Tá an cuntas oiliúna pearsanta ar cheann de na córais is déanaí a tugadh isteach mar chuid d’athchóiriú gairmoiliúna 2014, a cuireadh i bhfeidhm ar 1er Eanáir 2015. Úsáidtear an CPF chun gníomhaíochtaí oiliúna leanúnacha a mhaoiniú d’fhostaithe agus do lucht cuardaigh fostaíochta i ngníomhaíochtaí foirmiúla neamhspleácha. Tuilleadh sonraí san alt seo.

Sainmhíniú ar an gcuntas oiliúna pearsanta

Córas arna rialú ag an dlí is ea an cuntas oiliúna pearsanta nó an CPF. Tabharfaidh sé deis duit leas a bhaint as cearta oiliúna. Tá sé mar aidhm aige mar sin do scileanna a neartú, d’infhostaitheacht a choinneáil agus do shlí bheatha ghairmiúil a dhaingniú.

Ba chóir a thabhairt faoi deara gur féidir le sealbhóir ar scor a CPF a mhaoiniú ar choinníoll go ndearbhaíonn sé a chearta scoir go léir. Ba chóir gur gníomhaíocht dheonach a bhí ann.

Tabhair faoi deara gur tháinig an cuntas oiliúna pearsanta in ionad an Cheart Oiliúna Aonair nó DIF, ó 1er Eanáir 2015. Is féidir na huaireanta DIF eile nach gcaitear a aistriú chuig an CPF.

Tá tréimhse go dtí an 31 Nollaig, 2020 ag gach fostaí a bhfuil fuílleach uaireanta DIF fós acu chun dearbhú a dhéanamh maidir lena gcás. Ar an mbealach seo, is féidir leo a gcearta a choinneáil agus taitneamh a bhaint as gan cur isteach ná teorainn ama ar bith. I bhfeidhmiú nua an CPF, déanfar na huaireanta DIF a thiontú go euro go huathoibríoch.

LÉIGH  Cén fáth a bhfuil tú i do bhall de CEIDF?

Tairbhithe an chuntais oiliúna pearsanta

Tá an cuntas oiliúna pearsanta beartaithe do dhaoine os cionn 16 bliana d’aois. D’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar ag daoine 15 bliana d’aois ar an gcoinníoll go bhfuil conradh printíseachta sínithe acu.

Mar mheabhrúchán, ón dáta a dhearbhaíonn tú do chearta scoir. Dúnfar do chuntas oiliúna pearsanta. Tá an sainiúlacht seo bailí do gach cláraithe, ar féidir leo a bheith ina bhfostaithe, ina mbaill de ghairm liobrálach nó ina ngairm féinfhostaithe, céilí atá ina gcomhoibritheoirí nó atá ag lorg post.

Is féidir cuntas oiliúna pearsanta a bheith ag oibrithe féinfhostaithe freisin, ó 1er Eanáir 2018. Soláthraítear a CPF le linn an chéad seimeastair den bhliain 2020.

Téigh i gcomhairle le do chuntas oiliúna pearsanta: cad atá le déanamh?

Chun dul i gcomhairle lena chuntas oiliúna pearsanta, níl le déanamh ag an sealbhóir ach dul chuig an suíomh Gréasáin oifigiúil moncomteformation.gouv.fr. Tá spás pearsanta slán aige inar féidir leis é féin a aithint chun dul isteach ina chuntas.

Chomh maith leis sin, soláthraíonn an suíomh seo faisnéis faoi oiliúint atá incháilithe don CPF agus an maoiniú a leithdháiltear air. Gheobhaidh an sealbhóir an fhaisnéis mhionsonraithe go léir ina leith freisin, lena n-áirítear an creidmheas euro atá ar fáil ar a chuntas. Faoi dheireadh, beidh rochtain aige ar sheirbhísí digiteacha a bhaineann le caipitliú scileanna agus gairmthreorach.

Cuntas oiliúna pearsanta: conas é a mhaoiniú?

