Gléas atá curtha i bhfeidhm is ea soghluaisteacht dheonach slán nó MVS chun ligean d’fhostaí a phost a fhágáil go sealadach chun gníomhaíocht a fheidhmiú laistigh de chuideachta eile. Coinníonn sé an fhéidearthacht, áfach, filleadh ar a phost ina chuideachta bhunaidh, ar feadh tréimhse sainithe. Tá na coinníollacha a bhaineann le soghluaisteacht dheonach slán, difriúil ó shaoire soghluaisteachta, mionsonraithe in Airteagal L1222 den Chód Oibreachais. Na bearta seo tá sé beartaithe d’fhostaithe a d’fhóin ar an gcuideachta ar feadh 2 bhliain as a chéile nó nach ndearna. Tá sé infheidhme i gcuideachtaí a fhostaíonn 300 fostaí ar a laghad. Mura bhfillfidh an fostaí tar éis an ama chomhaontaithe, measfar gur sárú conartha é seo. Ní athraíonn na nósanna imeachta éirí as. Ina theannta sin, ní bheidh aon fhógra le meas.

Conas iarratas a dhéanamh ar shoghluaisteacht dheonach slán

Go ginearálta, níl aon fhoirmiúlachtaí eisceachtúla le leanúint. Ar an láimh eile, tá sé tábhachtach go gcuireann an fostaí litir chláraithe isteach ag admháil go bhfuarthas í. Níl oibleagáid ar an bhfostóir freagra a thabhairt ar iarratas an fhostaí laistigh de chreat ama sainithe. Mar sin féin, má fhaigheann an fostaí dhá dhiúltú i ndiaidh a chéile, tá sé de cheart aige oiliúint a iarraidh faoin CPF aistrithe gairmiúil. Ar aon chaoi, níl oibleagáid ar an bhfostóir an chúis lena dhiúltú a shonrú.

Má aontaíonn an chuideachta, tarraingeofar suas conradh. Beidh cuspóir, fad agus dátaí na tréimhse slána soghluaisteachta deonaí ann. Áireofar ann freisin na pointí a bheidh le tabhairt faoi deara ionas gur féidir leis an bhfostaí filleadh ar a phost.

LÉIGH  Cúig leideanna chun d’abairtí a éadromú

Ar ndóigh, is féidir leis an bhfostóir diúltú cead a thabhairt don fhostaí filleadh ar a phost ag deireadh na tréimhse soghluaisteachta. Go deimhin, is féidir leis acmhainn an fostaí a bhriseadh as a phost, ar an gcoinníoll go dtugann sé údar le fíorchúis an dífhostaithe. Mar sin, bainfidh an fostaí leas as árachas dífhostaíochta.

Modhanna chun iarraidh ar shoghluaisteacht dheonach slán a fhoirmiú

Seo roinnt litreacha samplacha iarratais MVS ar féidir leat a chur in oiriúint do do staid. Ná déan dearmad na cúiseanna a shonrú a spreagann tú an iarraidh seo a iarraidh. Tá sé tábhachtach freisin do mhian le haghaidh dúshlán a fhorbairt, gan easpa suime a thaispeáint i do phost reatha. Is é an smaoineamh a chur ina luí ar d’fhostóir an cead seo a dheonú duit.

Sampla 1

Ainm deireanach Fostaí céadainm
seoladh
cód zip

Cuideachta… (Ainm na cuideachta)
seoladh
cód zip

                                                                                                                                                                                                                      (Cathair), ar… (Dáta),

Ábhar: Iarratas ar Shoghluaisteacht Dheonach Shlán

An tUasal / Madam Bainisteoir Acmhainní Daonna,

Dílis do do chuideachta ó (dáta), cuirim isteach leis seo m’iarratas ar shoghluaisteacht dheonach slán ar feadh tréimhse (ré), de réir an dlí maidir le slándáil poist (dáta atá i bhfeidhm) agus airteagal L1222- 12 den Chód Oibreachais.

I gcónaí paiseanta faoi (réimse), tá sé thar am dom léaslínte eile a fháil amach chun mo scileanna a fhorbairt. Thabharfadh an t-eispéireas nua seo deis dom mo uaillmhianta pearsanta agus gairmiúla a bhaint amach de réir a chéile.

Le linn mo bhlianta oibre laistigh d’eagraíocht, léirigh mé gairmiúlacht iontach agus mothú freagrachta eiseamláireach i gcónaí. Bhí mé tiomanta i gcónaí na misin go léir a thug tú dom go dtí seo a chur i gcrích i gceart. Chaith mé mo chumas go léir le forbairt cheart na heagraíochta.

