Chun dul isteach sa Fhrainc, tabhair cuairt ar an tír nó má shocraíonn tú a bheith ag obair ansin, is gá roinnt céimeanna a dhéanamh, níos mó nó níos faide, lena n-áirítear iarratas ar phas. Maidir le saoránaigh na hEorpa agus na hEilvéise, tá na céimeanna an-éadrom. Féadfaidh na ceanglais iontrála difríocht a bheith ann, mar is féidir leis na nósanna imeachta maidir le ceadanna cónaithe a fháil.

Coinníollacha iontrála sa Fhrainc

Féadann eachtrannaigh dul isteach cúpla lá nó cúpla mí sa Fhrainc. Athraíonn coinníollacha iontrála de réir a dtír thionscnaimh agus a n-spreagadh. I gcásanna áirithe, féadfar a n-iontráil a dhiúltú. Seo gach rud a theastaíonn uait a bheith agat faoi na tréimhsí sa Fhrainc.

Tá cónaí sa Fhrainc níos lú ná trí mhí

Is féidir le saoránaigh Eorpacha dul isteach go saor in aisce sa Fhrainc ar feadh tréimhse trí mhí. Féadfaidh comhaltaí dá dteaghlach a bheith ag gabháil leis nó nach bhféadfadh. Is féidir cúiseanna éagsúla a bheith ag an fanacht seo ar feadh trí mhí: turasóireacht, fostaíocht, intéirneacht, etc.

Caithfidh víosa gearrfhostaíochta a bheith ag náisiúnaigh ó thíortha lasmuigh den Eoraip, víosa fadchónaithe agus teastas fáilteachais. Ansin d'fhéadfaí cearta a dhiúltú do eachtrannaigh ithir na Fraince a chur isteach i gcásanna éagsúla.

LÉIGH  Treoir maidir le bainistíocht scairshealbhóirí ag MAIF

Staid de níos mó ná trí mhí

Is féidir le hEorpaigh atá ina mbaill den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó na hEilvéise neamhghníomhach cónaí gan bhac sa Fhrainc. Tar éis fanacht dlíthiúil agus gan bhriseadh de níos mó ná cúig bliana sa Fhrainc, faigheann siad an ceart chun fanacht go buan.

Ar mhaithe le fanacht sa Fhrainc, ní mór go mbeadh dearbhú bailí agus árachas sláinte ag cónaitheoirí eachtracha. Ina theannta sin, caithfidh siad acmhainní leordhóthanacha a sheachaint ionas go gcuirfí ualach ar chóras cúnaimh shóisialta na tíre.

Ar an láimh eile, tá saoránaigh Eorpacha saor in aisce a bheith ag obair agus ina gcónaí sa Fhrainc. Féadfaidh an ghníomhaíocht ghairmiúil a fheidhmítear a bheith neamh-thuarastail (ag brath ar fhostaíocht phoiblí) nó tuarastail. Níl an cead cónaithe nó oibre éigeantach. Tar éis cúig bliana sa Fhrainc, faigheann siad ceart cónaithe buan freisin.

Faigh víosa don Fhrainc

D'fhonn víosa a fháil don Fhrainc, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh le roinn víosa an chonsalacht nó ambasáid na Fraince ar do thír thionscnaimh. Ag brath ar na seirbhísí, b'fhéidir go mbeadh sé riachtanach coinne a dhéanamh. I gcuid mhór eachtrannach, tá riachtanas riachtanach ag dul isteach ar Fhrainc mar víosa a fháil. Ach tá cuid acu díolmhaithe mar náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, iad siúd atá i mBallstáit an Limistéir Eacnamaíoch Eorpach agus na hEilvéise.

Faigh víosa sa Fhrainc

Chun víosa a fháil don Fhrainc, caithfidh tú a bheith in ann an ré agus an chúis atá le do fanacht a shonrú. Tá víosaí gearrthéide ar feadh tréimhse 90 le 6. Dá bhrí sin, iarrtar orthu turasóireacht, turais ghnó, cuairteanna, oiliúint, intéirneachtaí agus gníomhaíochtaí íoctha (a thugann le tuiscint cead oibre a fháil). Mar sin bíonn víosaí ar feadh tréimhse fada i gceist le staidéir, obair, rochtain ar institiúidí príobháideacha ...

LÉIGH  Cuntas bainc a oscailt d’eachtrannaigh agus neamhchónaitheoirí: gach foirmiúlacht

Chun iarratas a dhéanamh ar víosa don Fhrainc, caithfidh roinnt doiciméad tacaíochta a bheith agat:

  • Píosa aitheantais bhailí
  • Doiciméid a bhaineann leis an turas;
  • An chúis atá leis an bhfanacht sa Fhrainc;
  • Seoladh an chóiríochta;
  • An fad fanacht sa Fhrainc;
  • Cead oibre, más infheidhme;
  • Beatha sláintíochta (acmhainní).

Ní mór foirm a chomhlánú ag brath ar an gcineál víosa a iarrtar. Ní mór doiciméid a bheith bunaidh agus dúbailte. Déanann ambasáidí agus consalachtaí cinneadh ar víosaí a dheonú nó nach ea. Is féidir le spriocdhátaí athrú mór ó thír amháin go tír eile. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a fhios go bhfuil víosa fós bailí ach ar feadh tréimhse trí mhí tar éis dháta an eisiúna. Dá bhrí sin, ní mór foirmiúlachtaí a dhéanamh dá réir sin. Déantar an víosa a ghreamú go díreach chuig pas an náisiúnta. Dá bhrí sin, is gá dó ceann féin a bheith aige.

Foirmle iarratas phas

Sa Fhrainc, déantar iarratais ar phas Francach ag hallaí baile. Déanann náisiúnaigh na Fraince thar lear an t-iarratas chuig ambasáidí agus consalachtaí na tíre ina bhfuil siad. Tá láithreacht an tsealbhóra riachtanach chun méarloirg a thógáil don doiciméad.

Na coinníollacha atá le comhlíonadh le haghaidh iarratas phas

Ní mór dóibh siúd ar mian leo pas a fháil a ndoiciméad aitheantais bailí a sholáthar, sa bhunleagan in éineacht le fótachóip. Ansin tá méid an phas idir 96 agus 99 euro. Faoi dheireadh, ní mór d’iarratasóirí pas cruthúnas seolta a sholáthar.

Braitheann na moilleanna ar an bpas a fháil ar áit agus am na hiarrata. Is fearr mar sin an próiseas seo a dhéanamh roinnt míonna roimh dháta an fhanachta d’fhonn a bheith cinnte go bhfaighidh tú an cead in am. Tá pas bailí ansin ar feadh 10 mbliana. Ag deireadh na tréimhse seo, déanfar an pas a athnuachan.

LÉIGH  Faigh eolas ar uirlisí Google: oiliúint saor in aisce

a thabhairt i gcrích

Féadfaidh na hEorpaigh agus na hEilvéise bogadh agus socrú go saor sa Fhrainc, ar choinníoll nach bhfuil siad ina ualach don chóras cúnaimh shóisialaigh. Ní mór dóibh, dá bhrí sin, tairbhe a bhaint as foinse ioncaim leordhóthanach amhail post nó gníomhaíocht féinfhostaithe sa Fhrainc. Tar éis cúig bliana, gheobhaidh siad an ceart buanchónaithe. Caithfidh náisiúnaigh choigríche iarratas a dhéanamh ar víosa a shocrú agus a bheith ag obair go sealadach sa Fhrainc. Is féidir leo dul chuig ambasáid nó consalacht na Fraince ina dtír thionscnaimh.