Ábharthacht na tuarascála ná go dtugann sé an t-eolas go léir duit mura gcaithfidh tú céad leathanach a fháil. Más rud é go gcaithfimid féin a theorannú chun na malartuithe a chóipeáil le linn cruinnithe, bheadh ​​cáipéisí de mhéid mór agat. Ach déantar é seo a sheachaint nuair a dhéantar na tuairiscí agus go háirithe nuair a dhéantar é leis an mhodheolaíocht cheart. Ag an cruinnithe oibre, seimineáir, misin, pléitear go leor pointí, déantar cur i láthair fada, aithnítear dúshláin throm. Ní mór gach ceann de seo a chur faoi bhráid fhoireann na cuideachta, seimineáir nó urraitheoirí oibríochtaí. ansin, conas tuairisc ábhartha a scríobh sa chomhthéacs seo? Ní tasc éasca é a scríobh, go háirithe má tá ort aird a tharraingt ar na heilimintí éigeantacha go léir i dtuarascáil.

Ginearálta agus sainiúlachtaí i dtuarascáil a scríobh

Ba chóir don tuarascáil na cinntí a rinneadh le linn na cruinnithe a thuairisciú go hiomlán chomh maith leis na hábhair a ndearnadh staidéar orthu. Caithfidh sé na línte ginearálta a léiríodh i rith na comhrá a chur i láthair. Is tagarmharc iontaofa í do gach fostaí de chuid na cuideachta. Go deimhin, ní féidir le gach duine a bheith ag cruinnithe ag an am céanna mar gheall ar bhreoiteacht nó eile. Dá bhrí sin, is féidir leis an tuarascáil a bheith ag an leibhéal céanna faisnéise leis na daoine eile. an tuarascáil a scríobh i bhfoirm scríbhneoireachta, tá sé go hiomlán difriúil ó na miontuairiscí nó ráitis shimplí na bplé.

Má tá cáipéisí curtha i láthair ag an gcruinniú, ba chóir iad seo a lua. Chomh maith leis sin cuir na suíomhanna inar féidir iad a fháil nó mar sin, déan fótachóip a chuirfidh tú le do thuairisc. Nuair a dhéantar cinntí gur chóir gníomhartha a dhéanamh, beidh sé riachtanach a shonrú cé a dhéanfaidh iad a fhorghníomhú. Ar an gcaoi chéanna, beidh sé riachtanach aird a tharraingt ar an am a fhorghníomhófar a chinnfear le linn na cruinnithe. Nuair a bheidh na gníomhartha sin sainmhínithe, beidh sé éasca an t-urlár a thabhairt do na taibheoirí sna chéad chruinnithe eile le hachoimrí ar an méid atá déanta go sainiúil. Scríobh tuarascáil, éilíonn a bheith cúramach go bhfuil neodracht iomlán acu, na pointí atá le ceartú, ní mór na deacrachtaí a bhuailfear le linn an chruinnithe a chur in iúl. Chomh maith leis sin, léirigh na hiarrthóirí uile a tugadh faoi deara.

A fhios conas tuairisc ábhartha a scríobh

Un tuarascáil ábhartha Ní mór a scríobh laistigh de uair an chloig den imeacht. Má tá tú ag fanacht na laethanta ina dhiaidh sin, tá sé cinnte go bhfágfaidh tú roinnt faisnéise ríthábhachtach. Ar an gcaoi chéanna, cuireann láithreacht na scríbhneoireachta deis duit na himeachtaí go léir a chur ina gcomhthéacs. Is é Conciseness an t-eochairfhocal i scríbhinn dea-thuarascáil. Caithfidh an fhaisnéis go léir is gá don léitheoir seasamh amach go díreach. Seachain an iomarcach nó an casadh ró-fhada. Téigh go díreach chuig an bpointe.

LÉIGH  Cuir le do ghairm bheatha: dea-bhéasacht ghairmiúil i ríomhphoist

Doirt scríobh tuarascáil mhaith, is gá na pointí ar spéis leo an clár oibre a chur i láthair. Déan téacs atá struchtúrtha go foirfe mar go mbeidh an léitheoireacht níos simplí dá bharr. Go ginearálta, is doiciméad oiriúnach é an cur i láthair i réamhrá, i bhforbairt agus i gconclúid. Is féidir an oiread ailt a bheith agat i gcorp na tuarascála agus na pointí a ndearnadh staidéar orthu. Tá an plean le glacadh go han-dáiríre freisin. Déanfaidh tú plean anailíse má tá imní amháin tar éis dul i ngleic leis an gcruinniú iomlán. Ar an láimh eile, má tá go leor pointí socraithe, beidh ort plean téamach a dhéanamh a chuirfidh i láthair iad in ord tábhachta atá ag laghdú. Ag leibhéal chonclúid na tuarascála, beidh sé riachtanach go seasfaidh na pointí atá fós le staidéar amach go soiléir. Mar an gcéanna ar ndóigh do na tascanna nach mór fós a fhorghníomhú. Ar deireadh, chun tuairisc ábhartha a scríobh, b’fhearr go mbeadh eolas measartha beacht ar an réimse ina bpléifear na ceisteanna. Dá bharr sin beifear in ann téacsanna gearra sintéiseacha a tháirgeadh, le téarmaíocht chuí.

