Print Friendly, PDF & Email

Comhaontuithe comhchoiteanna: luach saothair bliantúil ráthaithe agus dhá chomhéifeacht

D'urghabh fostaí, altra i gclinic phríobháideach, na binsí saothair le hiarrataí ar mheabhrúcháin pá i leith an luach saothair bhliantúil ráthaithe dá bhforáiltear leis an gcomhaontú comhchoiteann is infheidhme. Ba é seo an comhaontú comhchoiteann maidir le hospidéalú príobháideach an 18 Aibreán, 2002 a sholáthraíonn:

ar thaobh amháin, socraítear an t-íosphá traidisiúnta do gach post leis na greillí atá le feiceáil faoin gceannteideal “Aicmiú”; déantar é a ríomh ar bhonn an luach pointe a chuirtear i bhfeidhm ar chomhéifeachtaí na dtáblaí aicmithe (ealaín. 73); os a choinne sin, bunaítear luach saothair bliantúil ráthaithe a fhreagraíonn do gach comhéifeacht fostaíochta le gnáth-thuarastal bliantúil nach bhféadfadh a bheith níos ísle ná an oll-luach saothair míosúil conarthach bliantúil agus arna mhéadú faoi chéatadán a bhfuil a ráta (…. ) déantar athbhreithniú bliantúil air (ealaín. 74).

Sa chás seo, sannadh comhéifeacht don fhostaí ag an gclinic, méadaithe i gcomparáid leis an gceann a raibh sí faoina réir faoin gcomhaontú comhchoiteann. Mheas sí, chun a luach saothair bliantúil ráthaithe a ríomh, gur cheart go mbainfeadh an fostóir úsáid as an gcomhéifeacht seo a bhí sannta di ag an gclinic agus ...

LÉIGH  Super Affiliation Systeme io do Thosaitheoirí