Conradh téarma shocraithe: tosaíocht an chomhaontaithe brainse sínte

I bprionsabal, is féidir comhaontú comhchoiteann nó comhaontú brainse leathnaithe a leagan amach:

Maidir le hathnuachan, mura bhfuil forálacha conarthacha fairsinge ann, tá a líon teoranta do 2 sa Chód Oibreachais.
Níor cheart go rachaidh fad an athnuachana / na n-athnuachan a chuirtear le fad tosaigh an CDD thar an uasfhad dá bhforáiltear leis an gcomhaontú brainse nó, mura ndéantar sin, forálacha forlíontacha an Chóid Oibreachais.

Maidir leis an tréimhse feithimh, mura ndéantar coinníoll sa chomhaontú brainse sínte, ríomhtar an tréimhse de réir na bhforálacha atá leagtha síos sa Chód Oibreachais:

1/3 de théarma an chonartha in éag, lena n-áirítear athnuachan, nuair atá sé cothrom le 14 lá nó níos mó; leath a ré má tá an conradh tosaigh, lena n-áirítear athnuachan, níos lú ná 14 lá. Conradh téarma sheasta: eisceacht go dtí 30 Meitheamh, 2021

Tar éis an chéad dí-chomhdhlúthaithe, rinneadh na rialacha seo a mhaolú chun déileáil le hiarmhairtí na géarchéime sláinte. De réir dlí, a foilsíodh an 18 Meitheamh 2020 san Iris Oifigiúil, is féidir comhaontú cuideachta a shocrú:

an líon uasta athnuachana do CDD. Ach…

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Ceirdeanna farraige