Is é an tsintéis ghairmiúil ná cleachtadh maidir le maoirseachtaí simplithe a roghnú agus a mhacasamhlú chun cinnteoireacht agus gníomh a éascú. an ag scríobh achoimre ghairmiúil Níl sé neamhshuntasach, go háirithe ó shin an spiorad sintéise nach diúscairt nádúrtha an-choitianta. Tá feidhmiú an tsintéis ghairmiúil níos casta nuair a thagann sé chun plean réamhshainithe a leanúint, boscaí a chruthú chun na smaointe éagsúla a shocrú. Cibé an bhfuil nóta á thógáil nó tuarascáil, déantar roinnt critéir a shainiú ag scríobh achoimre ghairmiúil rathúil. Chun a fháil amach conas achoimre ghairmiúil a scríobhSeo roinnt leideanna agus comhairle.

Cad é nach bhfuil an sintéis gairmiúil

Ní tráchtas é do shintéis ghairmiúil do mhic léinn. Fiú má iarrann sí ar aiste le plean le dhá chuid nó trí chuid timpeall ar ábhar ar leith, ní cheist í anseo anailís phearsanta a sheachadadh. I bhfocail eile, ní fágtar an tsintéis ar do rogha féin.

Is é staidéar a dhéanamh ar chomhad nó ar cháipéis féin, mar sin níl aon cheist faoi chóireáil nó gan déileáil leis seo nó leis an gcuid sin den chomhad seo. Ní mór déileáil leis an dara ceann ina iomláine agus ní mór údar an doiciméid a bheith buíoch as an eolas. Níor chóir faisnéis bhreise a chur leis an gcomhad le próiseáil agus tá toirmeasc ar an tsainseachtacht.

Is fiú nóta riaracháin an achoimre ghairmiúil. Má tá pointe comhchoiteann ag an dá scríbhinn sna saintréithe atá acu, tá idirdhealúlacht iomlán idirdhealú ar an sintéis ghairmiúil. Trína chultúr ginearálta, ní mór don fhostaí an t-ábhar a chur i gcomhthéacs ginearálta i dtéarmaí sintéise.

Cad is achoimre ghairmiúil ann agus cén fáth ceann a scríobh?

A sintéis ghairmiúil Is achoimre struchtúrtha agus struchtúrtha é ar bhealach soiléir agus dinimiciúil chun críche ar leith. Simplíodh sé doiciméad mar alt, rialachán, caighdeán, comhad iomlán, leabhar.

Is sraith d'eilimintí é atá ina chomhdhéanamh comhleanúnach agus ordúil ina bhfuil na smaointe nasctha de réir réasúnaíochta dea-bhunaithe. Déantar idirdhealú a dhéanamh ar an tsintéis ghairmiúil ó iomarcach, tá sé fós neodrach agus oibiachtúil gan marc saintréithe, páirteachais, ná breithiúnas pearsanta ar na smaointe a fhorbraíonn sé. Tá sé dílis chomh maith le smaointe na n-údar gan iarracht a dhéanamh iad a roinnt nó a bhriseadh.

Tá sé tábhachtach go scríobh achoimre ghairmiúil chun cur ar chumas an fhaighteora cinneadh a dhéanamh agus gníomhaíocht a dhéanamh go héifeachtach. Tá an méid faisnéise atá ar fáil ollmhór agus ní chuireann na réimsí a chlúdaíonn siad am agus na scileanna i gcónaí chun iad a anailísiú. Dá réir sin, an gá atá le nótaí achoimre a scríobh agus a dháileadh.

LÉIGH  Ag fágáil do phost mar chúntóir altranais: trí litir éirí as oifig curtha in oiriúint do do chás

Cuspóir an tsintéis ghairmiúil

Sula dtosaíonn tú ag scríobh agus ag bailiú faisnéise, ní mór duit an chéad aidhm a bhaint as achoimre ghairmiúil. Cuidíonn sprioc a shocrú don tsintéis le soiléiriú a dhéanamh ar cad agus ar a sheirbheáilfidh sé. Murab ionann agus sintéis de chomórtais, scríobh achoimre ghairmiúil Déantar é i gcineál saor in aisce agus aird á tabhairt ar riachtanais an ghnó.

Ní mór dúinn dá bhrí sin a aithint cé atá ag scríobh an tsintéis ghairmiúil. Déanfaidh an tsintéis agus an foclóir a úsáidtear a oiriúnú de réir a lucht féachana. Dá bhrí sin, má tá an doiciméad beartaithe do theicneoir ríomhaireachta, is gnách go mbeidh foclóir teicniúil á úsáid, áfach, seachnófar foclóir den sórt sin má dhéantar an doiciméad a dhíriú chuig dlíodóir nó cuntasóir.

