Cúntóir cúram leanaí aingeal caomhnóra leanaí é, agus tá sé le fáil i ngach earnáil a bhaineann le máithreachas agus le luath-óige. Téann sé in éineacht le leanaí ón nóiméad a rugadh iad agus tá ról an-tábhachtach aige le tuismitheoirí. Chun an deis a bheith agat an ghairm seo a chleachtadh, ní mór duit dul isteach i scoil speisialaithe ar a dtugtar IFAP, agus chun na roghnúcháin a rith, is féidir leat brath ar cianoiliúint a ligfidh duit pas a fháil go rathúil sna trialacha. Is féidir leat dul chun cinn ar do luas féin agus leas a bhaint as teagasc ardchaighdeáin!

Cad is cianfhoghlaim ann le bheith i do chúntóir cúram leanaí?

Doirt bheith cúntóir cúraim leanaí, caithfidh tú freastal ar scoil ar a dtugtar IFAP, acrainm a chiallaíonn: An Institiúid Oiliúna Cúnta i gCúram Leanaí. Cuireann an cineál seo institiúide oiliúint ar ghairmithe atá in ann aire a thabhairt do leanaí ó bhreith go dtí go mbíonn siad 3 bliana d’aois, i struchtúir shóisialta nó sláinte, mar naíolanna nó bardaí máithreachais. Caithfidh siad aire a thabhairt dá sláinteachas, cúram, bia agus maoirseacht. Ní stopann a ról leis na cabáiste beag, ach tá sé chomh tábhachtach céanna leis na tuismitheoirí. Téann siad in éineacht leo ina gcéad chéimeanna mar thuismitheoirí agus múineann siad dóibh conas aire mhaith a thabhairt dá leanbh, cúram a sholáthar dó agus a fholláine a chinntiú. Chun seo ní mór dóibh oiliúint a fháil gairmiúla agus speisialaithe.

institiúidí cianfhoghlama a ligeann duit an fhoghlaim seo a dhéanamh. Gheobhaidh tú do chuid ceachtanna trí ardán ríomhfhoghlama nó tríd an bpost. Seo roinnt samplaí de cheisteanna is féidir leat a dhéanamh ar Google chun ionad a aimsiú a thairgeann oideachas ardchaighdeáin:

 • cianda IFAP;
 • IRTS cianda;
 • cianda IFAS;
 • Scoil na hearnála sóisialta i bhfad i gcéin;
 • Cianscoil sláinte.

Na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le hoiliúint chúnta i gcéin i gcéin

Cúrsaí cianfhoghlama le bheith i do chúntóir cúram leanaí Tá an-suimiúil, solúbthacht gan amhras a n-chaighdeán is mó. Ligeann siad duit oibriú ar do luas féin, agus leanúint de do ghairm a chleachtadh agus gníomhaíochtaí eile a dhéanamh. Tugann an cineál oiliúna seo buntáistí eile freisin:

 • tá na cúrsaí seo inrochtana ó 17 mbliana d’aois agus ní chuirtear aon teorainn aoise i bhfeidhm;
 • tá siad níos saoire ná oiliúint duine le duine;
 • is féidir leat é a rochtain ag am ar bith den bhliain;
 • ní éilíonn siad aon riachtanas céime;
 • tá rogha agat idir clárú le haghaidh oiliúna leanúnaí nó oiliúna tosaigh;
 • beidh tú in ann do sceideal a bhainistiú;
 • tairgeann na scoileanna seo dianmhonatóireacht oideachais agus is féidir leo tacú leat ar feadh suas le 3 bliana;
 • baineann tú leas as ullmhúchán maith ar an ngné scríofa agus béil;
 • beidh tú in ann bunghnéithe na gairme seo a fhoghlaim agus beidh tú in ann na ceisteanna is teicniúla a fhreagairt fiú;
 • a bhuí le hábhair oideachais den scoth, amhail cúrsaí ar líne, ardán oideachais, moltóir atá ar fáil agus aireach, etc., bainfidh tú leas as oiliúint ardchaighdeáin;
 • cuimsíonn na hoiliúna seo an ghné theoiriciúil agus phraiticiúil. Déanfaidh tú máistreacht go foirfe ar na gothaí laethúla go léir chomh maith le gach gné de do phost amach anseo;
 • déantar íocaíochtaí a shimpliú agus tairgeann siad fiú íocaíochtaí tráthchoda ar féidir leat a íoc thar roinnt míonna.

In ainneoin an liosta fada buntáistí seo, cianoiliúint le bheith i do chúntóir cúram leanaí nach bhfuil gan míbhuntáistí:

 • b’fhéidir go mbeadh sé deacair agat oibriú i d’aonar: fiú má tá moltóir oideolaíoch in éineacht leat, tá sé tábhachtach go bhfuil tú dúthrachtach agus eagraithe;
 • ní fheicfidh tú na mic léinn eile: chuir institiúidí áirithe fóraim ar bun chun ligean do mhic léinn cumarsáid a dhéanamh lena chéile.

Cé mhéad a chosnaíonn oiliúint cianchúntóir cúraim leanaí?

De ghnáth bíonn an prix aoiliúint cúntóir cúraim leanaí iargúlta idir 1 agus 500 euro agus tá an rogha agat na híocaíochtaí a chéimniú i dtráthchodanna míosúla. Tugann na háiseanna teagaisc agus cáilíocht an teagaisc údar leis an gcostas sách ard seo.

Ina theannta sin, an Choix aoiliúint cáilíochta an-tábhachtach, beidh ort aire a thabhairt do leanaí an-leochaileach agus ní cheadaítear aon bhotúin. Seo iad na 3 phríomhchritéar le breithniú agus institiúid oiliúna á roghnú agat:

 • dioplómaí oiliúnóirí;
 • scileanna, gairmiúlacht agus cáilíochtaí múinteoirí;
 • luach an dioplóma a gheobhaidh tú ag deireadh na hoiliúna.