Critéir chun tuarascáil a scríobh

Meas critéir chun tuarascáil a scríobh riachtanach, is féidir a bheith oibiachtúil agus dílis d'imeachtaí. Ba chóir duit a sheachaint ag tabhairt tuairimí pearsanta nó ag iarraidh a bhfuil cinneadh déanta. Ní mór duit tras-scríobh a dhéanamh ar óráidí uile na rannpháirtithe sa chruinniú. Ní mór duit tú féin a theorannú le croílár an méid atá ráite, na línte leathana, a lua.

Chun seo a bhaint amach, tá sé de dhualgas ort an fhaisnéis a roghnú. I do shórtáil, seachain go háirithe chun an cúlpháirtí a dhíriú cé nach dtagann an príomhoide as an tuarascáil. Déan iarracht fíor achoimre a dhéanamh ar an eolas agus tosaíocht a thabhairt don fhaisnéis in ord tábhacht.

Seachain úsáid téarmaí pearsanta, i bhfocail eile, seachain an "I" chomh maith leis an "WE", gach rud a thugann le tuiscint go bhfuil baint phearsanta ag an údar leis. Ós rud é go gcaithfidh tú fanacht chomh neodrach agus is féidir, ná bain úsáid as aidiachtaí nó adverbs meas. Bí cúramach le hathrá a laghdú i do théacs.

Ar an gcaoi chéanna, ní mór forbraíodh gach trácht a fhágann as an díospóireacht. Tá sé tábhachtach freisin monatóireacht a dhéanamh ar do ghramadach, stór focal agus do litriú. Caithfidh an Fhrainc a úsáidfidh tú a bheith impeccable.

Roghnaigh stíl na tuarascála a scríobh

Sula dtosaíonn tú, smaoineamh ar dtús faoi roghnú an stíl scríbhneoireachta tuarascála go bhfuil tú chun a dhéanamh:

  • An stíl chuimsitheach do thosaitheoirí
LÉIGH  Teimpléad litreach: iarr aisíocaíocht ar chostais ghairmiúla

Más é seo an chéad uair is gá duit scríobh tuarascáilis fearr duit an stíl uileghabhálach a roghnú. Tá an stíl seo níos oiriúnaí fós nuair a dhéantar cur i láthair ag an seimineár nó ag an gcruinniú le PowerPoint. Dá bhrí sin, beidh sé riachtanach an fhaisnéis a laghdú gan ghá. Mar sin féin, beidh sé riachtanach smaoineamh ar athscrúdú a dhéanamh ar do thrascríobh, chun gach rud a rá, rud nach mbeadh tuarascáil a thuilleadh. Chun an stíl seo a roghnú, ní mór duit cúram a ghlacadh chun an seimineár a thaifeadadh.

Is féidir leat gléas oiriúnach a thabhairt nó na taifeadtaí a dhéanann an seomra rialaithe a iarraidh nuair atá an seomra feistithe. Mura bhfuil tú ag iarraidh a thaifeadadh, nótaí a ghlacadh trí ghiorrú an oiread agus is féidir leat. Bí éifeachtach agus tapa. Ní mór do gach doiciméad a roinntear le linn an seimineáir a bheith i do sheilbh. Maidir leis na doiciméid seo, is féidir leat iad a cheangal leis na miontuairiscí. Ní gá athrá a dhéanamh. Ná déan cinnte iad a chur san áireamh i gcomhlacht na tuarascála.

  • Stíl mheasctha

Beidh stíl dhíreach aige agus go hiomlán neodrach. I gcásanna díospóireachta, tá sé níos oiriúnaí foirm ainmniúcháin a roghnú. Cuirfidh an fhoirm seo an t-ainm, an t-ainm agus na seirbhísí a léiríonn gach duine de na cainteoirí a lua.

  • Ag leibhéal na foirme

Aibhsigh an dáta, na rannpháirtithe agus an clár a leanadh le linn na gcruinnithe. Bí cinnte go bhfuil do chuid faisnéise chomh hiontaofa agus is féidir trína thabhairt cothrom le dáta mar a théann an seimineár ar aghaidh.

Cén fhaisnéis ba chóir a fháil i dtuarascáil?

Doirt tuarascáil ar chruinniúní mór duit tosú le hainm na cuideachta atá i gceist. Chomh maith leis sin cuir na comhordanáidí air. Ina dhiaidh sin, béim a chur ar theideal an doiciméid agus ar fhéiniúlacht an duine a scríobh sé. Chomh maith leis sin cuir dáta an chruinnithe, chomh maith leis an áit ina bhfuil sé á reáchtáil. Ina theannta sin, beidh sé riachtanach na daoine a ghlac páirt sa chruinniú a chomhaireamh. Luaitear freisin na daoine neamhláithreacha chomh maith leo siúd a chuir leithscéal ar fáil as a bheith as láthair.

