Print Friendly, PDF & Email

Is é príomhaidhm an chúrsa na scoláirí a chur ar an eolas faoi nádúr faoi leith rudaí polaitiúla trí stór focal, uirlisí agus modhanna a mholadh chun feiniméin pholaitiúla a aithint, a ainmniú, a rangú agus a thuar.

Ag tosú ó choincheap na cumhachta, nochtfar príomhchoincheapa na hEolaíochta Polaitiúla duit: daonlathas, réimeas, polaitíocht, idé-eolaíocht, srl.

De réir mar a théann na modúil chun cinn, cruthaítear foclóir agus oibrítear leat. Ag deireadh an chúrsa seo, beidh téarmaíocht a bhaineann go sonrach leis an disciplín faighte agat agus rachaidh tú i ngleic leis na coincheapa seo. Beidh tú níos compordaí an nuacht a dhíspreagadh agus do chuid smaointe a fhoirmliú.

Roinnfidh Ollúna a gcuid eolais agus anailíse go rialta. Tá roinnt léaráidí sna físeáin freisin chun an fhoghlaim a dhéanamh níos dinimiciúla.

Beidh deis agat freisin d’eolas a thástáil trí thráth na gceist agus trí chleachtaí éagsúla.

NUACHT: I mbliana feicfimid conas a chuaigh paindéim COVID 19 i bhfeidhm ar chumhacht, ar fheidhmiú agus ar dháileadh.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Saorateangairí: Conas a bheith níos táirgiúla?