Gnéithe slándála Gmail do ghnó

Tairgeann Gmail do ghnó, ag comhtháthú leis an seomra oifige ar a dtugtar Google Workspace, ardghnéithe chun sonraí gnó a chosaint agus cumarsáid shlán a chinntiú. Seo cuid de phríomhghnéithe slándála Gmail do ghnó:

  1. Criptiú TLS : Úsáideann Gmail for business prótacal criptithe Transport Layer Security (TLS) chun cumarsáid idir freastalaithe ríomhphoist agus cliaint ríomhphoist a dhaingniú. Cinntíonn sé seo nach féidir sonraí íogaire a idircheapadh agus iad ar bhealach.
  2. Fíordheimhniú dhá fhachtóir : Chun sraith bhreise slándála a chur leis, cuireann Gmail for business fíordheimhniú dhá fhachtóir (2FA) ar fáil. Éilíonn an modh seo ar úsáideoirí dhá dhintiúir a sholáthar chun rochtain a fháil ar a gcuntas: pasfhocal agus cód fíorúcháin uathúil, a sheoltar de ghnáth trí theachtaireacht téacs nó ginte ag aip fíordheimhneora.
  3. Cosaint ar ionsaithe fioscaireachta agus malware : Úsáideann Gmail for Business ardteicneolaíocht chun ionsaithe fioscaireachta, bogearraí mailíseacha agus iarrachtaí spoofing a bhrath agus a bhlocáil. Cuirtear teachtaireachtaí amhrasacha in iúl go huathoibríoch agus cuirtear i bhfillteán turscair ar leith iad, rud a chosnaíonn úsáideoirí ó bhagairtí féideartha.
  4. Cúltaca agus aisghabháil sonraí : I gcás scriosadh ríomhphoist de thaisme nó caillteanas sonraí, cuireann Gmail for Business roghanna cúltaca agus aisghabhála ar fáil chun cabhrú le gnólachtaí a gcuid sonraí tábhachtacha a fháil ar ais. Is féidir le riarthóirí polasaithe coinneála a chumrú freisin chun a chinntiú go gcoimeádtar sonraí ar feadh tréimhse ar leith sula scriostar iad go buan.
LÉIGH  Leideanna chun d'úsáid Gmail a bharrfheabhsú

Níl sna gnéithe seo ach tús na mbeart slándála atá i bhfeidhm ag Gmail don fhiontar chun do shonraí gnó a chosaint. Sa chéad chuid eile, féachfaimid ar ghnéithe tábhachtacha slándála agus príobháideachais eile a chuireann Gmail ar fáil san fhiontar.

Cosaint príobháideachta le Gmail i ngnó

Cuid riachtanach de shlándáil sonraí gnó is ea príobháideacht. Tá bearta á gcur i bhfeidhm ag Gmail do ghnó lena chinntiú rúndacht do chuid faisnéise agus meas ar phríobháideachas d'fhostaithe. Seo cuid de na bearta a rinne Gmail san fhiontar chun príobháideacht a chosaint:

  • Comhlíonadh caighdeáin agus rialacháin dhomhanda : Comhlíonann Gmail do ghnó caighdeáin agus rialacháin idirnáisiúnta éagsúla um chosaint sonraí, amhail an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) de an tAontas Eorpach agus an tAcht um Inaistritheacht agus Cuntasacht Árachas Sláinte (HIPAA) de Poist. Cinntíonn na rialacháin seo go ndéantar sonraí a phróiseáil agus a stóráil go slán agus de réir riachtanas dlíthiúil.
  • Trédhearcacht agus rialú sonraí : Cuireann Gmail i mbun gnó trédhearcacht iomlán ar fáil maidir le húsáid agus stóráil sonraí. Tá rochtain ag riarthóirí ar thuarascálacha mionsonraithe ar úsáid seirbhíse agus is féidir leo beartais bhainistíochta sonraí a shocrú chun an chaoi a stóráiltear agus a roinntear sonraí a rialú.
  • Scaradh sonraí pearsanta agus gairmiúla : Déanann Gmail i mbun gnó sonraí pearsanta agus gairmiúla na n-úsáideoirí a scaradh, rud a chinntíonn rúndacht na faisnéise pearsanta. Is féidir le riarthóirí polasaithe a shocrú chun meascadh sonraí pearsanta agus oibre a chosc, agus is féidir le fostaithe aistriú go héasca idir a gcuntais phearsanta agus oibre.
  • Slándáil app tríú páirtí : Tairgeann Gmail for business roghanna chun rochtain app tríú páirtí ar shonraí úsáideoirí a bhainistiú. Is féidir le riarthóirí a rialú cé na haipeanna ar féidir leo rochtain a fháil ar shonraí cuideachta agus is féidir leo rochtain a chúlghairm nuair is gá. Cinntíonn sé seo nach roinntear sonraí íogaire le feidhmchláir neamhúdaraithe nó neamhiontaofa.
LÉIGH  "Mo Ghníomhaíocht Google": Cur Chuige Iomlán chun Do Stair Ar Líne a Imréiteach

