoire mháithreachais ar luach saothair an fhostaí. I dtaca leis sin, féadfaidh an comhaontú comhchoiteann is infheidhme a cheangal ar an bhfostóir a thuarastal a choinneáil.

Éiríonn an cheist ansin faoi na gnéithe den tuarastal ba cheart a choinneáil le linn na tréimhse seo, agus go háirithe bónais agus aiscí eile.

Anseo, braitheann gach rud ar nádúr na préimhe. Más bónas é a bhfuil a íocaíocht nasctha le coinníoll láithreachta, údaraítear don fhostóir gan an fostaí a bheith as láthair ar shaoire mháithreachais gan é a íoc léi. Coinníoll amháin, áfach: ní mór neamhíocaíocht an bhónais seo a bheith mar thoradh ar gach asláithreacht, is cuma cén bunús atá leo. Seachas sin, d'fhéadfadh an fostaí idirdhealú a agairt mar gheall ar a toircheas nó a máithreachas.

Má tá íocaíocht an bhónais faoi réir chomhlíonadh oibre áirithe, arís, ní fhéadfaidh an fostóir é a íoc leis an bhfostaí ar saoire mháithreachais. Bí cúramach, áfach, mar tá na breithiúna dian ar an ábhar.

Mar sin, caithfidh an phréimh:

a bheith faoi réir rannpháirtíocht ghníomhach agus éifeachtach na bhfostaithe i ngníomhaíochtaí áirithe; freagra a thabhairt ar…

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Bunús na bainistíochta tionscadail: Ceannach