Stair bheag de shaoire le pá…

Is ionann saoire le pá agus tréimhse saoire a leanann an chuideachta ar aghaidh ag íoc tuarastal a fostaí. Is oibleagáid dhlíthiúil é. Ba é an Front Populaire a bhunaigh sa Fhrainc 2 sheachtain de shaoire le pá i 1936. Ba é André Bergeron, rúnaí ginearálta Force Ouvrière ag an am, a d’éiligh 4 seachtaine ansin. Ach ní go dtí Bealtaine 1969 a fógraíodh an dlí. Ar deireadh, i 1982, bhunaigh rialtas Pierre Mauroy tréimhse 5 seachtaine.

Cad iad na rialacha, conas a shocraítear iad, conas a thugtar luach saothair dóibh ?

Is ceart é saoire le pá a fhaightear a luaithe a fhostaítear fostaí: cibé acu san earnáil phríobháideach nó san earnáil phoiblí, do phost, do cháilíocht agus d’am oibre (buan, téarma seasta, sealadach, lánaimseartha agus páirtaimseartha. ).

Tá an fostaí i dteideal 2,5 lá oibre (.i. Luan go Satharn) in aghaidh na míosa oibrithe. Mar sin is ionann é seo agus 30 lá in aghaidh na bliana, nó 5 seachtaine. Nó, más fearr leat ríomh i laethanta gnó (i.e. Luan go hAoine), sin 25 lá. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara má tá tú páirtaimseartha, tá tú i dteideal an líon céanna laethanta saoire.

Ní chuirtear stadanna de bharr tinnis nó saoire mháithreachais san áireamh.

Tá tréimhse dhlíthiúil ann a gcaithfidh an fostaí idir 12 agus 24 lá as a chéile a ghlacadh lena linn: ó 1er Bealtaine go 31 Deireadh Fómhair gach bliain.

Ní mór do d’fhostóir dátaí na saoire seo a chur ar do dhuillín pá. Ní mór don fhostaí a shaoire a thógáil go ríthábhachtach agus ní féidir leis slánaíocht chúiteach a fháil.

Ní mór don fhostóir tábla a choinneáil cothrom le dáta freisin. Féadfaidh sé dátaí a dhiúltú, áfach, ar na 3 chúis seo a leanas:

 • Tréimhse dian gníomhaíochta
 • Leanúnachas seirbhíse a chinntiú
 • Cúinsí eisceachtúla. Tá an téarma seo beagán doiléir fós agus ní mór d'fhostóir a sheasamh a shainiú níos cruinne agus is féidir leis na fadhbanna seo a leanas a mhúscailt, mar shampla: leas eacnamaíoch na cuideachta, beidh easpa an fhostaí díobhálach don ghníomhaíocht...

Ar ndóigh, ag brath ar do chomhaontú comhchoiteann nó ar do chonradh, féadfaidh d’fhostóir níos mó laethanta a dheonú duit. Anseo is féidir linn roinnt samplaí a thabhairt duit:

 • Saoire le haghaidh tionscadal pearsanta: cruthú gnó, áisiúlacht phearsanta nó eile. Sa chás seo, is comhaontú a bheidh ann idir tú féin agus d’fhostóir.
 • Saoire a bhaineann le himeachtaí teaghlaigh: Bás duine de do theaghlach, pósadh nó duine eile. Beidh ort teastas a sholáthar ansin.
 • laethanta sinsearachta

Tugaimid cuireadh duit arís do chearta a sheiceáil le do chomhaontú comhchoiteann.

Níl an tsaoire seo san áireamh agus saoire íoctha á ríomh.

Cad is laethanta scoilte ann ?

