Tá sé mar aidhm ag an MOOC seo tacú le hoiliúint agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí, do mhúinteoirí-thaighdeoirí agus do mhic léinn dochtúireachta san ardoideachas ina gcuid eolais ar phróisis foghlama agus ina gcleachtais teagaisc agus meastóireachta.

Tabharfar aghaidh ar na ceisteanna seo a leanas ar fud an MOOC:

- Cad is foghlaim ghníomhach ann? Conas is féidir liom mo mhic léinn a bheith gníomhach? Cad iad na teicnící beochana is féidir liom a úsáid?

– Cad a spreagann mo dhaltaí le foghlaim? Cén fáth a bhfuil roinnt scoláirí spreagtha agus mic léinn eile nach bhfuil?

– Cad iad na straitéisí foghlama? Cad iad na gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama is cóir a úsáid chun daltaí a mhealladh? Conas do theagasc a phleanáil?

- Cén mheastóireacht ar an bhfoghlaim? Conas athbhreithniú piaraí a chur ar bun?

- Cad a chuimsíonn an coincheap inniúlachta? Conas cúrsa a fhorbairt, dioplóma i gcur chuige bunaithe ar scileanna? Conas scileanna a mheas?

– Conas ceachtanna ar líne nó ceachtanna hibrideacha a thógáil? Cad iad na hacmhainní, na gníomhaíochtaí agus na cásanna chun foghlaim ar líne a chur chun cinn do mhic léinn?