Lámhscríofa nó nach bhfuil, tá an scríbhneoireacht riachtanach sa saol gairmiúil. Go deimhin, is gné í atá mar chuid de do mhisin laethúla agus a bhfuil ról riachtanach aici i do mhalartuithe. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach scríobh go héifeachtach d’fhonn íomhá mhaith a thabhairt díot féin, ach freisin den chuideachta a ndéanann tú ionadaíocht air. Chun seo a dhéanamh, ní mór duit straitéis scríbhneoireachta feidhmiúla a bheith agat.

Próiseas trí chéim

Is próiseas trí chéim é straitéis mhaith scríbhneoireachta. Go deimhin, is léir nach féidir leat cuardach smaointe, abairtí ardchaighdeáin a scríobh chomh maith le meas na poncaíochta. Is tascanna iad seo go léir a mbíonn ró-ualach cognaíocha mar thoradh orthu.

Is é seo an fáth go gcaithfidh tú cur chuige a ghlacadh a choiscfidh ort dul thar fóir go tapa. Is éard atá i gceist leis seo ná roinnt saothair roinnte i dtrí chéim.

Ar dtús, beidh ort ábhar do phoist a ullmhú. Ansin, beidh ort an fhormáidiú a dhéanamh agus ansin filleadh ar an téacs.

An straitéis scríbhneoireachta

Caithfear gach céim de phleanáil do léiriúcháin a leanúint go cúramach.

An teachtaireacht a ullmhú

Is céim í seo nach dteastaíonn go leor scríbhneoireachta uaithi ach atá fós mar bhunús do léiriúcháin.

Go deimhin, tá sé anseo go ndéanfaidh tú an teachtaireacht a shainiú de réir an chomhthéacs agus an fhaighteora. CÉ, dá bhrí sin, a bheidh na ceisteanna? agus cén fáth? Is trí seo a bheidh tú in ann réamhamharc a dhéanamh ar fhaisnéis úsáideach don léitheoir.

Deis a bheidh anseo go nádúrtha na riachtanais a mheas bunaithe ar an eolas atá agat ar an bhfaighteoir, ar an staid agus ar do chuspóirí cumarsáide. Ansin, beidh ort an fhaisnéis riachtanach a bhailiú agus ansin tosaíocht a thabhairt di d’fhonn plean comhleanúnach a bhunú.

Formáidiú

Seo an chéim ina ndéanfar smaointe an phlean a thiontú ina dtéacs scríofa.

Mar sin oibreoidh tú ar fhocail agus ar abairtí chun foirmlithe eagraithe agus comhleanúnacha a fháil. Bíodh a fhios agat go bhfuil teanga scríofa aontoiseach ós rud é go bhfuil sí líneach. Dá bhrí sin, tosaíonn abairt le litir uachtarach agus críochnaíonn sí le tréimhse. Mar an gcéanna, caithfidh ábhar, briathar agus comhlánú a bheith i ngach abairt.

I do thuairisc, tá sé riachtanach go dtuigeann an faighteoir an téacs ar bhealach loighciúil. Sin é an fáth go gcaithfidh tú a bheith cúramach do chuid focal a roghnú agus comhdhéanamh na míreanna a shainiú.

Athbhreithniú téacs

Cuimsíonn an chuid seo léamh profaí ar do théacs agus tugann sé deis earráidí a bhrath chomh maith le bearnaí ar bith.

Cinnteoidh tú freisin go bhfuil meas agat ar na coinbhinsiúin scríbhneoireachta i do léiriúchán agus go ndéanfaidh tú athbhreithniú ar phíosaí áirithe de do théacs. Ní mór duit a chinntiú go gcomhlíontar rialacha na hinléiteachta: sainmhíniú ar acrainmneacha, abairtí gearra, smaoineamh ar gach mír, cothromaíocht na míreanna, poncaíocht chuí, comhaontuithe gramadaí, srl.