Comhaontuithe comhchoiteanna: luach saothair bliantúil ráthaithe agus dhá chomhéifeacht

Rinne fostaí, altra i gclinic phríobháideach, urghabháil stuamachta na n-iarratas ar aisíocaíocht faoin luach saothair bliantúil ráthaithe dá bhforáiltear sa chomhaontú comhchoiteann infheidhme. Ba é seo an comhaontú comhchoiteann um ospidéal príobháideach an 18 Aibreán, 2002, a dhéanann foráil:

ar thaobh amháin, socraítear an gnáthphá íosta a bhaineann le gach post leis na heangacha a thagann faoin teideal “Aicmiú”; ríomhtar é ar bhonn luach an phointe a chuirtear i bhfeidhm ar chomhéifeachtaí na ngreillí aicmithe (Airt. 73); ar an láimh eile, bunaítear luach saothair bliantúil faoi ráthaíocht a fhreagraíonn do gach comhéifeacht fostaíochta do ghnáththuarastal bliantúil nach féidir a bheith níos lú ná carnadh bliantúil na ngnáthluach saothair míosúla agus arna mhéadú faoi chéatadán ar féidir a ráta (….) a infheicthe go bliantúil. (ealaín. 74).

Sa chás seo, sannadh comhéifeacht don fhostaí ag an gclinic, méadaithe i gcomparáid leis an gcomhéifeacht a raibh sí faoina réir faoin gcomhaontú comhchoiteann. Mhothaigh sí, chun a luach saothair bliantúil ráthaithe a ríomh, gur cheart don fhostóir í féin a bhunú ar an gcomhéifeacht seo a bhí tugtha di ag an gclinic agus…

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  7 Eanáir, 2021 Oiliúint san ionad oibre: luamhán le gníomhachtú