Le cumhacht ceannaigh is ionann é agus an tsraith earraí agus seirbhísí margaidh eile is féidir le teaghlach a dhéanamh. I bhfocail eile, is é an chumhacht ceannaigh an cumas ioncaim chun ceannacháin éagsúla a dhéanamh. Cuireann tír le cumhacht ceannaigh ard go nádúrtha lena forbairt. Mar thoradh air sin, is mó an difríocht idir ioncam agus praghas na seirbhísí margaidh, is mó a thiocfaidh an chumhacht ceannaigh.

San Airteagal seo, tugaimid smaointe duit chun tuiscint níos fearr a fháil ar nacumhacht ceannaigh méadaithe.

Conas an méadú ar chumhacht ceannaigh a mheas?

Tá sé faoi deara go bhfuil méadú réasúnta tagtha ar chumhacht ceannaigh le blianta beaga anuas. Ar an láimh eile, ceapann formhór mhuintir na Fraince go bhfuil marbhántacht, nó fiú laghdú ar a gcumhacht ceannaigh. Ba chóir go mbeadh a fhios agat go bhfuil idir 1960 agus 2021, an acmhainn ceannaigh na Fraince iolraítear é ar an meán faoi 5,3.

Thairis sin, idir creideamh na dteaghlach agus na figiúirí a bhaineann le cumhacht ceannaigh a bhunaíonn eacnamaithe do gach tír, is furasta an neamhréiteach a thabhairt faoi deara. Go deimhin, nuair a dhéanann staitisteoir méadú ar chumhacht ceannaigh, tabharfaidh an teaghlach faoi deara ag deireadh na míosa, nach bhfuil sé in ann na hearraí nó na seirbhísí margaidh a d'fhéadfadh sé a cheannach a fháil a thuilleadh trí chomparáid a dhéanamh le cúpla mí ó shin.

Mar thoradh air sin, is í an éabhlóid, go háirithe an méadú ar chumhacht ceannaigh féin, atá chun leasa eacnamaithe, teaghlaigh agus polaiteoirí.

Tá sé tábhachtach a chur in iúl nach soláthraíonn INSEE (an Institiúid Náisiúnta Staidrimh agus Staidéir Eacnamaíochta) aon sonraí maidir leis anathrú ar chumhacht ceannaigh de gach teaghlach. Le haghaidh meastachán a dhéanamh ar éabhlóid na cumhachta ceannaigh as gach ceann acu, moltar mar sin úsáid a bhaint as tiontairí nó ionsamhlóirí a fhaightear ar láithreáin ghréasáin.

Cad iad na coincheapa ba cheart a chur san áireamh chun méadú ar chumhacht ceannaigh a mheas?

Tá éabhlóid na cumhachta ceannaigh ceangailte go simplí le hioncam (tuarastal an oibrí, a chaipiteal, na sochair éagsúla teaghlaigh agus sóisialta, etc.) agus praghsanna seirbhísí margaidh.

Dá bhrí sin, má tá anioncam méadaithe ard i gcomparáid le praghsanna, beidh an chumhacht ceannaigh a mhéadú go nádúrtha níos mó. Seachas sin, laghdófar an chumhacht ceannaigh má tá praghsanna seirbhísí margaidh níos airde maidir le hioncam.

Dá bhrí sin, ní hé anardú praghais rud a chiallaíonn laghdú ar chumhacht ceannaigh de riachtanas, go háirithe nuair a bhíonn fás ioncaim níos airde ná fás praghais.

Is féidir meastachán a dhéanamh ar éabhlóid na cumhachta ceannaigh de bharr roinnt nóisean

  • boilsciú,
  • an t-innéacs praghsanna do thomhaltóirí,
  • caiteachais réamhthiomanta.

Is ionann boilsciú agus cailliúint cumhachta ceannaight airgeadra rud is suntas leis an méadú domhanda agus buan ar phraghsanna.

innéacs praghsanna do thomhaltóirí, nó an CPI, a chuidíonn leat meastachán a dhéanamh ar éagsúlacht praghais na gceannachán éagsúil, agus na seirbhísí eile a úsáideann teaghlaigh. Is é an t-innéacs seo a thomhaiseann boilsciú agus a cheadaíonn ríomh an mhéadaithe ar chumhacht ceannaigh. Cinneann sé fiú an éabhlóid na praghsanna na gcíosanna agus ailiúnais.

Costais réamh-tiomanta a fhorbraíonn teaghlaigh agus is costais riachtanacha iad seo atá deacair a ath-idirbheartaíocht don chuid is mó. Áirítear leo cíos, billí leictreachais, praghsanna árachais, cúram leighis, srl.

Tá sé tábhachtach a aibhsiú nach é ioncam tuillte an t-aon innéacs chun cumhacht ceannaigh teaghlaigh a thomhas agus a éabhlóid. Tá sé riachtanach na tairiscintí sóisialta agus na cánacha éagsúla a íocadh a chur san áireamh. Tugaimid faoi deara mar sin go bhfuiltear ag súil le tomhas an mhéadaithe ar chumhacht ceannaigh teaghlaigh bheith casta.

Cad iad na bearta a chuirtear san áireamh chun cumhacht ceannaigh a mhéadú?

Tar éis éileamh na veisteanna buí sa Fhrainc, cuirtear roinnt pointí san áireamh le haghaidh méadú ar chumhacht ceannaigh:

  • deireadh a chur leis na cánacha éagsúla a bhaineann le tithíocht;
  • an t-íosmhéid le haghaidh seanaoise a mhéadú;
  • creidmheas cánach seirbhísí pearsanta a fhorchur;
  • cúnamh a sholáthar le haghaidh trasdul éiceolaíoch amhail dearbhán fuinnimh, deimhnithe coigilte fuinnimh, bónas aistrithe éiceolaíochta, bónas tiontaithe, etc.

Ina theannta sin, tugadh isteach trí bheart leis an dlí nach mór a chur san áireamh cumhacht ceannaigh a mhéadú :

  • bónas speisialta cumhachta ceannaigh arna thabhairt ag cuideachtaí nach ndéanann ranníocaíochtaí slándála sóisialta difear dóibh;
  • déantar an díolúine ó ranníocaíochtaí ar an tuarastal ar ragobair;
  • is é an ráta ranníocaíochta sóisialta ginearálta (CSG) ar phá athsholáthair 6,6% do roinnt pinsinéirí.