Beidh ar fhostaithe ullmhú le filleadh ar an oifig. Ón gCéadaoin, 9 Meitheamh, dáta an tríú céim den dí-shainmhíniú, ní bheidh an teile-obair 100% mar ghnáthnós a thuilleadh, de réir an dréachtphrótacail sláinte nua a seoladh tráthnóna Dé Céadaoin chuig na comhpháirtithe sóisialta agus a phléifear Dé Luain seo chugainn trí fhíschomhdháil leis an Aire . du Travail, Elisabeth Borne.

Éilíonn géarchéim sláinte, go raibh teile-obair cúig lá sa tseachtain éigeantach, ó dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2020, do ghníomhaíochtaí ar féidir iad a dhéanamh go hiomlán cianda. Ó thús mhí Eanáir, glacadh le filleadh ar an suíomh lá amháin sa tseachtain. Ón 9 Meitheamh, déanfar na rialacha a mhaolú tuilleadh. “Táimid ag tabhairt ar ais d’fhostóirí agus d’fhostaithe líon na laethanta oiriúnacha a chinneadh, ach ní ceist í a bheith ag tabhairt suas teile-obair! Tá an cleachtas seo fós molta chun troid go héifeachtach i gcoinne na paindéime ”, a mhínigh Elisabeth Borne i Le Parisien.

Líon íosta laethanta teile-oibre le caibidlíocht