Ag an bpointe seo, tá sé tábhachtach freisin an leibhéal eolais a bhaineann le hábhar a chuid idirghabhálaí a fháil amach. Más neophyte é seo, beidh fís domhanda ag an sintéis ar an ábhar agus beidh sé riachtanach díriú ar na gnéithe is suimiúla más duine neamh-neophyte é an t-idirghabhálaí.

Tá sé ríthábhachtach freisin a bheith ar an eolas maidir leis an gcuspóir. Is féidir a fhios ag an gcéim seo má thiocfaidh an sintéis chun tuairim a thabhairt ar ábhar, cinneadh a dhéanamh, réiteach a fháil ar fhadhb, tuarascáil a dhoimhniú, faisnéis a fhíorú, etc. Dá bhrí sin, beidh cur chuige an ábhair ag brath ar an gcuspóir a shaothraítear, mar a dhéanfar faisnéis a lorg.

Cuardaigh agus tosaíocht faisnéise

Déantar an bailiúchán faisnéise atá riachtanach le haghaidh scríbhneoireachta trí léamh. Nuair a thagann sé chun téacs a shintéisiú, téann bailiúchán faisnéise trí struchtúr an téacs a chuardach (teidil, fotheidil, intinn an údair, etc.) agus faisnéis thábhachtach a bhailiú. Is é an cuspóir atá le faisnéis a bhailiú ná a fháil amach cén áit a bhfuil an fhaisnéis agus conas a eagraítear é.

Ní chuimsíonn sé tuiscint nó anailís a dhéanamh ar ábhar na ndaoine sin. Le linn an stáitse seo, beidh sé riachtanach gach rud atá iomarcach a chaitheamh chun an rud atá riachtanach a choinneáil ach amháin. I dtéarmaí coincréite, tagann an cuardach faisnéise tar éis dó a sprioc agus a riachtanais a shainmhíniú. Tá roinnt codanna ann ina gcaithfimid na ceisteanna a fhreagairt, cathain, cén chaoi, cé mhéid, cén fáth (na cúiseanna a shainmhíniú), cad é (na cuspóirí a shainiú). Bíonn na páirtithe níos saibhre mar a thagann an taighde chun cinn.

Tá sé ríthábhachtach anseo gan abairtí fada a úsáid, ach na focail lárnacha a roghnú go cúramach chun sintéis smaoineamh a éascú. Ag deireadh na faisnéise a chuardach, tá sé tábhachtach smaoineamh ar thosaíocht a thabhairt dóibh laistigh de gach cuid, ag tabhairt aird ar leith ar eochairfhocail tábhachtacha. Is céim riachtanach é bailiú agus tosaíocht faisnéise chun cuidiú le plean soiléir agus beacht a thógáil.

LÉIGH  Feabhas a chur ar do stíl scríbhneoireachta: nascóirí loighciúla

Plean sintéise gairmiúil a thógáil

An plean a thógáil le haghaidh sintéis ghairmiúilní mór dúinn aird a tharraingt ar na gnéithe is tábhachtaí di, iad siúd a dteastaíonn aird ar leith orthu. Tógtar an plean go saor de réir cibé acu is sintéise téamach é (le dearcadh foriomlán an ábhair), sintéis de chúiseanna-iarmhairtí nó de shintéis tairiscintí.

Caithfear gach smaointe a bailíodh a chomhtháthú sa phlean trí na smaointe is tábhachtaí a nascadh leis an imlíne. Caithfidh an plean a bheith ag teacht le hábhar an tsintéis agus ní mór meas a bheith aige ar chothromaíocht áirithe. Ní mór go mbeadh méid suntasach comhionann ag na codanna agus na fo-ailt agus go bhfuil suim choibhéiseach acu.

Níor chóir go mbeadh tógáil an phlean casta, ach soiléir, loighciúil agus furasta a thuiscint. Is féidir an chéad chuid a chur in áirithe chun anailís a dhéanamh ar na cúiseanna agus ar na sonraí comhfhreagracha a bhaineann le fadhb. Maidir leis an dara cuid, is féidir linn na hiarmhairtí a bhaineann leis an bhfadhb seo a chur i láthair, réitigh féideartha a mholadh agus na coinníollacha maidir lena gcur chun feidhme.

Scríobh achoimre ghairmiúil de ghnáth i dhá chuid nó trí chuid, ach comhairleoidh sé a bheith teoranta do dhá chuid. Caithfear an plean a thaispeáint go feiceálach ar an doiciméad ionas gur féidir gach cuid a aithint go héasca. Moltar é a chur in oiriúint trí chodanna a roinnt (I agus II) agus fo-chuid (A agus B nó 1 agus 2). Ní mór teideal a bheith ag gach cuid agus fo-roinn. Chomh maith leis an dá chuid den fhorbairt, is féidir réamhshuim agus conclúid a bheith ag sintéis ghairmiúil freisin.

