Is réimse an-dinimiciúil í an earnáil sláinte a bhfuil géarghá le saothair cháilithe! Tá roinnt réitigh agat chun an réimse thar a bheith spreagúil seo a chomhtháthú. Sa lá atá inniu ann, agus go háirithe tar éis na paindéime Covid-19, bheadh ​​sé an-suimiúil smaoineamh ar a oiliúint le bheith ina rúnaí leighis.

Mar thoradh air sin, cibé acu in ospidéil, tithe agus clinicí leighis, tá an-tóir ar an bpost seo agus tá an soláthar reatha ag streachailt leis an éileamh ar fad a chlúdach. Ba mhaith leat a dhéanamh cianfhoghlaim a bheith i do rúnaí leighis ? Seo gach rud atá uait sa chuid eile den alt seo!

Cad iad na réamhriachtanais chun cúrsa cianfhoghlama rúnaí leighis a dhéanamh?

Bíodh a fhios agat nach bhfuil aon réamhriachtanais ag teastáil, chomh maith le rannpháirtíocht fhisiciúil agus mhorálta, chun a rúnaí leighis cianfhoghlama. Go deimhin, tá an oiliúint seo in áirithe do dhaoine fásta agus folaíonn sé na gnéithe teoiriciúla agus praiticiúla go léir de phost an rúnaí leighis, go háirithe ós rud é go mbeidh an dara ceann an-tábhachtach chun dea-bhainistíocht an chleachtais, an chlinic leighis nó an ospidéil a chinntiú. oibre.

A foiliúint le bheith ina rúnaí leighis tá sé mar aidhm aige, cosúil le gach oiliúint eile, cur ar chumas an fhoghlaimeora na scileanna agus an fhaisnéis go léir a fháil atá riachtanach chun a gcuid oibre a dhéanamh go neamhspleách. Téann sé seo trí 3 phríomhthréimhse, an chéad tréimhse oiliúna (céim theoiriciúil), an dara céim oiliúna (céim phraiticiúil), ansin an tríú céim mheastóireachta.

Tá na céimeanna seo go léir sceidealta ar feadh tréimhse bliana, ach an tréimhse foghlama ar fad Féadfaidh an foghlaimeoir síneadh thar 5 bliana má chinneann an foghlaimeoir rogha a dhéanamh d’oiliúint trí bhloc scileanna. Fiú má thógann an dara rogha eile níos mó ama, beidh sé indéanta fós an fhaisnéis go léir a fhaightear le linn na hoiliúna a chomhshamhlú níos fearr, toisc go mbíonn níos mó ama ag an bhfoghlaimeoir.

Conas a dhéantar cianchúrsa oiliúna do rúnaí leighis?

Bí ar an eolas go bhfuil roinnt eagraíochtaí a thairiscint cianoiliúint le bheith ina rúnaí leighis, tairgeann formhór na n-eagraíochtaí oiliúna seo na foirmlí céanna, 1 nó 5 bliana, ach is iad na coinníollacha agus na modhanna a cuireadh i bhfeidhm le linn na hoiliúna a bhíonn difriúil. Is féidir leat a roghnú dá bhrí sin an CNED, an CNFDI nó scoileanna oiliúna príobháideacha eile, mar shampla Scoil Tusaoideachas.

Go ginearálta, ucianfhoghlaim a dhéanamh rúnaí leighis leanann céimeanna áirithe, eadhon:

  • an chéim foghlama: is éard atá i gceist leis seo ná an t-eolas agus na scileanna a fháil atá riachtanach chun do ghairm a fheidhmiú, trí fhíseáin agus ionsamhlúcháin chun na coincheapa a fuarthas a chur i bhfeidhm i bhfíor-am;
  • oiliúint: tá bileoga acmhainní agus bogearraí agat chun cabhrú leat misin áirithe a chur i gcrích a thabharfar duit i dtimpeallacht ghairmiúil ar leith mar rúnaí leighis;
  • measúnú: chomh maith leis na cleachtaí a dhéanfaidh tú sa réimse, ní mór duit scrúduithe measúnaithe a ullmhú;
  • an tréimhse intéirneachta: áit a gcuirfidh tú gach rud atá foghlamtha agat le linn do chuid oiliúna le linn 8 seachtaine intéirneachta i bhfeidhm.

Bíodh a fhios agat go rúnaí leighis cianfhoghlama de thoradh deimhniú a fháil atá aitheanta ag an Stát le bheith in ann cleachtadh in aon eagraíocht leighis, príobháideach nó stát.

Na buntáistí a bhaineann le cúrsa cianfhoghlama rúnaí leighis

Má tá méadú ag teacht ar líon óg agus aosta araon ag cur suim mhór i cianoiliúint do rúnaí leighis, tá sé seo den chuid is mó mar gheall ar chomh héasca is atá sé seasamh sa réimse seo a chomhtháthú sa Fhrainc. Bíonn go leor ospidéal, oifigí nó clinicí leighis i gcónaí ag lorg daoine atá cáilithe chun aire a thabhairt do mhisin bhainistíochta. Is é seo cuspóir na hoiliúna, ach chomh fada agus a bhaineann leis an oiliúint féin, féadfaidh sé a bheith buntáisteach, mar gheall ar:

  • Deimhniú gairmiúil a fháil laistigh de spriocdhátaí an-ghearr nó an-fhada, de réir do mhianta;
  • an fhéidearthacht clárú i rith na bliana;
  • eisiacht na hoiliúna ar líne;
  • éascaíocht táillí oiliúna a íoc.

Baineann tú leas as tacaíocht agus maoirseacht foirfe ó na hoiliúnóirí agus gairmiúla i réimse an leighis le linn na hoiliúna, chun cabhrú leat do scileanna a fhorbairt agus do mhisin go léir a chur i gcrích i gceart.