Print Friendly, PDF & Email

I gcuideachtaí, is minic a leanann tuairiscí nó ríomhphoist achoimre ar chruinnithe ionas go mbeidh na daoine nach raibh in ann freastal ar an eolas faoi na rudaí atá ráite, nó dóibh siúd atá i láthair chun taifead scríofa a choinneáil. . San Airteagal seo, cabhróimid leat ríomhphost achoimre a scríobh i ndiaidh cruinnithe.

Scríobh achoimre ar chruinniú

Agus nótaí á dtógáil ag cruinniú, tá príomhghnéithe le tabhairt faoi deara d’fhonn a bheith in ann achoimre a scríobh ansin:

  • Líon na rannpháirtithe agus ainmneacha na rannpháirtithe
  • Comhthéacs an chruinnithe: dáta, am, áit, eagraí
  • Ábhar an chruinnithe: an príomhábhar agus na hábhair éagsúla a pléadh
  • An chuid is mó de na ceisteanna a ndearnadh aghaidh orthu
  • Críochnaíodh an chruinnithe agus na cúraimí a shanntar do na rannpháirtithe

Ba chóir do r-phost achoimre den chruinniú a sheoladh chuig na rannpháirtithe uile, ach freisin dóibh siúd atá i gceist, mar shampla i do roinn, nach raibh in ann freastal orthu nó nár tugadh cuireadh dóibh.

Cruinniú teimpléad ríomhphoist sintéise

Seo a samhail email achoimre cruinnithe:

Ábhar: Achoimre ar chruinniú [dáta] ar [ábhar]

Dia duit gach duine,

Féach thíos an achoimre ar an gcruinniú ar [ábhar] arna óstáil ag [óstach], a tharla ag [ionad] ar [dáta].

Bhí X duine i láthair ag an gcruinniú seo. Mrs / Mr. D'oscail [eagraí] an cruinniú le cur i láthair ar [ábhar]. Ansin phléamar na saincheisteanna seo a leanas:

[Liosta na n-ábhar a pléadh agus achoimre ghearr]

Tar éis na díospóireachta, tháinig na pointí seo a leanas chun cinn:

[Liosta conclúidí an chruinnithe agus na tascanna atá le déanamh].

Beidh an chéad chruinniú eile ar siúl [dáta] chun dul chun cinn a dhéanamh ar na saincheisteanna seo. Gheobhaidh tú coicís roimh chuireadh chun páirt a ghlacadh.

Le meas,

[Síniú]

 

LÉIGH  Tionscadal Aistriú Gairmiúil: Post Caighdeánach