Trí na cosaintí príobháideachais seo a chomhcheangal leis na hardghnéithe slándála ar cuireadh síos orthu níos luaithe, cuireann Gmail for Business réiteach iomlán ar fáil chun sonraí gnó agus príobháideachas fostaithe a chosaint. I gCuid XNUMX, clúdóidh muid roinnt leideanna chun do ghnó a dhéanamh níos sláine fós le Gmail.

Cuir oiliúint ar d'fhostaithe maidir le húsáid shlán Gmail i ngnó

Tá oiliúint fostaithe ríthábhachtach lena chinntiú slándáil sonraí gnó nuair a úsáideann tú Gmail le haghaidh gnó. Trí oideachas a chur ar do chuid fostaithe ar na cleachtais is fearr agus na hacmhainní riachtanacha a sholáthar dóibh, is féidir leat rioscaí cibearshlándála a laghdú go suntasach.

Ar dtús, reáchtáil seisiúin oiliúna rialta chun oideachas a chur ar d’fhostaithe faoi bhagairtí coitianta mar fhioscaireacht, turscar agus bogearraí mailíseacha. Múin dóibh comharthaí ríomhphoist amhrasacha a aithint agus aon teagmhais a thuairisciú don fhoireann TF. Cuimhnigh béim a chur ar a thábhachtaí atá sé gan a bpasfhocail a roinnt le daoine eile.

Ansin, cuir do chuid fostaithe ar an eolas faoi na cleachtais is fearr chun pasfhocail a chruthú agus a bhainistiú. Spreag úsáid pasfhocail chasta uathúla do gach cuntas agus spreag iad chun bainisteoir pasfhocail a úsáid chun an fhaisnéis íogair seo a stóráil go slán. Mínigh freisin a thábhachtaí atá sé pasfhocail a athrú go rialta agus fíordheimhniú dhá fhachtóir (2FA) a chur i bhfeidhm chun slándáil a gcuntas a mhéadú.

Ar deireadh, spreag do chuid fostaithe oiliúint a dhéanamh ar líne a bhuíochas leis an iliomad acmhainní atá ar fáil ar ardáin mhóra r-fhoghlama. Tá go leor cúrsaí agus oiliúint ar líne saor in aisce ann a phléann le cibearshlándáil agus cosaint sonraí. Trí infheistíocht a dhéanamh in oiliúint leanúnach d’fhostaithe, cabhróidh tú le cultúr corparáideach a chruthú a bheidh dírithe ar shlándáil agus ar chosaint sonraí.

LÉIGH  Conas Gmail a Úsáid chun Do Bhosca Isteach a Bhainistiú agus Do Tháirgiúlacht a Uasmhéadú

Go hachomair, chun do shonraí oibre le Gmail a chosaint san fhiontar, tá sé riachtanach prótacail slándála a chur i bhfeidhm, úsáid a bhaint as ardghnéithe Gmail agus oiliúint a chur ar d’fhostaithe i gcleachtais chibearshlándála. Trí na céimeanna seo a ghlacadh, is féidir leat Gmail a úsáid go muiníneach chun do chumarsáid ghnó a bhainistiú go slán.