Éirí as báicéir as imeacht in oiliúint: conas imeacht le suaimhneas intinne iomlán

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Cuirim in iúl duit leis seo go bhfuil mé ag éirí as mo phost laistigh de do bhácús, le héifeacht ó (dáta imeachta).

Go deimhin, chinn mé cúrsa oiliúna a leanúint chun mo scileanna agus m’eolas i réimse na bainistíochta a fheabhsú. Is deis uathúil í an oiliúint seo domsa chun mo scileanna bainistíochta gnó a fhorbairt go gairmiúil agus a fheabhsú.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as na blianta a chaith mé i do chuideachta agus as an taithí ghairmiúil a bhí mé in ann a fháil. D'fhoghlaim mé go leor faoi conas cineálacha éagsúla aráin agus taosráin a dhéanamh, conas fardal a bhainistiú, conas déileáil le custaiméirí, agus conas oibriú i bhfoireann.

Tuigim go bhféadfadh mo imeacht a bheith ina chúis le míchaoithiúlacht, agus is é sin an fáth go bhfuilim sásta oibriú leat le haghaidh imeachta eagraithe, trí ionadaí a oiliúint agus trína chinntiú go n-aistreofar mo thascanna.

Glac le do thoil, Madam, Sir, mo ghuí is fearr.

 

 

[Comhphobal], 28 Feabhra, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

 

Íoslódáil “Samhail litir-éirí as oifig-le-imeacht-i-oiliúint-Boulanger-patissier.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-le imeacht-i-oiliúint-Boulanger-patissier.docx – Íoslódáladh 664 uair – 16,63 KB

 

 

 

Éirí as cócaire taosráin ar luach saothair níos fearr: litir shamplach le leanúint

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Insím duit mo chinneadh éirí as mo phost laistigh de do bhácús. Tá an cinneadh seo spreagtha ag deis ghairmiúil a cuireadh ar fáil dom agus a ligfidh dom feabhas a chur ar mo choinníollacha tuarastail.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as na blianta a chaith tú in éineacht leat. Bhí deis agam oibriú ar chineálacha éagsúla pasta, táirgí bácúis agus bainistiú a dhéanamh ar sholáthar amhábhar. Bhí mé in ann mo scileanna bainistíochta foirne a chleachtadh freisin trí chomhoibriú le mo chomhchócaire taosráin.

Ionas go mbeidh m’imeacht ar siúl sna coinníollacha is fearr, táim réidh é a eagrú ar bhealach a íoslaghdóidh an tionchar ar an bhfoireann atá i bhfeidhm.

Agus é seo san áireamh, táim sásta meas a léiriú ar na fógraí dlíthiúla agus conarthacha, chomh maith leis na téarmaí imeachta dá bhforáiltear i rialacháin inmheánacha na cuideachta.

Glac le do thoil, a Madam, a dhuine uasail, ag cur in iúl mo dhea-mhéin.

 

 [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

 

Íoslódáil “Samhail-éirí-litir-le haghaidh deiseanna gairme-íoctha níos fearr-Boulanger-patissier.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-do-dheis-gairme-íoctha níos fearr-Boulanger-patissier.docx – Íoslódáil 649 uair – 16,49 KB

 

Éirí as báicéir ar chúiseanna teaghlaigh: an litir eiseamláireach le seoladh

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Tá mo litir éirí as oifig á cur chugat inniu ar chúiseanna teaghlaigh.

Go deimhin, tar éis athrú ar chúrsaí teaghlaigh, caithfidh mé mo phost a fhágáil mar bháicéir. Bhí am iontach agam ag obair leat agus táim bródúil as a bheith in ann páirt a ghlacadh i gcruthú do tháirgí sobhlasta.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as an muinín atá curtha agat asam i rith na mblianta seo. D’fhoghlaim mé go leor le do thaobh agus fuair mé taithí luachmhar a úsáidfidh mé i mo ghníomhaíocht ghairmiúil amach anseo.

Ba mhaith liom a chinntiú freisin duit go gcríochnóidh mé mo thréimhse fógra conarthach agus go bhfuilim réidh chun cabhrú leat ionadaí a aimsiú do mo phost.

Fanfaidh mé ar fáil duit le haghaidh aon cheiste nó iarratais ar fhaisnéis.

Glac le do thoil, a bhean uasail, le do thoil, le do thoil, le mo dhea-mhéin.

 

  [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

  [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

 

Íoslódáil “Samhail-éirí-litir-do-cúiseanna-teaghlaigh-Boulanger-patissier.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-le haghaidh fáthanna-teaghlaigh-Boulanger-patissier.docx – Íoslódáladh 649 uair – 16,68 KB

 

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach aire a thabhairt do litir éirí as oifig chun tosú ar bhonn maith

Nuair a dhéanann tú an cinneadh a éirí as do phost, tá sé riachtanach a chinntiú go bhfágann tú tuiscint dhearfach ar d’fhostóir. Ní mór d’imeacht a dhéanamh go trédhearcach agus ar bhealach gairmiúil. Ceann de na príomhchéimeanna chun é seo a bhaint amach ná litir éirí as oifig a scríobh scríofa go cúramach. Tugann an litir seo deis duit do chúiseanna fágála a chur in iúl, buíochas a ghabháil le d’fhostóir as na deiseanna a thug siad duit agus do dháta imeachta a shoiléiriú. Is féidir leis cabhrú leat freisin dea-chaidreamh a choinneáil le d’fhostóir agus teistiméireachtaí maithe a fháil amach anseo.

Conas Litir Éirí Amach Gairmiúil agus Dea-bhéasach a Scríobh

D’fhéadfadh sé a bheith scanrúil litir éirí as oifig ghairmiúil agus bhéasach a scríobh. Mar sin féin, má leanann tú roinnt céimeanna simplí, is féidir leat litir shoiléir bheacht a scríobh a léiríonn do ghairmiúlacht. Ar dtús, tosaigh le beannacht foirmiúil. I gcorp na litreach, mínigh go soiléir go bhfuil tú ag éirí as do phost, ag tabhairt do dháta fágála agus na cúiseanna atá agat le fágáil, más mian leat. Críochnaigh do litir le buíochas, ag cur béime ar na gnéithe dearfacha de do thaithí oibre agus ag tairiscint do chabhair chun an t-aistriú a réiteach. Ar deireadh, ná déan dearmad do litir a léamh go cúramach sula seolann tú í.

Tá sé tábhachtach cuimhneamh go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag do litir éirí as ar do ghairm bheatha amach anseo. Ní hamháin go gceadaíonn sé duit do phost a fhágáil ar bhonn maith, ach is féidir leis tionchar a bheith aige freisin ar an gcaoi a gcuimhneoidh d’iar-chomhghleacaithe agus iar-fhostóir ort. Trí an t-am a ghlacadh chun scríobh litir éirí as oifig ghairmiúil agus dea-bhéasach, is féidir leat an t-aistriú a éascú agus dea-chaidreamh oibre a chothabháil don todhchaí.