Costais ghairmiúla 2021: eolas ar an modh ríofa

Is speansais bhreise iad costais ghairmiúla, a thabhaíonn an fostaí, atá nasctha leis an bhfeidhm agus leis an bpost.

Tá saoirse agat an bealach a thabharfaidh tú cúiteamh d’fhostaithe as a gcostais ghairmiúla a roghnú, faoi réir oibleagáidí dlíthiúla agus conarthacha a urramú.

De ghnáth déantar cúiteamh as costais ghairmiúla:

nó trí chostais iarbhír a aisíoc. Mar sin aisíoctar an fostaí as na costais go léir a thabhaítear. Ansin caithfidh sé cruthúnas ar a chostais a sholáthar chun aisíocaíocht a fháil; nó i bhfoirm liúntais ar ráta comhréidh. Socraíonn URSSAF na méideanna. Caithfear na himthosca atá mar bhunús leis na costais a thabhaítear a chosaint. Mar shampla, ní féidir leis an bhfostaí filleadh ar a áit chónaithe mar gheall ar thuras gairmiúil;
nó trí mhéid na gcostas a thabhaíonn an fostaí a íoc go díreach, mar shampla, trí chárta creidmheasa cuideachta a thabhairt don fhostaí nó trí fheithicil a sholáthar don fhostaí chun taisteal. Costais ghairmiúla 2021: cúiteamh i bhfoirm liúntais sheasta

Baineann cúiteamh as costais ghairmiúla i bhfoirm liúntais sheasta le costais:

bia; tithíocht; costais a bhaineann le ...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Eitic taighde