As na daoine seo go léir, cuir béim freisin ar a bhfeidhmeanna faoi seach laistigh den chuideachta. Ansin, leag béim ar chuspóir do chruinnithe, ar a dtugtar an clár oibre de ghnáth. Ansin, cuir na hábhair a pléadh i láthair trí theidil a chur ar gach ceann díobh. Beidh sé riachtanach go seasfaidh na rúin a glacadh ag deireadh na ndíospóireachtaí amach go soiléir. Ná déan dearmad do shíniú a ghreamú, tá sé tábhachtach go mbeadh aithne againn ar chéannacht an duine a scríobh an tuairisc.

Moladh le haghaidh tuarascáil misean a scríobh

La ag scríobh tuarascáil misean is tasc níos sainiúla fós é. Ní mór misin iniúchta, misin dhaonnúla, misin cuntasóra cairte nó fiú misin dhlíthiúla a chomhdhlúthú in aon tuarascáil amháin. Ba chóir an achoimre seo a sheoladh chuig urraitheoir an mhisin. Sa chás seo, ní mór duit aird a tharraingt ar do chuid breathnuithe, ach freisin do mholtaí agus d’anailísí:

  • An chéim dréachtaithe
LÉIGH  Teimpléid Litir Éirí Amach d’Altraí Cliniciúla: Trí Eiseamláir Ghairmiúla le Leanúint

Ar an gcéad leathanach de do thuarascáil, caithfidh tú ainm na ngníomhairí agus ainm an ionadaí / na n-ionadaí údaraithe a lua. Caithfear na dátaí, cuspóir na sannadh agus fad iarbhír na sannadh a bheith le feiceáil freisin. Ag an leibhéal achoimre, caithfidh sé na gnéithe is soiléire den mhisean a léiriú go soiléir. Is fearr achoimre a dhéanamh, sula dtosaíonn tú ar an tabhairt isteach.

Ba chóir go mbeadh an réamhrá simplí agus go mbeadh liosta iomlán de na saincheisteanna ar tugadh aghaidh orthu le linn an mhisin. San fhorbairt, ní mór duit cuideachtaí an ghníomhaire/gníomhairí a chur in iúl. Ní mór duit bunghnéithe na litreach a údaraíonn an misean a thras-scríobh freisin. Fágann sin gur féidir aird a tharraingt ar chreat agus ar bhuiséad an mhisin.

  • Luaitear eile

An réad, ainm choiste na saineolaithe agus a bhfeidhmeanna. An modh saineolais, na deacrachtaí a bhí mar shainchumas an mhisin. Ba chóir go mbeadh gach ceann díobh seo ar an taifead. Aon uair a dhéanfar agallaimh le baill an déanmhais, beidh sé riachtanach na tuarascálacha comhfhreagracha a dhéanamh agus iad a chur isteach i dtuarascáil ghinearálta an mhisin.

Má tá anaithnideacht roinnt de do idirghabhálaithe ráthaithe agat le linn do mhisin, is féidir leat an fhaisnéis a sheol siad chugat a thras-scríobh i bhfoirm staidrimh neamh-ainmniúil. Bí cinnte spiorad an ghníomhaire a mharcáil le conclúid dea-oibrithe. Ar deireadh, is féidir leat na tuarascálacha a chur i gceangal le haghaidh anailísí, cuntas, tomhais agus thar aon rud eile, leabharliosta uileghabhálach a dhéanamh.

  • Moltaí beaga

Doirt scríobh tuarascáil mhaith, ní mór don doiciméad a bheith gonta agus beacht, is féidir leat grafaicí, grianghraif agus pleananna fiú a úsáid. Má tá mionsonraí an-mhionsonraithe ag do chuid anailíse, cuir iad in aguisíní iad. Ós rud é gur féidir le gach duine an doiciméad a léamh, seach téarmaí teicniúla a sheachaint agus ní féidir a thuiscint don léitheoir coiteann. Más gá duit iad a chur ar aghaidh, mínigh iad go tapa.

Ba chóir go mbeadh ceannteidil agus fo-cheannteidil i do thuairisc le marcanna iomlána, míreanna agus uimhriú orthu. Ná bí ag mothú go gcaithfidh tú na cáipéisí go léir a chur i gceangal. Go bunúsach déan tú féin a theorannú dóibh siúd a luaigh tú i do thuairisc mhisin. Seachain botúin a dhéanann dochar don taobh gairmiúil de do phost. Íoslódáil bogearraí ceartaithe mar Cordial nó Antidote chun earráidí a cheartú. Nó, iarr ar dhuine atá gar duit léamh deiridh a dhéanamh a dhéanfaidh ábharthacht do chuid oibre a mheas freisin. Is féidir leis fiú a rá leat go tapa an bhfuil sé intuigthe nó nach bhfuil.

Is féidir an tuarascáil a bheith gearrthéarmach nó fiú sionoptach. Déantar an ceann atá sionoptach le táblaí i bhformáid Word nó Excel. Ar an láimh eile, déanann an grúpa déagrafaíochta an fhaisnéis go léir ar bhonn cróineolaíoch trí athscríobh a dhéanamh a d'fhéadfadh a bheith uaireanta lárnach. Scríobh go maith, beidh do thuarascáil mar chartlann agus faisnéis bhreise do gach fostaí.