Sonraí faoin gcóras in 2022→

In 2021, glacadh bearta nua maidir leis an seiceáil cumhachta ceannaigh, ar a dtugtar níos fearr an seiceáil bia. Ó Mheán Fómhair seo caite, tá an seiceáil bia seo tugtha do theaghlaigh i ngátar.

Is cúnamh é an dearbhán bia a sholáthraíonn an Stát teaghlaigh le minima sóisialta (thart ar 9 milliún duine) chun a gcumhacht ceannaigh a chosaint. Is iad seo na príomhbhearta a ghlac an rialtas.

Cad-ce cad seiceáil cumhachta ceannaigh ? Cad é a mhéid? Cé leis a n-íoctar é? Mínímid seo go léir duit san Airteagal seo.

Cad é an seiceáil cumhachta ceannaigh?

Bhí deacracht ag formhór na dteaghlach Francach measartha (4 mhilliún teaghlach) i mbliana, agus ar chúis mhaith, an boilsciú 5,5% a bhí ann. Chun cabhrú leo, tá sé fógartha ag an Stát go bhfuil sé ag íoc cúnamh airgid nua leis na teaghlaigh seo a gcumhacht ceannaigh a fheabhsú agus a mhéadú, agus sin é an seic bia.

Rinne an rialtas an tseiceáil bia a mheas ó 2021 agus rinne sé staidéar ar an tionscadal seo i bhfad sular cuireadh i bhfeidhm é. Mar sin féin, ní bheidh an tseiceáil bia oiriúnach don bhille cumhachta ceannaigh. Go deimhin, bhí vóta ann inar chinn an stát an seic seo a thabhairt i mí Mheán Fómhair.

LÉIGH  Oiliúint saor in aisce san fhiontraíocht: na heochracha do rathúlacht

Tá an dearbhán bia an-chosúil leis an mbónas a íocadh i mBealtaine 2020 agus i mí na Samhna na bliana céanna. Is iad tairbhithe uile na seiceála cumhachta ceannaigh saor in aisce ina gcostas bia.

I dteannta leis an tseiceáil bia, sna míonna amach romhainn, d’fhéadfaí cabhair eile a íoc chun ceannach táirgí orgánacha, áitiúla agus úra bia a éascú. Tá sé seo chun daoine a spreagadh chun a n-aiste bia a fheabhsú.

Cé hiad na daoine a ndéanann an tseiceáil cumhachta ceannaigh difear dóibh?

An seic bia in áirithe do:

  • faighteoirí an RSA (Ioncam Dlúthpháirtíochta Gníomhaí);
  • daoine a bhaineann leas as APL (Cúnamh Tithíochta Pearsanta);
  • daoine ar an AAH (Liúntas do Dhuine Fásta faoi Mhíchumas);
  • mic léinn a fhaigheann scoláireacht Crous;
  • daoine ASPA (seanaois íosta);
  • mic léinn i staid neamhbhuana.

Maidir leis na daoine thuasluaite a bhaineann leas as cúnamh bia eile, ní bhainfidh siad leas ach as an tseiceáil bia ach uair amháin.

Cad é méid an tseiceáil cumhachta ceannaigh?

Is é méid an seiceála cumhachta ceannaigh 100 € in aghaidh an tí. Ina theannta sin, cuirfear €50 leis do gach leanbh cleithiúnach. Mar shampla, do lánúin a bhfuil triúr leanaí acu, gheobhaidh siad €3 ar an tseiceáil bia agus ansin €100 dá dtriúr leanaí.

De réir a bhfuil ar eolas againn, chosain an tionscadal dearbhán bia thart ar 1 billiún euro. Thairis sin, má thugann muid faoi deara go cúramach, is é an seiceáil cumhachta ceannaigh níos ísle ná an phréimh Covid a íocadh in 2020.

Conas a íocfar an tseiceáil cumhachta ceannaigh?

Íoctar an dearbhán bia go díreach leo siúd lena mbaineann ina gcuntais bhainc, ní bheidh orthu aon bheart a dhéanamh chun leas a bhaint as. Íocfar é in aon dul amháin. Meán Fómhair seo caite, ba é an CAF a bhí freagrach as an seic bia a íoc leis na tairbhithe.

LÉIGH  Bainistigh go héifeachtach do bhrabús agus do chaillteanas le haghaidh gnó rathúil

Maidir le mic léinn a fhaigheann cúnamh ón Crous nó ó shealbhóirí scoláireachtaí, is ea an CROUS a thugann aire chun an seic bia a íoc leo.

Cad iad na bianna is féidir liom a cheannach leis an seiceáil cumhachta ceannaigh?

Tagann an rialtas le chéile deacrachtaí teicniúla maidir le:

  • liosta na dtáirgí lena mbaineann (glasraí, torthaí, táirgí orgánacha, etc.);
  • áiteanna ceannaigh (margaí, siopaí beaga, ollmhargaí, etc.);
  • téarmaí an leithdháilte.

Bheadh ​​​​sé cosúil go bhfuil an seic bia spreagtha ticéid bia, ach go seasann na táirgí is fearr leo amach ó na cinn eile. Spreagann sé seo mar sin teaghlaigh ar ioncam íseal chun táirgí níos folláine a ithe, go háirithe torthaí agus glasraí.

Ionas gur féidir leis na Francaigh is boichte teacht ar an mbia is fearr, déanaimid iarracht comhtháthú bianna áitiúla, atá de bhunús plandaí agus ainmhíoch, ach thar aon rud eile nach bhfuil próiseáilte. Cuirimid san áireamh freisin an cur i gcoinne atá ann faoi láthair idir na hearnálacha éagsúla talmhaíochta. Go hidéalach, ba cheart go mbeadh gach rud san áireamh sna bianna lena mbaineann, ó thorthaí agus glasraí orgánacha go bianna a cheannaítear sa siopa ar a laghad próiseáilte a ithimid ar bhonn laethúil.