Ligeann do duillín pá duit d’ioncam a chosaint. Tá sé fíor-riachtanach do do shaol riaracháin, tá an doiciméad seo an-tábhachtach. Cabhraíonn sé leat an líon blianta a d’oibrigh tú a léiriú. Úsáidtear é chun a sheiceáil gur íocadh gach rud a bhfuil tú i dteideal a íoc leat. Is cruthúnas ríthábhachtach é mar sin go gcaithfidh tú coinneáil ar feadh an tsaoil. D’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith ann má chailltear é nó mura bhfaigheann tú é. Caithfidh tú, mura sroicheann sé tú in am, freagairt láithreach agus éileamh go dtabharfar ar láimh é.

Cad is duillín pá ann?

De ghnáth bíonn tú féin agus d’fhostóir faoi cheangal ag conradh foirmiúil fostaíochta. Tugtar luach saothair don obair a sholáthraíonn tú dóibh ar bhonn laethúil. De réir na reachtaíochta atá i bhfeidhm, faigheann tú do thuarastal ag eatraimh dhian. De ghnáth íoctar tú ar bhonn míosúil. I dtreo thús nó deireadh gach míosa.

Sonraíonn an duillín pá go mion na suimeanna go léir a íocadh leat don tréimhse seo. De réir alt R3243-1 den Chód Saothair, ní mór go mbeadh do chuid uaireanta oibre, d’uaireanta ragoibre, do neamhláithreachtaí, do laethanta saoire íoctha, do bhónais, do shochair chomhchineáil, etc.

Cén fhormáid chun é a fháil?

Mar gheall ar an digitiú atá ann faoi láthair, tá dílárú an duillín pá coitianta i gcuideachtaí na Fraince. Tá an caighdeán seo bunaithe anois sa Fhrainc. Is féidir, dá bhrí sin, leagan in eagar nó trascríbhinn ríomhaire den fheasachán seo a bhailiú.

De réir airteagal L3243-2 den Chód Oibreachais, tá sé de cheart ag an bhfostaí cur i gcoinne an chórais seo agus is féidir leis a roghnú leanúint dá duillín pá a fháil i bhformáid páipéir.

Ba chóir go mbeadh a fhios agat freisin go bhfuil d’fhostóir faoi réir fíneála 450 euro mura seachadann sé do duillín pá duit. Deonaítear an tsuim seo do gach comhad nach gcuirtear isteach. Féadfaidh tú leas a bhaint as damáistí agus ús freisin mar gheall ar neamh-eisiúint duillín pá. Go deimhin nuair nach raibh an fostaí in ann sochair dhífhostaíochta a fháil nó má diúltaíodh iasacht bainc. Is féidir a shamhlú go measann sé go bhfuil éagóir air agus go gcinneann sé a chás a thabhairt chun cúirte.

Conas do duillín pá a fháil?

Is é an bealach is éasca iarraidh i scríbhinn a sheoladh chuig an roinn ábhartha i do chuideachta. Seo dhá litir shamplacha ar féidir leat brath orthu.

An chéad sampla: teimpléad le haghaidh duillín pá neamh-seachadta

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

 

Ábhar: Iarratas ar duillín pá

Madam,

Caithfidh mé scríobh chugat chun d’aird a tharraingt ar an bhfadhb atá agam faoi láthair.
In ainneoin roinnt meabhrúcháin ó bhéal do mo bhainisteoir, níl mo duillín pá faighte agam fós don mhí seo caite go dtí seo.

Is cinnte gur maoirseacht arís agus arís eile é seo, ach maidir le nósanna imeachta riaracháin áirithe a chur i gcrích. Tá an doiciméad seo riachtanach domsa agus tá an baol ann go ndéanfaidh an mhoill seo damáiste mór dom.

Sin é an fáth go gceadaím dom féin idirghabháil dhíreach a iarraidh le do sheirbhísí.
Le mo bhuíochas ó chroí, glac le do thoil, a bhean uasail, mo bheannachtaí is suntasaí.

 

                                                                                                         Síniú

 

Na réitigh éagsúla i gcás go gcaillfí do duillíní pá

Iarr cóip. Is é an bealach is éasca agus is gasta cóipeanna nua de do duillíní pá a fháil. Níl le déanamh agat ach teagmháil a dhéanamh le d’fhostóir chun iarraidh orthu cóip den doiciméad sin a eisiúint duit. Ansin is féidir leis an roinn riaracháin pearsanra dúblach díobh siúd a chaill tú a sholáthar duit.

Mar sin féin, ba chóir go mbeadh a fhios agat freisin nach gcuireann aon dlí oibleagáid ar d’fhostóir dúblach de na doiciméid seo a thabhairt ar aird. Níl sé seo scríofa sa chód saothair. Chuige sin, féadfaidh sé d’iarratas a dhiúltú. Agus seo fiú má chuireann alt L. 3243-4 oibleagáid ar d’fhostóir cóip de do duillín pá a choinneáil ar feadh íostréimhse 5 bliana. Dá bhrí sin, ní mór duit a chinntiú go n-úsáideann tú an ton ceart i do phost más gá duit dúbailtí a iarraidh.

An dara sampla: teimpléad d’iarraidh dhúblach

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

 

Ábhar: Iarratas ar duillíní pá caillte

Madam,

Tar éis slacht a chur ar mo chuid páipéar le déanaí. Thug mé faoi deara go raibh roinnt duillíní pá in easnamh orm. Sílim gur chaill mé iad le linn próisis a bhí orm a dhéanamh leis na seirbhísí sóisialta le déanaí.

Bhí na doiciméid seo úsáideach dom san am a chuaigh thart agus beidh siad níos mó fós nuair a thiocfaidh an t-am chun mo chearta pinsin a dhearbhú.

Sin é an fáth go ligim dom féin anseo scríobh chugat chun a fháil amach, más féidir, gur féidir le do sheirbhísí dúbailtí a sholáthar dom. Seo iad na duillíní pá do na míonna ó [mhí] go [mí] don bhliain reatha .

Is mór agam buíochas a ghabháil leat glacadh le mo bheannachtaí measúla, Madam.

                                                                                        Síniú

 

Cad iad na doiciméid tacaíochta eile is féidir liom a úsáid?

Chomh fada is nach seachadann do chuideachta an chóip / na cóipeanna chugat, is féidir leat deimhniú a iarraidh orthu i gcónaí ag deimhniú na tréimhse ar oibrigh tú. Tá an deimhniú tuarastail seo chomh bailí ó thaobh dlíthiúil agus riaracháin. Is féidir le teastas oibre an cleas a dhéanamh freisin.

Má fhaigheann tú riamh, ar na bealaí seo, inrianaitheacht do thuarastal fós, is féidir an réiteach a fháil le do bhanc. Sonraíonn do ráitis bhainc na haistrithe a fuair tú ó d’fhostóir. Féadfaidh tú na taifid seo a fháil ó do bhainisteoir cuntas. Níl le déanamh agat ach an iarraidh a thionscnamh trí iarratas i scríbhinn. Is minic a íoctar an tseirbhís seo.

 

Íoslódáil “slip-not-delivery.docx an chéad sampla-teimpléad-le-pá”

Premier-exemple-modele-pour-slip-non-delivery.docx - Íoslódáilte 13425 uair - 15,45 Kb

Íoslódáil “Second-example-model-for-a-duplicate-request.docx”

Second-exemple-modele-pour-une-demande-de-duplicata.docx - Íoslódáilte 12912 huaire - 15,54 KB