Faoi dheireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • Sainaithin saincheisteanna sláinte poiblí a bhaineann le fionnuisce, go háirithe i dtíortha i mbéal forbartha.
  • Déan cur síos ar na príomhghalar baictéareolaíochta, víreasach agus seadánacha a tharchuirtear trí ionghabháil nó trí theagmháil le fíoruisce.
  • Bearta coisctheacha agus ceartaitheacha a fhorbairt chun an baol go dtarchuirfear galair thógálacha trí uisce a laghdú.

Tuairisc

Tá uisce ríthábhachtach don chine daonna. Mar sin féin, níl rochtain ag níos mó ná 2 billiún duine, go príomha i dtíortha i mbéal forbartha, ar uisce óil nó ar choinníollacha sláintíochta sásúla agus tá siad faoi lé riosca galair thógálacha a d'fhéadfadh a bheith tromchúiseach a bhaineann le láithreacht baictéir, víris nó paraisítí san uisce. Míníonn sé seo, mar shampla, bás 1,4 milliún leanbh ó bhuinneach ghéar gach bliain agus conas, sa 21ú haois, a leanann paindéim calar ar ilchríocha áirithe.

Scrúdaíonn an MOOC seo conas a thruaillítear uisce ag miocróib, léiríonn sé roinnt tréithe réigiúnacha, uaireanta soch-antraipeolaíochta, i bhfabhar truaillithe uisce, agus cuireann sé síos ar na galair thógálacha is minice a tharchuirtear trí ionghabháil nó trí theagmháil le huisce.

Míníonn an MOOC cén fáth gur obair “idir-earnála” é uisce inólta a dhéanamh agus coinníollacha sláintíochta sásúla a chinntiú a thugann aisteoirí sláinte, polaiteoirí agus innealtóirí le chéile. Ceann de 17 sprioc an EDS do na blianta atá le teacht ná infhaighteacht agus bainistiú inbhuanaithe uisce agus sláintíocht a chinntiú do chách.

 

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Buneilimintí Outlook ar an ngréasán