Print Friendly, PDF & Email

Faoi théarmaí Airteagal L. 1152-2 den Chód Oibreachais, ní féidir aon fhostaí a smachtú, a dhífhostú nó a bheith faoi réir beart idirdhealaitheach, díreach nó indíreach, go háirithe i dtéarmaí luach saothair, oiliúna, ath-imlonnaithe , sannadh, cáilíocht, aicmiú, ardú céime gairmiúil, aistriú nó athnuachan conartha, as fulaingt nó diúltú dul faoi ghníomhartha ciaptha morálta arís agus arís eile nó as a bheith tar éis gníomhartha den sórt sin a fheiceáil nó a bheith bainteach leo agus faoi na téarmaí d'Airteagal L. 1152-3, tá aon sárú ar an gconradh fostaíochta a tharlaíonn agus neamhaird á tabhairt ar na forálacha ar neamhní dá bhrí sin.

I gcás a breithníodh an 16 Meán Fómhair, cháin fostaí a fostaíodh mar innealtóir dearaidh a fhostóir as é a tharraingt siar go héagórach ó thasc le cliantchuideachta agus nár chuir sé in iúl dó é. na cúiseanna. Chuir sé in iúl i litir chuig a fhostóir gur mheas sé go raibh sé “i staid atá gar do chiapadh”. Chomh maith leis sin tríd an bpost, d’fhreagair an fostóir nach raibh “cumarsáid dhiúltach nó fiú as láthair leis an gcliant”, a raibh “iarmhairtí diúltacha aige ar cháilíocht na n-earraí insoláthartha agus ar urramú spriocdhátaí seachadta”, a mhínigh an cinneadh seo. Tar éis roinnt iarrachtaí nár éirigh leis an bhfostóir an fostaí a thoghairm le haghaidh mínithe

LÉIGH  Gairmeacha i dTeannas: síniú cairteacha chun fostaíocht agus scileanna a fhorbairt in earnálacha na búistéireachta – charcuterie ceardaí agus báicéireachta – taosrán ceirde