Déanann an síceolaíocht staidéar ar iompar daonna ar bhealaí éagsúla. Braitheann síceolaithe ar réimsí éagsúla staidéir ar an domhan inmheánach (fealsúnacht, socheolaíocht, litríocht, etc.) chun cabhrú le hothair cásanna deacra a shárú. Tá sé ann roinnt cianchúrsaí oiliúna sa síceolaíocht, ó bhaitsiléir go máistreacht.

Cuireann na cúrsaí dioplóma seo eolas domhain ar an tsíceolaíocht ar fáil do mhic léinn. Is féidir leat d’oiliúint a chríochnú am ar bith ó áit ar bith i d’oifig bhaile. Tugann síceolaíocht cianda deis do mhic léinn díriú ar a gcuid staidéir, gan a bheith buartha faoin obair níos déanaí.

cianoiliúint síceolaíochta atá aitheanta ag an stát

Cuidíonn an síceolaí le hothair, cibé an daoine fásta, leanaí, daoine faoi mhíchumas agus go leor eile. Éisteann sé agus déanann sé iarracht cúnamh síceolaíoch a sholáthar dá othair. Bíonn spéis ag síceolaithe i réimsí ó fhealsúnacht go healaín go litríocht. Le ligean isteach clár baitsiléara nó máistreachta ar cúrsa céime é, ní mór duit céim bhaitsiléara a bheith agat ar dtús.

Ní bhíonn dioplóma mar thoradh ar oiliúint cháilitheach agus tá sé oscailte do chách. Mar sin, is féidir leat an oiliúint deimhniúcháin a ghlacadh chomh maith le do oiliúint eile. Cuireann an tsíceolaíocht go leor cúrsaí cianfhoghlama ar fáil. Mar sin, murar féidir leat taisteal ar chúis éigin, féadfaidh tú dul i dteagmháil le hollscoileanna le haghaidh cianoideachas sa réimse seo.

Cad iad cuspóirí na cianoiliúint síceolaíochta?

Is é aidhm an dioplóma ligean do mhic léinn a bheith in ann eolas agus máistreacht a fháil ar an teoiric, is cúrsa é teoiriciúil agus modheolaíoch a chaithfear a dhéanamh, agus seo, i bhfo-réimsí éagsúla na síceolaíochta. Mar thoradh air sin, beidh deis ag daltaí fáil amach:

 • fo-dhisciplíní na síceolaíochta;
 • na modhanna a úsáideann síceolaithe;
 • prionsabail eiticiúla na gairme;
 • eolas ginearálta.

Fo-dhisciplíní na síceolaíochta

Ba chóir go mbeadh a fhios agat gur réimse measartha mór í an tsíceolaíocht agus go n-áirítear go leor fodhisciplíní, ach a bhfuil gá leo oiliúint post maith ! Mar shampla, tá síceolaíocht chliniciúil, síceolaíocht scoile, síceolaíocht chognaíoch, síceolaíocht forbraíochta, síceolaíocht sóisialta, neuropsychology agus go leor eile.

Modhanna a úsáideann síceolaithe

Áirítear ar na modhanna seo ní hamháin staidéir agus turgnaimh, ach freisin breathnuithe, agallaimh agus suirbhéanna. Déanann siad staidéar freisin ar mheastóireachtaí síceolaíochta trí anailís staitistiúil agus úsáid roinnt teicníochtaí speisialta anailís ar shonraí éagsúla, ionas gur féidir anailís níos fearr a dhéanamh ar na torthaí.

Prionsabail eiticiúla na gairme

Ba chóir go mbeadh a fhios agat go ginearálta go bhfuil eitic ann a bhaineann le gach gairmí atá ceadúnaithe sa réimse, lena n-áirítear síceolaithe, a chleachtann an ghairm seo go díreach nó go hindíreach.

Eolas ginearálta

Seo eolas ginearálta faoin intéirneacht a theastaíonn chun críocha bordála, bunaithe ar an t-eolas a fuarthas le linn cianfhoghlama.

Cad iad na bunaíochtaí a thairgeann cianoideachas sa tsíceolaíocht?

Mar a luadh thuas, éilíonn gairm an síceolaí céim coláiste. Mar sin féin, a choinneáil i gcuimhne go bhfuil an Fhrainc ollscoileanna a thairiscint cianoiliúint i síceolaíocht, mar shampla:

 • Ollscoil Toulouse;
 • Ollscoil Pháras 8;
 • Ollscoil Clermont-Ferrand;
 • Ollscoil Aix-en-Provence, Marseilles.

Ollscoil Toulouse

Ollscoil Toulouse tugann sé deis do mhic léinn céim bhaitsiléara sa tsíceolaíocht a bhaint amach trí chianfhoghlaim. Feistithe le ardán ríomhfhoghlama, le nombreuses acmhainní agus seirbhísí oideachais éagsúla, amhail fóraim teagaisc, lena n-áirítear ceachtanna digitithe, cleachtaí agus freagraí, agus ceachtanna ar líne.

Ollscoil Pháras 8

Ollscoil Pháras 8 tairgeann cúrsa síceolaíocht 3 bliana, a bheidh bailíochtaithe ag dioplóma náisiúnta. Ní hionann cianoideachas agus oideachas duine ar aghaidh. Trí cheadúnas a fháil, is féidir leat dul isteach i gclár máistreachta sa síceolaíocht agus a bheith aitheanta mar shíceolaí.

Ollscoil Clermont-Ferrand

An ollscoil seo ligeann duit cianchéim a thuilleamh sa tsíceolaíocht, rud a eascraíonn asoiliúint acadúil ligean do dhaltaí oibriú sna réimsí seo a leanas:

 • bainistíocht acmhainní daonna (HRM);
 • oideachas agus oiliúint;
 • an earnáil chliniciúil agus chúram sláinte.

Ollscoil Aix-en-Provence, Marseilles

San ollscoil seo, an chéad dá bhliain den tseirbhís chianfhoghlama, ag díriú ar an tsíceolaíocht. Níl cianfhoghlaim ar fáil fós do bhliain 3 den cheadúnas. Tá ceadúnas iomlán cianfhoghlama sa tsíceolaíocht á sholáthar ag an Roinn Síceolaíochta.