Faoi dheireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • Máistreacht a fháil ar úsáid comharthaí litrithe
  • rialtacht litriú foclóireachta a thuiscint
  • Cuir rialacha litrithe gramadaí i bhfeidhm
  • Sainaithin foircinn chomhchuingeacha homafón

Tuairisc

Is féidir leis an easpa máistreacht cheart ar an litriú a bheith ina bhac, fiú ina bhac fíor in aon chás scríbhneoireachta, san ollscoil agus i saol na hoibre.

Tabharfaidh an MOOC seo aghaidh ar na bunchoincheapa is fadhbanna de litriú na Fraincise, de réir fardail de na botúin is minice a dhéanann mic léinn ollscoile. Mar sin fágfaimid ar leataobh d’aon ghnó na subtleties a thaitníonn purists agus seaimpíní litrithe dírigh ar na ceisteanna a chuireann muid orainn féin go laethúil.

Is trí athrá is fearr a dhéanaimid an litriú a chomhtháthú! Mar sin, beidh an foghlaimeoir in ann a leibhéal máistreachta ar an litriú a mheas agus a threisiú a bhuíochas leis an iliomad cleachtaí (leithghabháil, féin-oiliúint nó fiú athbhreithniú) a chuirtear ar fáil ar fud an MOOC.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →