• déan cur síos ar na meicníochtaí abhann riachtanacha agus ríomh na dálaí sreafa in aibhneacha (tuar sreafaí, doimhneacht uisce a ríomh) ar a laghad trí mhodhanna thart,
  • na fadhbanna a chur i gceart: bagairtí don abhainn, bagairtí a chuireann an abhainn ar chónaitheoirí áitiúla (go háirithe an baol tuilte)
  • faigh níos mó neamhspleáchais agus cruthaitheachta a bhuí le tuiscint níos fearr ar do chomhthéacs oibre.

Tá obair leantach an chúrsa agus eisiúint teastais saor in aisce

Tuairisc

Pléann an cúrsa seo dinimic na n-aibhneacha bainistithe ó shamplaí de thír-raon spéise cruthaithe do thíortha theas agus thuaidh (Beinin, an Fhrainc, Meicsiceo, Vítneam, srl.).
Ba cheart go gcuirfeadh sé ar do chumas do chuid eolais a fheabhsú agus a shaibhriú i réimsí na hidreolaíochta agus cáilíochta uisce, hiodrálaic agus gheomoirfeolaíochta abhann, a chuirtear i bhfeidhm ar bhainistiú abhann.
Cuireann sé fios gnó modheolaíoch agus teicniúil ar fáil chun staid sruthchúrsaí a mheas agus machnamh a dhéanamh ar idirghabhálacha is féidir a aistriú chuig timpeallachtaí éagsúla sa Tuaisceart chomh maith leis an Deisceart.