Faoi théarmaí Airteagal L. 1233-3 den Chód Oibreachais, is éard atá i gceist le dífhostú ar chúiseanna eacnamaíocha dífhostú a dhéanann fostóir ar chúis amháin nó níos mó nach gné dhílis de dhuine an fhostaí é a dhíothú nó a chlaochlú fostaíochta nó modhnú, ar dhiúltaigh an fostaí dó, ar ghné riachtanach den chonradh fostaíochta, go háirithe: deacrachtaí eacnamaíocha, athruithe teicneolaíochta, scor gníomhaíochta na cuideachta, atheagrú ar an gnó riachtanach chun a iomaíochas a chosaint. Sa hipitéis deiridh sin, is cásdlí socraithe é nach féidir atheagrú na cuideachta atá riachtanach chun a hiomaíochas a chosaint a agairt go bailí ach amháin nuair a bhíonn bagairt ag brath ar iomaíochas na cuideachta agus gur bagairt í seo go deimhin. a thugann údar leis an atheagrú as ar scriosadh, modhnuithe nó claochlú post (Soc. 31 Bealtaine 2006, Uimh. 04-47.376 P, RDT 2006. 102, obs. P. Waquet; 15 Eanáir 2014, n ° 12-23.869 , Dlí-eolaíocht Dalloz).

Dá bhrí sin, ní dhéanann an imní maidir le heagraíocht níos fearr an fostóir a dhíolmhú óna oibleagáid “bagairt” den sórt sin a shaintréith (Soc. 22 Meán Fómhair 2010, Uimh. 09-65.052, dlí-eolaíocht Dalloz).

Mar sin féin, más rud é go gcaithfidh an breitheamh réaltacht agus tromchúis na cúise a agraíodh a fhíorú d'aon dífhostú eacnamaíoch, ní leis féin é, áfach

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Feabhsaigh do theicnící díolacháin le SPIN Selling