Athraíonn an fhorbairt de ghnáth de réir an ábhair, ach tá an ról céanna ag tabhairt isteach agus tugadh i gcrích. Dá bhrí sin, cuirfidh an tabhairt isteach an fhaighteoir ar an eolas faoi chuspóir an tsintéise, na cúiseanna a spreagadh, a thábhachtaí agus a leas an dara ceann. Caithfidh an réamhrá a bheith beacht, gairid agus críochnaithe. Tá cúpla líne ann le rá cad atá sa achoimre.

I roinnt cásanna, le haghaidh scríobh achoimre ghairmiúilní gá réamhrá a thabhairt isteach agus is féidir neamhaird a dhéanamh ós rud é go bhfuil sé i gceist rudaí follasacha a thabhairt chun cuimhne. Ach tá an-tairbhe aige go háirithe chun a chinntiú go dtuigeann an faighteoir tú. Ligeann sé freisin duit an comhthéacs a thabhairt chun cuimhne, más gá an tsintéis a léamh arís agus arís eile.

Maidir leis an gconclúid, caithfidh sé níos mó a dhéanamh ná achoimre a dhéanamh ar an doiciméad, is freagra é ar an bhfadhb a ardaíodh sa tsintéis. Athraíonn sé go mór na moltaí chun na réitigh a mhol an t-údar a chur chun cinn agus nach bhfuil ról ag baint le heilimintí nua a thabhairt maidir le forbairt an phlean.

LÉIGH  Teimpléid éirí as oifig do chúntóir párolla agus riaracháin

Scríobh an achoimre ghairmiúil

Nuair a bheidh an plean tógtha, ní mór dúinn dul ar aghaidh chuig an ag scríobh achoimre ghairmiúil. Baineann na rialacha ginearálta maidir le doiciméid scríbhneoireachta le scríbhinn achomair freisin. Ba cheart go mbeadh na habairtí i míreanna dea-struchtúrtha agus i bhfoclóir intuigthe. Caithfidh stíl agus comhréir an nóta achoimre a bheith ag teacht le cóid an fhocail scríofa, a bheith sreabhach, sober agus galánta más féidir.

Má tá míniú breise ag teastáil ar roinnt míreanna, d'fhéadfadh sé a bheith áisiúil iad a thabhairt ar ais mar aighneas chun léamh an doiciméid a dhéanamh níos moille. I gcás go bhfuil an sintéis fada agus níos mó ná níos mó ná leathanach 3, ná bíodh aon leisce ort achoimre a chur isteach. Is féidir le táblaí agus graif a bheith úsáideach le téacsanna a ghabhann leo agus a léiriú. Caithfidh teidil na bpáirtithe agus na bhfoghlaimeanna a bheith ag caint. Ní mór dúinn teidil a chomhtháthú ró-lag (stair, comhthéacs mar shampla). Ní mór go mbeadh cumhacht ag teidil agus faisnéis a thabhairt faoi ábhar na míre.

Maidir leis na míreanna, níl sé inúsáidte a bheith ró-liriciúil agus é ag iarraidh pianbhreitheanna álainn a thógáil, is fearr soiléireacht na ráiteas a mholadh le habairtí gearra. Maidir leis an leagan amach, is féidir go mbeadh sé úsáideach an leathanach a roinnt i gcolún trína luaitear an plean mionsonraithe, faisnéis shintéadaithe agus figiúirí tábhachtacha, grafaicí, íomhánna chun na ráitis a léiriú.

Rialacha eile an mhodheolaíocht a bheidh le meas

Agus tú ag scríobh, moltar ginearálú a dhéanamh agus gan trácht ar na sonraí go léir nach bhfuil úsáideach. Cuireann ginearálú an achoimre deireadh leis na sonraí neamhthábhachtacha seo agus faisnéis thábhachtach á cur i láthair fós. Ina theannta sin, caithfear a bheith cúramach marcanna béil, tics ó bhéal, athrá, leisce, srl a bhaint.

Níl aon áit i scríbhinn ag focail áirithe a thagann faoi bhriathra briathartha, go háirithe mura bhfuil brí beacht leo. Is féidir focail cosúil le "conas a rá", "is é sin" ag tús míreanna a scriosadh gan cur isteach ar bhrí abairte. Maidir leis na samplaí, is gá úsáid an dara ceann a theorannú agus gan ach an ceann is suntasaí a choinneáil.

Moltar réasúnaíocht agus léirmhíniú na gcainteoirí a atáirgeadh freisin. Más teanga theicniúil a úsáideann cainteoir iad seo, is féidir leo a bheith an-úsáideach le tuiscint. Tá sé tábhachtach a mhíniú do scríbhneoireacht nuair a théann an scríbhneoireacht chun cinn agus a athscríobh.

Ag deireadh an ag scríobh achoimre ghairmiúilCaithfidh tú é a ath-léamh agus aire a thabhairt do na chéad mhíreanna de do dhoiciméad, a léann go minic léitheoirí éagsúla na cuideachta go cúramach.