Faoi dheireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • áit lárnach na n-ithreacha agus a n-úsáidí talmhaíochta nó foraoiseachta ar an aeráid a thaispeáint.
  • tacú le agus forbairt a dhéanamh ar chineálacha talmhaíochta ar féidir leo aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an athraithe aeráide agus na slándála bia (ó thaobh oibríochta).

Tuairisc

Is iomaí ról atá ag an talmhaíocht agus ag an bhforaoiseacht in athrú aeráide. Baineann siad le roinnt gníomhaithe agus is féidir déileáil leo ar scálaí éagsúla agus le disciplíní eolaíocha éagsúla.

An MOOC “Ithir agus aeráid”. mian leis an chastacht seo a mhíniú agus go háirithe an ról atá ag ithreacha. Má chloisimid níos mó agus níos mó “Is bealach é leithlisiú carbóin ithreach chun athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó”, is gá a thuiscint:

  • cén fáth agus cé chomh mór agus atá an ráiteas seo fíor
  • an chaoi a maolaíonn stóráil charbóin ithreach an t-athrú aeráide agus an tionchar a bhíonn aige ar fheidhmiú ithreach agus éiceachórais
  • cad iad na próisis atá i gceist agus conas is féidir linn imirt ar na próisis seo
  • cad iad na rioscaí, na constaicí agus na luamháin le haghaidh gníomhaíochta chun straitéis a fhorbairt atá dírithe ar…

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  BIG - Réamhrá ar Bhithfhaisnéisíocht agus Leigheas Géanómach