Bheinn an-bhuíoch dá bhféadfá glacadh le m’iarratas. Táim ar do láimh go hiomlán chun na rialacha mionsonraithe éagsúla a bhaineann le mo thuairisceán féideartha a phlé.

Ar feitheamh freagra fabhrach uait, iarraim ort léiriú mo bheannachtaí ó chroí a fháil, Sir / Madam.

 

Síniú

Sampla 2

Ainm deireanach Fostaí céadainm
seoladh
cód zip

Cuideachta… (Ainm na cuideachta)
seoladh
cód zip

(Cathair), ar… (Dáta),

Ábhar: Soghluaisteacht dheonach a dhaingniú

An tUasal / Madam Stiúrthóir Acmhainní Daonna,

Leis seo, ba mhaith liom do chomhaontú a iarraidh ar feadh tréimhse soghluaisteachta deonaí slán a mhaireann (an ré inmhianaithe), de réir Airteagal L1222-12 den Chód Oibreachais.

Ó shin (dáta iontrála na cuideachta), chuir mé mo scileanna i gcónaí ag seirbhís d’eagraíochta. Is fianaise iad na torthaí maithe a chuir mé ar fáil duit le cúpla bliain anuas ar an mbaint a bhí agam le mo chomhleanúnachas agus mo thromchúis gan staonadh.

Le go mbeidh mé in ann mo spriocanna pearsanta agus gairmiúla a bhaint amach, tá sé tábhachtach dom deiseanna eile a oscailt i réimse an réimse (atá beartaithe). D’fhéadfadh an eachtra nua seo atá ag fanacht liom ligean dom rudaí nua a thabhairt chuig d’eagraíocht le linn dom a bheith ar ais.

Iarraim ort aontú le m’iarratas. Chun téarmaí mo chonartha a phlé, táim ar do láimh go hiomlán.

Le súil le freagra fabhrach uait, faigh Madam, Sir, léiriú mo bheannachtaí is suntasaí.

 

Síniú

 

Is féidir na samhlacha seo a laghdú de réir do phróifíl. Is féidir iad a leathnú freisin de réir do mhianta agus do thionscadail. Coinnigh i gcuimhne nach é seo an seasamh atá agat faoi láthair a shéanadh, ach aird a tharraingt ar do mhianta maidir le comhlíonadh agus dúshlán. Eagraigh do chuid smaointe go maith chun ró-ualach do litir a sheachaint.

LÉIGH  Conas a scríobh go héifeachtach ag an obair?

Céimeanna chun do Shoghluaisteacht Dheonach Shlán a fháil

Mar a dúradh thuas, níl aon chur chuige sonrach ann maidir leis an gcineál seo iarratais. Níl le déanamh ag an bhfostaí ach litir a scríobh ag admháil go bhfuarthas í. Go deimhin, is ráthaíocht inrianaitheachta an t-iarratas a tharchur i scríbhinn. Ansin, níl le déanamh ach fanacht le freagra an fhostóra. Is pointe é an tréimhse soghluaisteachta deonaí slán atá idirbheartaithe go hiomlán ag an dá pháirtí.

Is é an rud is tábhachtaí ná aire mhaith a thabhairt don litir agus argóintí diana a chur isteach ionas go mbeidh an fostóir cinnte go hiomlán.

Is féidir anois an chuideachta ina bhfuil tú ag obair do chuideachta eile a fhágáil faoi láthair, leis an dearbhú go mbeidh tú in ann filleadh mura dtéann rudaí mar a bhí beartaithe! A bhuíochas leis an iarraidh ar shoghluaisteacht dheonach slán, baineann tú leas as níos mó saoirse agus slándála. Is rogha spéisiúil eile é seachas éirí as.

Laghdaíonn an t-éileamh ar shoghluaisteacht slándála deonach an riosca dífhostaíochta freisin. Is bealach é chun an dara rogha a bheith agat faoin uillinn. Is féidir leis an gcineál seo feiste a bheith buntáisteach do chuideachta, ós rud é go gceadaíonn sí post a shaoradh gan gné mhaith den eagraíocht a chailleadh.

 

Íoslódáil “Foirmigh litir iarratais le haghaidh Soghluaisteachta Slán Deonaí sampla 1”

foirm-litir-iarraidh-le haghaidh-deonach-slán-soghluaisteachta-shampla-1.docx - Íosluchtaithe 906 uair - 20 KB

Íoslódáil “Foirmigh litir iarratais le haghaidh Soghluaisteachta Slán Deonaí sampla 2”

foirm-litir-iarraidh-le haghaidh-deonach-slán-soghluaisteachta-shampla-2.docx - Íosluchtaithe 916 uair - 20 KB