Nuair atá tú ag iarraidh a réiteach sa Fhrainc, tá roinnt bealaí ann chun ceadúnas tiomána bailí a fháil. Ansin caithfidh náisiúnaigh choigríche an rogha is fearr a fháil dá staid féin, agus as a gcuid tionscadal.

Malartú ceadúnas tiomána coigríche do cheadúnas na Fraince

Cibé an bhfuil tú ina shaoránach Eorpach nó nach ea, is féidir leat do cheadúnas tiomána do theideal na Fraince a mhalartú. Is féidir é seo a dhéanamh faoi choinníollacha áirithe.

Coinníollacha malartaithe ceadúnas tiomána

Tá sé de dhualgas ar náisiúnaigh eachtracha a socraíodh sa Fhrainc le déanaí agus a bhfuil ceadúnas tiomána neamh-Eorpach acu é a mhalartú ar cheadúnas na Fraince. Ligeann sé seo dóibh chun bogadh agus tiomáint dlí ar ithreach na Fraince a thiomáint.

Caithfear an t-iarratas ar mhalartú a dhéanamh laistigh de theorainn ama áirithe atá ag brath ar náisiúntacht an duine a thionscain é. Chun ceadúnas tiomána a mhalartú, ní mór duit:

 • Bíodh ceadúnas tiomána agat ó thír a thrádálann ceadúnais leis an bhFrainc;
 • Bíodh ceadúnas tiomána bailí agat;
 • Comhlíonadh na coinníollacha maidir le haitheantas an cheadúnais eachtrach sa Fhrainc.

Chun an t-iarratas seo a fhoirmliú, tá sé ríthábhachtach dul chuig an bpréifreann nó leis an bhfochoifigeach.

Na foirmiúlachtaí atá le comhlánú chun a cheadúnas tiomána a mhalartú

Tá go leor doiciméad tacaíochta le soláthar i gcomhthéacs malartú ceadúnais tiomána eachtraigh:

 • Cruthúnas aitheantais agus seoladh;
 • Cruthúnas ar dhlíthiúlacht an fhanachta sa Fhrainc. Is féidir é a bheith ina chárta cónaitheach, cárta cónaithe sealadach, srl. ;
 • Foirmeacha Cerfa n ° 14879 * 01 agus 14948 * 01 comhlánaithe agus sínithe;
 • An ceadúnas tiomána bunaidh;
 • Cruthúnas cónaithe sa tír thionscnaimh (eisithe) ar dháta a eisiúna. Níl sé seo bailí mura bhfuil ach náisiúntacht na tíre ag an iarratasóir;
 • Ceithre ghrianghraf;
 • Aistriúchán oifigiúil ar an gceadúnas tiomána (arna dhéanamh ag aistritheoir údaraithe);
 • Teastas cearta tiomána níos lú ná trí mhí ón tír a d'eisigh an ceadúnas. Níl sé seo bailí do dhídeanaithe agus do thairbhithe cosanta idirnáisiúnta. Fíoraíonn an deimhniú seo nach bhfuil an t-iarratasóir i gcás an ceadúnas tiomána a fhionraí, a tharraingt siar nó a chealú.

Nuair a chomhlíontar na coinníollacha malairte seo, ní mór an ceadúnas tiomána bunaidh a sheoladh. Ansin eisítear an teastas bailí ar feadh ocht mí ar a mhéad don iarratasóir. Athraíonn an spriocdháta chun ceadúnas na Fraince a fháil.

Malartú ceadúnas tiomána a fhaightear san Eoraip

Féadfaidh daoine a bhfuil ceadúnas tiomána acu a eisítear i gceann de bhallstáit de chuid an Aontais Eorpaigh nó tír atá mar chuid de Chomhaontú an Limistéir Eacnamaíoch Eorpach a iarraidh ar a gceadúnas tiomána a cheadú le haghaidh ceadúnas na Fraince .

Náisiúnaigh lena mbaineann

Níl an beart seo éigeantach, ach is féidir é a bheith mar sin nuair atá an duine lena mbaineann srianta, cealú, pointí ar fionraí nó caillte.

Ní mór go mbeadh malartú an cheadúnais tiomána Eorpach éigeantach ach amháin nuair a dhéantar cion sa Fhrainc agus bíonn gníomh díreach aige faoin gceadúnas. Dá bhrí sin, ní mór do na náisiúnaigh lena mbaineann a bheith sainchónaithe sa Fhrainc agus coinníollacha úsáide ceadúnas tiomána sa chríoch a chomhlíonadh.

