Ní mór do chríocha thar lear na Fraince dul i ngleic le go leor dúshlán inniu, a dhéanann difear do na gnéithe éiceolaíocha, eacnamaíocha agus sóisialta.

Soláthraíonn an cúrsa seo tuiscint níos fearr ar an ngá seo le forbairt inbhuanaithe i gCríocha Thar Lear na Fraince, agus tá sé mar aidhm aige a thaispeáint go bhfuil baint ag daoine agus gníomhaithe leis na ceisteanna seo cheana féin, i ngach críoch thar lear.

Tá 3 chuid sa chúrsa seo:

Míníonn an chéad chuid duit cad iad na 1 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe, uilíoch, doshannta, fíorchompás na forbartha inbhuanaithe ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Leochaileacht maidir le hathrú domhanda a laghdú, bochtaineacht agus eisiamh a chomhrac, dramhaíl agus truailliú a rialú, tabhairt faoi dhúshlán na neodrachta carbóin: cuireann an dara cuid i láthair na mórdhúshláin a bhaineann le forbairt inbhuanaithe agus trasdul a bheidh le glacadh i ngach críoch ultramarines.

Ar deireadh, tugann an 3ú cuid teistiméireachtaí chugat ó dhaoine tiomanta agus ó ghníomhaithe tiomanta, tionscnaimh chomhpháirtíochta a forbraíodh sna trí aigéan.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  MOOC Déanann siad ealaín