Cibé ré, bhí an-tóir ar éifeachtúlacht i gcónaí sa domhan gairmiúil. Agus níl an cháilíocht seo ar an imeall freisin maidir le réimse na scríbhneoireachta ag an obair (ar a dtugtar scríbhneoireacht utilitarian freisin). Go deimhin, is é atá ann ná: tuarascáil gníomhaíochta, litreacha, nótaí, tuarascáil ...

Mar léiriú, iarradh orm go minic athbhreithniú a dhéanamh ar obair mo chomhghleacaithe sa chomhthéacs gairmiúil. Fuair ​​mé aghaidh orm, don chuid is mó díobh, le scríbhinní nár oirfeadh dá leibhéal staidéir ar chor ar bith, nó fiú dár réimse gairmiúil. Smaoinigh, mar shampla, ar an abairt seo:

«I bhfianaise an áit atá ag fás ar an bhfón póca inár saol, is cinnte go bhforbróidh an tionscal teileafóin go ceann blianta fada le teacht..»

D’fhéadfaí an abairt chéanna seo a scríobh ar bhealach níos simplí, agus thar aon rud eile níos éifeachtaí. Mar sin d’fhéadfaimis a bheith:

«Cinntíonn áit mhéadaitheach an fhóin phóca inár saol forbairt an tionscail teileafóin go ceann i bhfad.»

Ar dtús, tabhair faoi deara scriosadh na habairte "i bhfianaise". Cé nach mílitriú é úsáid na habairte seo, níl sé úsáideach fós chun an abairt a thuiscint. Go deimhin, tá an abairt seo an iomarca san abairt seo; Chuirfeadh an abairt seo chun focail níos coitianta a úsáid ar chumas léitheoir tuiscint níos fearr a fháil ar chomhthéacs na teachtaireachta a chuirtear in iúl.

Ansin, agus líon na bhfocal san abairt sin á gcur san áireamh, tabharfaidh tú faoi deara difríocht de 07 focal. Go deimhin, 20 focal don abairt athscríofa i gcoinne 27 focal don abairt tosaigh. Go ginearálta, ba chóir go mbeadh 20 focal ar an meán in abairt. Líon idéalach focal a thagraíonn d’úsáid abairtí gearra sa mhír chéanna chun cothromaíocht níos fearr a fháil. Tá sé i bhfad níos indéanta fad na n-abairtí i mír a athrú chun go mbeadh scríbhneoireacht níos rithime ann. Mar sin féin, ní éascaíonn abairtí níos faide ná 35 focal léamh nó tuiscint, agus mar sin fianaíonn siad go bhfuil teorainn fhaid ann. Baineann an riail seo le duine ar bith cibé acu duine simplí nó scoláire é, ós rud é go gcuireann a sárú bac ar chumas cuimhne ghearr inchinn an duine.

LÉIGH  Samplaí de litreacha éirí as oifig le haghaidh airgeadóir

Ina theannta sin, tabhair faoi deara freisin “fada” a chur in ionad “ar feadh blianta fada”. Tagraíonn an rogha seo go príomha do staidéir ar Rudolf Flesch ar inléiteacht, áit a leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé focail ghearra a úsáid ar mhaithe le héifeachtacht níos fearr sa léitheoireacht.

Faoi dheireadh, d’fhéadfá athrú na céime a fheiceáil ó ghuth éighníomhach go guth gníomhach. Mar sin tá an abairt níos sothuigthe. Go deimhin, léiríonn an struchtúr a mholtar san abairt seo ar bhealach níos beaichte agus níos soiléire an nasc idir ról méadaitheach an teileafón agus forbairt an mhargaidh teileafóin. Nasc cúis agus éifeacht a ligeann don léitheoir an t-ábhar a thuiscint.

I ndeireadh na dála, ní féidir ach téacs a scríobh don fhaighteoir é a léamh go dtí an deireadh, é a thuiscint gan ceisteanna a chur; seo an áit a luíonn éifeachtacht do chuid scríbhneoireachta.