Comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha le saineolaithe Harvard a dhíchiallú

Tá comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha (CPP) ar bhéilí gach duine le cinnteoirí poiblí. Agus ar chúis mhaith: tá torthaí iontacha ag teacht ar an gcomhoibriú seo idir Stáit agus cuideachtaí chun tionscadail bhonneagair phoiblí a fhorbairt. Láithreáin tógála dhá uair chomh tapa, coigilteas buiséadach, cáilíocht níos fearr infrastruchtúir... Tá rathúlacht na CPP ag méadú!

Ach conas is féidir leat an rath seo a atáirgeadh i do bhaile nó i do thír féin? Conas is féidir linn comhghuaillíochtaí rathúla den sórt sin a thionscnamh agus a mbainistíocht a bharrfheabhsú san fhadtéarma? Seo an áit a luíonn an fhadhb. Toisc nach bhfuil tuiscint mhaith fós ar PPPanna agus go bhfuil deacrachtaí ag baint lena gcur i bhfeidhm.

Is chun freagairt a thabhairt do na saincheisteanna seo go léir a seoladh an oiliúint uathúil seo ar CPPanna. Agus é á stiúradh ag ceannairí a bhfuil cáil dhomhanda orthu mar Harvard, an Banc Domhanda agus an Sorbonne, déanann an cúrsa seo mionchuntas ar na socruithe casta seo ar fad.

Ar an gclár do na 4 seachtaine diana seo: anailísí ar chásanna nithiúla, físeáin oideachasúla, tráth na gceist meastóireachta... Scrúdóidh tú gnéithe dlíthiúla CPPanna, na próisis chun na comhpháirtithe príobháideacha is fearr a roghnú, an ealaín a bhaineann le conarthaí a chaibidliú agus fiú dea-chleachtais do bainistíocht fhónta thar 30 bliain. Is leor máistreacht a fháil ar A go Z ar na comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha seo atá ag athchruthú maoiniú ár n-earraí poiblí.

Mar sin, an bhfuil tú réidh le bheith eolach ar thodhchaí an bhonneagair phoiblí? Déantar an oiliúint seo duit! Faigh rochtain ar achoimre uathúil ar an eolas acadúil agus oibriúcháin is fearr ar PPPanna.

Na comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha seo atá ag réabhlóidiú ár mbonneagar

An bhfuil a fhios agat cad a cheadaíonn duit ospidéal nua a thógáil i díreach 6 mhí nó na bóithre briste ar fad i do bhaile a dheisiú i gceann coicíse? Is comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha iad seo, a bhfuil aithne níos fearr orthu leis an acrainm PPP.

LÉIGH  Faigh amach cumhacht na Meabhairmhapála

Taobh thiar de na trí litir seo tá modh comhoibrithe uathúil idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach. Go nithiúil, i PPP, iarrann an Stát ar chuideachta phríobháideach amháin nó níos mó bonneagar poiblí a thógáil agus a bhainistiú. An smaoineamh? Saineolas ón earnáil phríobháideach a chomhcheangal le misean leasa ghinearálta an phobail.

Toradh: tionscadail seachadta in am is mó riamh agus coigilteas suntasach ar airgeadas poiblí. Táimid ag caint faoi láithreáin tógála dhá uair chomh tapa agus is gnách! Is leor chun aon mhéara a dhéanamh glas le éad in aghaidh bonneagair phoiblí atá ag dul i léig de shíor agus buiséid teoranta.

Ach i ndáiríre, conas is féidir é seo? A bhuí le PPPanna, roinntear an riosca airgeadais idir an Stát agus a chomhpháirtithe. Tá suim ag na daoine deiridh i mbrabúis agus mar sin tá gach suim acu a dtionscadail a sheachadadh ar an gcóimheas cáilíochta/praghais is fearr. Is é seo a dtugaimid an éifeacht dreasachta air, ceann de cholúin na gconarthaí giniúna nua seo.

Go n-éireoidh le do PPP: na 3 eochair órga a bheith ar an eolas

Sa chéad dá chuid, rinneamar comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha (PPP) a dhíscriosadh agus chuireamar i láthair na bunghnéithe a bhaineann leis an gcineál seo conartha a bhfuil gealladh fúthu ach atá casta idir Stáit agus cuideachtaí. Anois an t-am le breathnú ar na rúin a bhaineann le CPP rathúil.

Toisc gur éirigh thar barr le roinnt CPPanna agus go dteipeann ar chinn eile nó go dtagann deireadh leo. Mar sin, cad iad na comhábhair a bhaineann le CPP is fearr? Seo 3 phríomhfhachtóir ratha.

Ar an gcéad dul síos, tá sé riachtanach do pháirtí príobháideach, nó do chomhpháirtithe, a roghnú go cúramach. Fabhair do ghrúpaí cuideachtaí a bhfuil saineolas comhlántach acu. Déan anailís go mín cuntas teiste na cuideachta a n-iontaofacht a mheas le himeacht ama.

LÉIGH  Optamaigh do bhainistiú fardail leis an oiliúint seo

Ar an dara dul síos, cuir an-tábhacht ar chothromaíocht na rioscaí sa chonradh. Ní mór cúrsóir na bhfreagrachtaí idir phoiblí agus phríobháideach a shainiú go soiléir, de réir an phrionsabail: “Is iad siúd atá in ann é a rialú ar an gcostas is ísle a iompraíonn an riosca”.

Ar an tríú dul síos, idirphlé buan a bhunú idir na geallsealbhóirí go léir, seachas gnéithe dlíthiúla amháin. Toisc go bhfuil PPP rathúil thar aon rud eile ina chaidreamh muiníne idir an Stát agus a sholáthraithe seirbhíse san fhadtéarma.

Is iad seo na 3 chomhábhar draíochta a nocht na speisialtóirí is fearr ar domhan chun PPPanna éifeachtacha agus inbhuanaithe a ráthú. Chun machnamh!

 

→→→Tá do dhiongbháilteacht chun tú féin a thraenáil inmholta. Chun do scileanna a fheabhsú, molaimid duit spéis a chur in Gmail, uirlis riachtanach sa saol gairmiúil←←←