Comhaontuithe comhchoiteanna: bónas bliantúil faoi réir láithreacht foirne

Rinne fostaí na breithiúna binse tionscail a urghabháil tar éis é a dhífhostú mar gheall ar mhí-iompar tromchúiseach an 11 Nollaig 2012. Rinne sé agóid i gcoinne a dhífhostú agus d’iarr sé freisin go n-íocfaí bónas bliantúil dá bhforáiltear sa chomhaontú comhchoiteann infheidhme.

Ar an gcéad phointe, bhí a chás buaite aige i bpáirt. Go deimhin, mheas na chéad bhreithiúna nach mí-iompar tromchúiseach a bhí sna fíricí a líomhnaíodh i gcoinne an fhostaí, ach gur fíorchúis agus cúis thromchúiseach le dífhostú. Cháin siad an fostóir mar sin as na suimeanna a baineadh den fhostaí de bharr cháilíocht mhí-iompair thromchúisigh a íoc leis: aisphá don tréimhse asleagain, chomh maith le suimeanna i leith an chúitimh as fógra agus pá téarfa.

Maidir leis an dara pointe, dhiúltaigh na breithiúna iarratas an fhostaí, ag glacadh leis nár chomhlíon an dara ceann na coinníollacha chun an bónas a fháil. Rinneadh foráil dó seo sa chomhaontú comhchoiteann don trádáil mhiondíola agus mhórdhíola go príomha i mbia (Airteagal 3.6)…

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Faigh amach claonta cognaíocha