Scileanna iompraíochta

Ar chuala tú riamh faoi scileanna neamhtheicniúla (soft skills), ar a dtugtar scileanna boga nó scileanna iompraíochta freisin? Scileanna cosúil le cinnteoireacht, comhoibriú, éirim mhothúchánach, smaointeoireacht chriticiúil, cruthaitheacht, eagrú, seirbhís agus cumarsáid. Is gá a chuid dámha go léir a oiriúnú d'athruithe ar do láthair oibre, idirghníomhú le daoine eile, oibriú go socair agus fadhbanna casta a réiteach. Tá siad úsáideach i ngach gairm agus tá siad ag éirí níos luachmhaire i margadh an tsaothair.

Ar mhaith leat dul isteach sa saol seo de scileanna saoil agus an cineál seo scile a fhorbairt? Sa chúrsa seo, gheobhaidh tú amach cén fáth a bhfuil scileanna boga tábhachtach do do ghairm bheatha amach anseo. Déanfaidh tú féinmheasúnú chun do láidreachtaí agus réimsí le feabhsú a aithint. Ar deireadh, forbróidh tú plean gníomhaíochta pearsanta chun na scileanna a fháil atá riachtanach chun na tionscadail a bhfuil suim agat iontu a chur i gcrích.

Tosaigh anois, cuirtear oiliúint ar fáil saor in aisce ar Openclassrooms!

Ag deireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • A thuiscint cén fáth a bhfuil scileanna boga tábhachtach.
  • Déan féinmheasúnú ar do scileanna boga.
  • Cruthaigh do phlean gníomhaíochta féin chun do scileanna boga a fheabhsú.

Níl aon réamhriachtanais chun tú a oiliúint.

Cúpla focal faoi údar an chúrsa

Tá Julien Bouret ina comhúdar ar dhá leabhar ar an ábhar. Glacann sé páirt i gclaochlú digiteach, i mbainistíocht bainistíochta agus i bhforbairt scileanna boga i saol na hoibre. Is saineolaí é i gcleachtadh machnaimh agus cóitseála meabhrach, agus oibríonn sé le cuideachtaí, ollscoileanna agus lúthchleasaithe mór le rá chun bunghnéithe na folláine ghairmiúil a mhúineadh. Tá formáidí cumarsáide idirghníomhacha pearsantaithe forbartha ag IL le haghaidh oiliúint i scileanna boga. Cuireann sé seirbhísí meantóireachta ar fáil chomh maith le ceardlanna agus comhdhálacha atá tiomnaithe do scileanna boga.

LÉIGH  Conas do chonradh printíseachta a fhoirceannadh?

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →