Éirí as oifig le haghaidh oiliúna: litir eiseamláireach le haghaidh cúramóir

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Cuirim isteach leis seo m’éirí as mo phost mar chúntóir altranais. Go deimhin, glacadh le déanaí mé chun cúrsa oiliúna a dhéanamh a ligfidh dom scileanna nua a fháil i mo réimse gairmiúil.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as an deis a thug tú dom oibriú sa chlinic. A bhuí leis an taithí ghairmiúil seo, bhí mé in ann eolas domhain a fháil ar chúram sláinte chomh maith le mo scileanna a fhorbairt sa chaidreamh othar-cúramóra. Táim buíoch freisin as na caidrimh dhearfacha oibre atá forbartha agam le mo chomhghleacaithe agus maoirseoirí.

Tuigim go bhféadfadh ualach oibre breise a bheith ar mo chomhghleacaithe mar thoradh ar m’imeacht ar oiliúint, ach táim lánchinnte go bhfuilim tiomanta d’aistriú éifeachtach a chinntiú.

Go raibh maith agat arís as an deis a thug tú dom agus táim fós ar fáil le haghaidh aon cheisteanna maidir le haistriú mo fheidhmeanna.

Glac le do thoil, Madam, Sir, mo ghuí is fearr.

 

[Comhphobal], 28 Feabhra, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

 

Íoslódáil “Samhail-éirí-as-litir-le-imeacht-i-training-caregiver.docx”

Model-de-litir-de-resignation-pour-depart-en-training-aide-soignante.docx – Íoslódáil 672 uair - 16,59 KB

 

Éirí as oifig le haghaidh poist íoctha níos fearr: litir éirí as oifig samplach do chúramóir

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Cuirim in iúl duit leis seo mo chinneadh éirí as mo phost mar chúntóir altra sa chlinic. Go deimhin, fuair mé tairiscint poist le haghaidh poist a ligfidh dom leas a bhaint as luach saothair níos tarraingtí.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as an muinín a chuir tú ionam le linn na mblianta seo a chaith tú sa bhunaíocht. Bhí deis agam go leor scileanna a fhoghlaim agus a fhorbairt laistigh d’fhoireann agus is mór agam an deis a tugadh dom oibriú le gairmithe inniúla agus tiomnaithe.

Ba mhaith liom béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann leis an taithí a fuarthas le linn na mblianta seo san fhoireann leighis. Go deimhin, bhí mé in ann mo scileanna agus eolas a chur i bhfeidhm i gcásanna éagsúla, rud a thug deis dom solúbthacht iontach agus saineolas láidir a fhorbairt i gcúram othar.

Déanfaidh mé mo dhícheall imeacht ordúil a chinntiú tríd an bata a thabhairt do mo chomhghleacaithe roimh m’imeacht.

Glac le do thoil, a bhean uasail, le do thoil, le do thoil, le mo dhea-mhéin.

 

 [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Samhail-éirí as-litir-do-dheis-gairme-cúntóir altranais-íoctha níos fearr.docx”

Sampla-litir-éirí as oifig-do-gairme-deis-better-íoctha-caregiver.docx - Íoslódáladh 724 huaire - 16,59 KB

 

Éirí as ar chúiseanna sláinte: litir shamplach d’éirí as oifig do chúntóir altranais

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Cuirim i láthair duit m’éirí as mo phost mar chúntóir altranais sa chlinic ar chúiseanna sláinte a chuireann cosc ​​orm leanúint ar aghaidh le mo ghníomhaíocht ghairmiúil sna coinníollacha is fearr.

Táim bródúil as a bheith ag obair i struchtúr atá chomh dinimiciúil agus chomh nuálaíoch leatsa. Tá taithí shuntasach faighte agam ag obair le hothair agus ag comhoibriú le gach gairmí sláinte.

Táim lánchinnte go mbeidh na scileanna a fuair mé sa chlinic úsáideach dom i mo ghairm bheatha ghairmiúil amach anseo. Táim cinnte freisin go bhfanfaidh cáilíocht an chúraim a chuireann tú ar fáil d’othair mar thagarmharc domsa.

Ba mhaith liom a chinntiú go dtarlaíonn m’imeacht faoi na coinníollacha is fearr agus is féidir, agus táim réidh oibriú le chéile chun an t-aistriú a éascú. Ba mhaith liom a chinntiú freisin go ndéanfaidh mé mo dhícheall leanúnachas cúraim a chinntiú do na hothair a chuirtear ar mo chúram.

Glac le do thoil, a bhean uasail, le do thoil, le do thoil, le mo dhea-mhéin.

 

  [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

[Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

 

Íoslódáil “Samhail-éirí as Litir-le haghaidh cúiseanna leighis_caregiver.docx”

Samhail-litir-éirí as oifig-do-mhíochaine-chúiseanna_aid-soignante.docx – Íoslódáladh 705 uair – 16,70 KB

 

Cén fáth litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh?

 

Agus cinneadh á dhéanamh ar do phost a fhágáil, tá sé tábhachtach litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh. Ligeann sé seo do cumarsáid a dhéanamh go soiléir agus go héifeachtach lena fhostóir, ag míniú na gcúiseanna a d’imigh sé agus ag cinntiú trasdul rianúil do chomhghleacaithe agus don chuideachta.

Ar an gcéad dul síos, ceadaíonn litir éirí as oifig ghairmiúila bhuíochas a chur in iúl dá fhostóir as an deis a cuireadh ar fáil, chomh maith leis na scileanna agus an taithí a fuarthas laistigh den chuideachta. Léiríonn sé seo go bhfágann tú an chuideachta ar théarmaí maithe agus gur mian leat dea-chaidreamh a choinneáil le do iar-chomhghleacaithe.

Ansin, is féidir leis an litir éirí as oifig ghairmiúil na cúiseanna a d’imigh sé a mhíniú ar bhealach soiléir gairmiúil. Má tá tú ag fágáil ar chúiseanna pearsanta nó chun glacadh le tairiscint poist níos suimiúla, tá sé tábhachtach é seo a chur in iúl do d'fhostóir ar bhealach trédhearcach. Soiléiríonn sé seo an scéal agus seachnaíonn sé aon mhíthuiscintí.

Ar deireadh, cuidíonn an litir éirí as oifig ghairmiúil aistriú rianúil a chinntiú do chomhghleacaithe agus don chuideachta. I ag sonrú an dáta imeachta agus trí thairiscint a dhéanamh chun cabhrú le hoiliúint an chomharba, léiríonn duine go gcuireann duine san áireamh riachtanais na cuideachta agus gur mian le duine an t-aistriú a éascú.

 

Conas litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh?

 

Ba chóir go mbeadh litir éirí as oifig ghairmiúil néata agus ómósach. Seo roinnt leideanna chun litir éifeachtach éirí as oifig a scríobh:

  1. Tosaigh le frása dea-bhéasach, ag sonrú ainm an fhostóra nó an bhainisteora acmhainní daonna.
  2. Buíochas a chur in iúl don fhostóir as an deis a cuireadh ar fáil agus as na scileanna agus an taithí a fuarthas laistigh den chuideachta.
  3. Mínigh na fáthanna le fágáil ar bhealach soiléir gairmiúil. Tá sé tábhachtach a bheith trédhearcach agus gan spás a fhágáil le haghaidh débhríocht.
  4. Sonraigh an dáta imeachta agus tairg cúnamh chun an t-aistriú a éascú do chomhghleacaithe agus don chuideachta.
  5. Críochnaigh an litir le frása dea-bhéasach, arís ag gabháil buíochais leis an bhfostóir as an deis a cuireadh ar fáil.

Mar fhocal scoir, is gné riachtanach é litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh chun dea-chaidreamh a choinneáil le d’iarfhostóir. Cuidíonn sé seo leis an scéal a shoiléiriú, buíochas a ghabháil agus éascaíonn sé an t-aistriú do chomhghleacaithe agus don chuideachta. Tá sé tábhachtach mar sin am a ghlacadh chun litir chúramach agus ómósach a scríobh, chun do phost a fhágáil ar théarmaí maithe.