Tá sé ag teacht le:

an straitéis náisiúnta scamall arna fhógairt i lár mhí na Bealtaine 2021 ag an Aireacht Geilleagair, Airgeadais agus Téarnaimh, an Aireacht Athraithe agus na Seirbhíse Poiblí agus Rúnaíocht an Stáit um Aistriú Digiteach agus Cumarsáid Leictreonach; forbairt na scéime deimhniúcháin Eorpaí a bhaineann le soláthraithe néil, agus go háirithe maidir leis an leibhéal "ard" deimhniúcháin a bhfuil an Fhrainc ag pléadáil le coibhéis le SecNumCloud.

Is iad na príomh-ranníocaíochtaí:

soiléiriú ar na critéir maidir le díolúine ó dhlíthe seach-Chomhphobail, thar na ceanglais logánaithe atá ann cheana, trí cheanglais theicniúla atá ceaptha rochtain tríú páirtithe ar bhonneagar teicniúil na seirbhíse a theorannú agus aistrithe neamhrialaithe agus ceanglais shonracha dlí a bhaineann leis an soláthraí seirbhíse agus a naisc le tríú páirtithe. Dréachtaíodh na critéir dlí seo i ndlúthchomhar leis an Ard-Stiúrthóireacht Fiontair (DGE); tástálacha cur isteach a chur chun feidhme feadh shaolré cáilíochta SecNumCloud.

Cuireann an t-athbhreithniú seo san áireamh freisin gníomhaíochtaí de chineál CaaS (Coimeádán mar Sheirbhís) chomh maith le haiseolas ó na chéad mheastóireachtaí.

breathnuithe,

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Cúnamh chun ceadúnais tiomána a mhaoiniú do dhaoine óga