Na nathanna dea-bhéasacha is iomchuí a roghnú

Agus cinneadh á dhéanamh ar cheart litir ghairmiúil a sheoladh chuig comhghleacaí, chuig oifigeach uachtarach nó chuig cliant, níl sé éasca a chinneadh an beannú is oiriúnaí. Má dhéanann tú é ar an mbealach mícheart, tá baol mór ann go gcuirfidh tú isteach ar do idirghabhálaí agus go dtiocfaidh tú trasna mar dhuine neamhshibhialta nó mar dhuine nach bhfuil aon úsáid aige as cóid chúirtéise. Más mian leat do ealaín na meaitseála a fheabhsú, ní mór duit an t-alt seo a léamh go hiomlán.

Nathanna dea-bhéasacha do chliant

Maidir le cén cineál achomhairc atá le húsáid do chliant, braitheann sé ar staid do chaidrimh. Mura bhfuil a ainm ar eolas agat, is féidir an fhoirmle glaonna "Sir" nó "Madam" a ghlacadh.

Sa chás nach bhfuil a fhios agat más fear nó bean do chliant, tá an rogha agat "Mr / Mrs" a rá.

Ag deireadh do chuid scríbhneoireachta, seo dhá léiriú cúirtéise do chliant:

 • Glac le do thoil, a dhuine uasail, léiriú mo chuid mothúchán measúil.
 • Glac le do thoil, Madam, dearbhú mo bheannachtaí measúla.

 

Foirmlí dea-bhéasacha do mhaoirseoir

Is féidir ceachtar de na nathanna dea-bhéasacha seo a úsáid agus tú ag scríobh chuig duine le céim uachtarach:

 • Glac le do thoil, a Bhainisteora Uasail, an dearbhú is fearr liom.
 • Glac le do thoil, a Uasail Stiúrthóir, an meas atá agam air.
 • Glac le do thoil, Madam, an léiriú ar an mbreithniú is airde atá agam
 • Glac le do thoil, Stiúrthóir Madam, dearbhú mo bhreithnithe.
LÉIGH  Conas ríomhphoist shoiléir agus ghairmiúla a scríobh?

 

Foirmlí dea-bhéasacha do chomhghleacaí ar an leibhéal ordlathach céanna

Is mian leat ríomhphost a sheoladh chuig duine a bhfuil an leibhéal ordlathach céanna aige agus atá agat, seo roinnt nathanna béasacha a d’fhéadfá a úsáid.

 • Creid, a dhuine uasail, dearbhú mo bheannachtaí ó chroí
 • Faigh, le do thoil, Madam, léiriú na mothúchán is díograisí atá agam

 

Cad iad na léirithe béasaíochta idir comhghleacaithe?

Agus tú ag seoladh litir chuig comhghleacaí sa ghairm chéanna leat féin, is féidir leat na nathanna béasacha seo a úsáid:

 • Faigh, le do thoil, a dhuine uasail, mo bheannachtaí croíúla.
 • Faigh, le do thoil, Madam, léiriú mo bheannachtaí bráithreacha.

 

Cad iad na foirmlithe béasaíochta i leith duine ar leibhéal ordlathach níos ísle?

Chun litir a sheoladh chuig duine ag leibhéal ordlathach níos ísle ná ár gceann féin, seo roinnt nathanna béasacha:

 • Glac le do thoil, a dhuine uasail, an dearbhú is fearr liom.
 • Glac le do thoil, Madam, dearbhú mo mhianta is fearr.

 

Cad iad na nathanna béasaíochta atá ag duine maisiúil?

Is mian leat comhfhreagras a dhéanamh le duine a bhfuil údar aige le seasamh sóisialta ard agus níl a fhios agat cén fhoirmle a bheadh ​​leordhóthanach. Más ea, seo dhá léiriú cúirtéise:

 • Le mo bhuíochas ar fad, glac le do thoil, a dhuine uasail, léiriú mo mheas domhain

Creid le do thoil, Madam, sa léiriú is airde a rinne mé.