Mar atá feicthe againn cheana, baineann an fostaí leas as príomhshaoire 24 lá le tógáil idir 1 láer Bealtaine agus 31 Deireadh Fómhair. Mura bhfuil siad tógtha go hiomlán agat faoin 31 Deireadh Fómhair, tá tú i dteideal:

 • 1 lá breise saor má tá idir 3 agus 5 lá fágtha agat le tógáil lasmuigh den tréimhse seo
 • 2 lá breise saor má tá idir 6 agus 12 lá fágtha agat le tógáil lasmuigh den tréimhse seo.

Is laethanta scoilte iad seo.

Na RTTanna

Nuair a laghdaíodh an t-achar ama oibre ó 39 uair an chloig go 35 uair sa Fhrainc, cuireadh cúiteamh ar bun do chuideachtaí ar mhian leo 39 uair an chloig oibre a choinneáil in aghaidh na seachtaine. Léiríonn an RTT ansin laethanta scíthe a fhreagraíonn don am a oibríodh idir 35 agus 39 uair an chloig. Is scíth chúiteach é.

Thar aon ní eile, níor cheart na laethanta sosa seo a mheascadh suas leis na laethanta RTT ar Laghdú ar Ama Oibre iad. Tá siad in áirithe do dhaoine ar an bpacáiste laethúil (agus dá bhrí sin nach bhfuil ragobair acu), is é sin le rá feidhmeannaigh. Ríomhtar iad mar seo a leanas:

Ní ceadmhach líon na laethanta a oibríodh i mbliain a bheith níos mó ná 218 lá. Cuirtear 52 Satharn agus 52 Domhnach, laethanta saoire poiblí, laethanta saoire le pá leis an bhfigiúr seo. Ansin asbhainimid suimiú an fhigiúir seo go 365. Ag brath ar an mbliain, faighimid 11 nó 12 lá RTT. Is féidir leat ceist a chur orthu gan bhac, ach is féidir le d’fhostóir iad a fhorchur.

Go loighciúil, ní bhaineann fostaithe páirtaimseartha leas as RTT.

Liúntas saoire íoctha

Nuair a bhíonn tú ar chonradh ar théarma seasta nó ar shannadh sealadach, tá tú i dteideal liúntais saoire íoctha.

I bprionsabal, gheobhaidh tú 10% de na suimeanna comhlána go léir a fuarthas le linn na tréimhse oibrithe, i.e.:

 • An buntuarastal
 • Am breise
 • An bónas sinsearachta
 • Aon coimisiúin
 • Bónais

Mar sin féin, caithfidh d’fhostóir an ríomh a dhéanamh ag baint úsáide as an modh cothabhála tuarastail chun comparáid a dhéanamh. Is é an tuarastal atá le cur san áireamh ansin an tuarastal iarbhír don mhí.

Ní mór don fhostóir an ríomh is fabhraí a roghnú don fhostaí.

Tá tú cathaithe ag saoire gan phá 

Tá an ceart agat chun scíthe tuillte go maith agat, ach mar a thugann an t-ainm le fios, ní íocfar é. Ní rialaítear leis an dlí briseadh den chineál seo ar an gconradh fostaíochta. Mar sin is gá aontú le d’fhostóir. Má tá tú t-ádh, beidh sé ag glacadh leis, ach tá sé riachtanach a chur i scríbhinn ar na coinníollacha a pléadh agus a chaibidil le chéile. Tá sé úsáideach freisin seiceáil nach bhfuil cosc ​​ort oibriú d’fhostóir eile. Trí ullmhú i bhfad roimh ré, beidh tú in ann leas iomlán a bhaint as an tsaoire seo a athróidh do shaol b’fhéidir!

Tá díospóid agat maidir le dátaí imeachta 

Is é do chuideachta atá freagrach as ord na n-imeachtaí ar saoire. Socraítear é trí chomhaontú laistigh den chuideachta nó laistigh den bhrainse. Ní rialaíonn aon dlí an eagraíocht seo. Mar sin féin, ní mór don fhostóir a chuid fostaithe a chur ar an eolas 1 mhí ar a laghad roimh na dátaí sceidealta.