Na céimeanna le déanamh

Ní mór an iarraidh malairte seo a dhéanamh tríd an bpost amháin. Is gá doiciméid áirithe a sholáthar don riarachán:

 • Cruthúnas aitheantais agus cruthúnas seolta;
 • Cóip datha den cheadúnas tiomána lena mbaineann an iarraidh ar mhalartú;
 • Cruthúnas cónaithe sa Fhrainc;
 • Cóip den chead cónaithe;
 • Foirmeacha 14879 * 01 agus 14948 * 01 comhlánaithe agus sínithe.
 • Trí ghrianghraf oifigiúla;
 • Clúdach postas-íoctha ar a bhfuil seoladh agus ainm an iarratasóra.

Éilíonn moill athraitheach athruithe ar cheadúnas na Fraince. Ní ceadúnas promhaidh é seo mura bhfuil dáta seachadta níos lú ná trí mhí ar cheadúnas an tiománaí a bailíodh ar an iarratas malairte.

Pas an ceadúnas tiomána sa Fhrainc

Chun tiomáint sa Fhrainc, is féidir scrúdú a dhéanamh ar an gceadúnas tiomána caighdeánach. Éilíonn clárú don scrúdú seo 17 bliain d'aois ar a laghad. Is féidir dul trí scoil tiomána chun clárú, nó trí iarratas saor in aisce.

Na céimeanna le déanamh

Chun ceadúnas tiomána a fháil sa Fhrainc, ní mór duit roinnt doiciméad a bhailiú:

 • Cruthúnas aitheantais agus seoladh;
 • Grianghraf aitheantais dhigitigh;
 • Cóip den deimhniú scrúdaithe ceada;
 • ASSR 2 nó ASR (dearbhú ar onóir i gcás caillteanais);
 • Cruthúnas ar íocaíocht na cánach réigiúnacha (níl sí ann ag brath ar an gceantar);
 • Ní mór do eachtrannaigh a cheartú go bhfuil rialtacht a gcuid fanacht nó cruthúnas ar an láthair sa Fhrainc ar a laghad ná sé mhí má tá siad díolmhaithe.

Tástálacha scrúduithe

Bíonn scrúdú ar an gceadúnas tiomána sa Fhrainc ina dhá thástáil. Tá ceann amháin teoiriciúil agus an dara ceann praiticiúil. Seo é an scrúdú ar an gCód Highway agus atá i bhfoirm ceistneora, agus an tástáil tiomána.

Déantar an scrúdú ar an gCód Highway a chur i lár arna gceadú ag Stát na Fraince. Déanfaidh seirbhís áitiúil an tástáil tiomána atá freagrach as na tástálacha sin a eagrú.

Is féidir le náisiúnaigh choigríche nach bhfuil ceadúnas tiomána acu é a thógáil sa Fhrainc. Is leor coinníollacha áirithe a chomhlíonadh mar:

 • Bíodh foirm iarratais ar cheadúnas tiomána agat, ar féidir léi a bheith ina deimhniú cláraithe don cheadúnas tiomána freisin;
 • Bíodh leabhrán foghlama agat;
 • A bheith faoi mhaoirseacht freastalaí;
 • Cuairtigh ar an ngréasán bóthar ansin an mhórbhealaigh náisiúnta.

Caithfidh an coimhdeacht a bheith mar úinéir an cheadúnais tiomána ar feadh cúig bliana ar a laghad. Ní mór dó an cúisitheoir a iarraidh ar aon chúiteamh.

a thabhairt i gcrích

Is féidir go leanfaidh tú ar aghaidh ag tiomáint nuair a thagann tú chun na Fraince le haghaidh fanacht níos faide nó níos giorra. Tá sé tábhachtach na céimeanna is gá a ghlacadh chun do cheadúnas tiomána a fháil, nó an ceann atá agat i dteideal na Fraince a mhalartú. Ligeann sé sin bogadh go saor agus go dlíthiúil ar chríoch na Fraince mar náisiúnach eachtrach. Braitheann na céimeanna atá le glacadh ar a staid agus ar a náisiúntacht. Tá na spriocdhátaí le haghaidh a fháil ansin an-athraitheach, agus na céimeanna níos mó nó níos éasca.