Tabhair faoi deara go bhfuil cuntas ag gach sealbhóir atá creidiúnaithe in euro agus nach bhfuil in uaireanta an chloig a thuilleadh, ón 1er Eanáir 2019. Mar sin teastaíonn tuarascáil tiontaithe maidir leis na huaireanta a fuarthas agus nár caitheadh ​​roimh an dáta seo. Mar sin, meastar go mbeidh an luacháil ag 15 euro san uair.

LÉIGH  Cén fáth a bhfuil sé go maith cárta ball Crédit Agricole a bheith agat?

Chomh maith leis sin, is féidir le duine clárú le haghaidh creidmheasa in euro sa chéad ráithe tar éis bhliain na fála. Mar shampla, is féidir léi é seo a dhéanamh le linn na chéad trí mhí de 2019 as a gníomhaíocht a rinneadh le linn 2018.

Úsáid cuntas oiliúna pearsanta

Cibé cás atá agat. Cibé an bhfuil tú fostaithe nó ag cuardach poist, taifeadtar do chearta faighte in euro. Ní féidir ach iarratas a dhéanamh chun iad a shlógadh, agus seo, de réir do riachtanais oiliúna gairmiúla. Go deimhin, ní féidir na cearta oiliúna seo a úsáid ach amháin le toiliú sainráite an tsealbhóra.

Maidir le fostaithe

Maidir le fostaithe go háirithe, tá gach ceart agat gan do chreidmheas a úsáid in euro. Ní mí-iompar gairmiúil é. Mar sin féin, má tá ceann de do chúrsaí oiliúna maoinithe agat faoin CPF. Agus go dtarlaíonn an oiliúint seo le linn do chuid ama oibre. Ní mór cead a thabhairt duit ó d’fhostóir.

Caithfear an iarraidh a sheoladh 60 lá ar a laghad roimh dháta tosaigh na hoiliúna. Má mhaireann ré an tseisiúin 6 mhí, caithfear íostréimhse 120 lá a urramú. Ansin tá 30 lá ag an bhfostóir staidéar a dhéanamh ar an staid agus obair leantach a dhéanamh ar iarratas a fhostaí. Ní theastaíonn an t-údarú speisialta seo le haghaidh oiliúna lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Do lucht cuardaigh fostaíochta

Faigheann cuardaitheoirí poist rochtain ar an gcuntas oiliúna pearsanta freisin. Níl le déanamh acu ach teagmháil a dhéanamh lena gcomhairleoir Pôle Employi. Is féidir leis an Réigiún, Agefiph nó an Cumann a gcuid oiliúna a mhaoiniú chun an ciste a bhainistiú chun daoine faoi mhíchumas a chomhtháthú, nó fiú le Pôle Employi. Docharófar cuntas an chuardaitheora poist de réir na gníomhaíochta oiliúna a rinneadh. Mar sin féin, ní féidir leis an méid dul thar na cearta atá cláraithe ar a CPF.

LÉIGH  Cad iad na míbhuntáistí do bhall Crédit Agricole?

D'oifigigh phoiblí

Caithfidh oifigigh phoiblí iarratas a dhéanamh ar oiliúint speisialta. Cibé le linn nó lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre. Glactar le haon iarraidh den sórt sin i gcónaí fad a chomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos agus go bhfuil na hacmhainní airgeadais riachtanacha ag an bhfostóir. Ina theannta sin, beidh deis ag gníomhaire a dhéanfaidh an iarraidh seo leas a bhaint as tacaíocht phearsantaithe chun cabhrú leis a uaillmhian gairmiúil a fhorbairt agus a bhaint amach.

Cúrsaí oiliúna atá incháilithe don CPF

Tá cineálacha éagsúla oiliúna incháilithe do chuntas an duine oiliúna. An measúnú scileanna, na gníomhartha atá beartaithe chun an taithí a fuarthas a bhailíochtú a leagtar síos in 3° d'alt L.6313-1, agus is cuid de ullmhúchán teoiriciúil Chód na Mórbhealaigh agus tástáil phraiticiúil an cheadúnais B agus thástáil na feithicle trom.

Tugtar gníomhaíochtaí oiliúna freisin do chruthaitheoirí gnó agus do ghlacadóirí chomh maith le hoiliúint thar lear faoi na coinníollacha a leagtar síos in airteagal L. 6323-6 den Chód Oibreachais.