An eagla na pinsinéirí i bhfianaise na an creimeadh ar a gcumhacht ceannaight a leanann ag fás thar na blianta nach téama é a chur ar an imeall. Go deimhin, indignant, aontaíonn an chatagóir seo den daonra a dhearbhú go bhfuil titim suntasach i gcumhacht ceannaigh na bpinsean agus na bpinsean ina bhagairt go mbainfear amach tairseach na neamhchinnteachta go luath amach anseo.

Cad a deir na staitisticí faoi chumhacht ceannaigh pinsinéirí

A ligean ar dul ar ais go dtí stair na faidhbe seo. De réir staidéir a rinneadh ar éabhlóid na bochtaineachta (staidéar Insee Première uimh 942, Nollaig 2003), dearbhaítear má tháinig laghdú measartha ar neamhchinnteacht sa Fhrainc idir 1996 agus 2000, go bhfuil an méadú ar an daonra bocht comhdhéanta den chuid is mó de na pinsinéirí. . Go deimhin, seo roinnt figiúirí míniúcháin:

  • Bhí ioncam míosúil ag 430000 pinsinéir faoi bhun na tairsí neamhchinnteachta a bhain leis an gcaighdeán maireachtála leathmheánach i 1996
  • Mhéadaigh an figiúr seo go 471 sa bhliain 000.

Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil an méadú seo mar gheall ar an méadú iomlán ar líon na bpinsean amháin a mheastar a bheith thart ar 4% laistigh den daonra iomlán le méadú comhthreomhar de 10% ar an daonra bocht.

Is toradh é freisin ar an ardú ar an tairseach neamhchinnteachta os cionn an tseanaoise íosta do dhuine singil. Mar thoradh air sin, cuirtear pinsinéirí a fhaigheann an tseanaois íosta san áireamh sna staitisticí bochtaineachta. Tógadh go leor pinsinéirí a bhfuil ioncam acu a thagann chun cinn go mall, toisc go bhfuil siad innéacsaithe do phraghsanna, faoi thairseach 50% den mheánchaighdeán maireachtála idir 1996 agus 2000.

Cumhacht ceannaigh pinsinéirí: cad é inniu?

I mí Iúil 2021, d’fhoilsigh Aontas Cónaidhmeach na bPinsean CGT ad a mhínigh go raibh ardú 4% beartaithe do phinsin ón scéim ghinearálta, ar an taobh eile, níl aon leasú le pleanáil do thairbhithe na bpinsean forlíontach.

Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, go raibh figiúirí gan fasach ag boilsciú i rith na bliana seo 2022. Tá sé beagnach dúbailt agus is dócha go dtiocfaidh méadú breise air, ag ardú ó 5.8% ag tús na bliana go beagnach 8% i dtreo na ráithe deiridh de 2022 ( réamhaisnéis eacnamaithe). Cuirtear isteach ar gach táirge tomhaltóra, lena n-áirítear feoil agus glasraí. Níl aon rogha ag an ngnáthshaoránach ach an méadú seo a chomhlíonadh agus níos mó a íoc. In ainneoin iarrachtaí an rialtais cumhacht ceannaigh ár bpinsinéirí a fheabhsú, tá an staid reatha fós neamhfhabhrach don chuid is mó. Sáraíonn an boilsciú an pinsean a leithdháiltear chun é a chomhrac, rud a chruthaíonn éagothroime tosaigh idir riachtanais agus acmhainní. Ní chlúdaíonn an athluacháil ach leath den leithdháileadh lena mbaineann, a thagann tacú leis an tráchtas a thaispeánann marthanacht an chliseadh ar chumhacht ceannaigh le haghaidh pinsinéirí.

Cad faoi phinsin fhorlíontacha?

Táirgí comhlántacha Agirc-Arrco athmheasúnú i mí na Samhna, ach ní deir ach 2,9% bainisteoirí na gcomhchomhlachtaí. Baineann sé, áfach, le 11,8 milliún pinsinéir ón GNAV agus baineann sé, ar an meán, le beagnach 50% de mhéid iomlán na bpinsean míosúla. Faoi láthair tá 68 billiún euro ag AGIRC-ARRCO i gcúlchistí, atá comhionann le 9 mí de phinsin, ach caithfidh na cúlchistí sin 6 mhí de phinsin a sholáthar, de réir chóras bainistíochta na heagraíochta. Luaigh Le Figaro an 26 Meitheamh, agus luaigh Didier Weckner, comhalta de bhord stiúrthóirí AGIRC-ARRCO thar ceann MEDEF, “nach bhfuil paritarism faoi réir brú polaitiúil buan. Feicfimid i mí Dheireadh Fómhair cad é an leibhéal boilscithe agus éabhlóid an phá”, socrófar ráta méadaithe an chomhlántaigh ag deireadh na bliana.

À creimeadh ar chumhacht ceannaigh na bpinsean a chuirtear leo siúd de coigilteas réamhchúraim. Maidir le luach saothair Livret A, dúirt Bruno Le Maire go sroichfidh sé 2% i mí Lúnasa. Laghdaigh an rialtas an luach saothair seo go 0,5% i mí Aibreáin 2018 agus ní thagann an méadú go 1% ach ó mhí Feabhra seo caite. De réir thogra an Aire Airgeadais, ní chlúdóidh luach saothair an choigiltis seo ach an ceathrú cuid den ardú praghais, mura sroicheann sé ach 8% thar 2022 ar fad.