Print Friendly, PDF & Email

Tá an mheicníocht chun ráta an liúntais pháirtghníomhaíochta a mhéadú oscailte go háirithe d’earnálacha gaolmhara mar a thugtar orthu a bhfuil a ngníomhaíocht ag brath ar earnálacha a bhaineann le turasóireacht, óstáin, bialanna, spóirt, cultúr, iompar daoine, imeachtaí agus a bhfuil laghdú 80% ar a laghad ar a láimhdeachas le linn na tréimhse idir 15 Márta agus 15 Bealtaine, 2020.

Is féidir meas a bheith againn ar an laghdú seo:

  • ar bhonn láimhdeachais (láimhdeachais) a breathnaíodh le linn na tréimhse céanna den bhliain roimhe sin;
  • soit, si l’employeur le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois.

Maidir le cuideachtaí a cruthaíodh tar éis an 15 Márta, 2019, déantar an láimhdeachas titim isteach a mheas i ndáil leis an meánláimhdeachas míosúil thar an tréimhse idir dáta chruthú na cuideachta agus an 15 Márta, 2020 laghdaithe go dhá mhí.

Caithfidh cuid de na cuideachtaí seo oibleagáid nua a chomhlíonadh. Baineann sé seo:

  • les entreprises artisanales qui doivent réaliser au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • les métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères qui doivent réaliser au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements…
LÉIGH  Spriocanna Forbartha Thar Lear agus Forbartha Inbhuanaithe: tá siad ag tabhairt faoi na dúshláin!