Cé go leantar beagnach 20% de dhaonra na Fraince le haghaidh galar ainsealach, déanann roinnt milliún duine óg, ó naíolanna go dtí an ollscoil, daltaí nó mic léinn, iarracht laethúil a leanúint dá gcúrsa scoile nó ollscoile. Teastaíonn tacaíocht chuí ó na grúpaí seo, a d’fhéadfadh a bheith coiscthe ag staid míchumais shealadaigh nó fhadtéarmaigh atá nasctha le breoiteacht, i líon mór cásanna a gcaithfidh foireann teagaisc agus maoirseachta a bheith oilte ina leith. Is mian leis an MOOC "Do scoil chuimsitheach ón naíscoil go dtí an t-ardoideachas" sa chomhthéacs seo eolas bunúsach agus / nó ardleibhéil a sholáthar ar thacaíocht oideachasúil d'fhoghlaim na ndaltaí agus na mac léinn a ndéantar monatóireacht orthu i gcásanna míchumais atá nasctha le tinnis ainsealacha tromchúiseacha (lena n-áirítear ailsí agus / nó galair neamhchoitianta).

Cór go háirithe, tugann sé an t-urlár do ghairmithe oideachais (múinteoirí, múinteoirí speisialaithe, daltaí tionlacain nó mic léinn faoi mhíchumas), oibrithe sóisialta agus gairmithe tacaíochta (idirghabhálaí sláinte, oibrí sóisialta), dochtúirí speisialaithe agus múinteoirí-taighdeoirí.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Freagair agóidí custaiméirí