Faoi na cúinsí reatha, d’fhéadfadh litir shamplach ag iarraidh réamhíocaíocht nó réamhíocaíocht a bheith tairbheach duit. D’fhéadfadh imní maidir le sreabhadh airgid a bheith ort dul ar an réiteach seo. Is minic a labhraímid faoi réamhíocaíocht nó réamhíocaíocht. Is féidir leis an dá théarma a bheith débhríoch. Agus ní féidir le go leor daoine iad a insint óna chéile. Míníonn fócas beag ar an ábhar go mion na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir a dhá abairt.

Réamhíocaíocht nó éarlais?

Mearbhall, sainmhíníonn an dá fhoirmliú seo cineálacha cur chuige éagsúla. Tá siad i bhfad ó bheith comhchiallach. Agus Airteagal L. 3251-3 den Chód Oibreachais chun é seo a thabhairt chun cuimhne. A ligean ar a fheiceáil ar an difríocht le chéile.

Airleacan lae pá

Is réamhíocaíocht méid a thugann an fostóir creidmheas dá fhostaí as obair a dhéanfaidh sé go luath. Níl an tasc críochnaithe fós, ach beidh an t-oibrí in ann cuid dá phá a úsáid. Mioniasacht í seo a chaithfidh an páirtí leasmhar a aisíoc trína chuid oibre.

Má tá tú ag iarraidh ar do shaoiste codán de do thuarastal Meán Fómhair a íoc leat go dtí deireadh Lúnasa, ansin is é d’iarratas ar airleacan tuarastail. Sa chomhthéacs seo, féadfaidh d’fhostóir glacadh leis an réamhíocaíocht seo nó diúltú é a dheonú duit.

Freagraíonn an airleacan tuarastail do shuim in aisce a shonraíonn an fostaí. Is féidir an méid a íoc trí aistriú bainc, airgead tirim nó seic. De réir coinbhinsiúin, is gá méid an airleacan a shonrú agus é a bheith sínithe ag gach duine. Tá sé tábhachtach freisin téarmaí na haisíocaíochta a shainiú. Caithfidh cóip shínithe dá fhorálacha uile a bheith ag an dá pháirtí.

LÉIGH  Ag Éirí Amach le do Chúntóir Fiaclóireachta Éirí as: 3 Litir Shamplacha le haghaidh Cásanna Éagsúla

An éarlais tuarastail

Tá an éarlais difriúil ón airleacan lae pá. Anseo táimid ag caint faoi réamhíocaíocht ar chuid den tuarastal atá tuillte ag an bhfostaí cheana féin. Ar aon chuma, ní iasacht é. Freagraíonn an méid a iarrann an páirtí leasmhar ina thaisce leis na méideanna a fuair sé. Níl an duine seo ach ag iarraidh go dtabharfaí dáta íocaíochta cuid dá thuarastal ar aghaidh i gcomparáid leis an ngnáthdháta.

Faoi na coinníollacha seo, ba chóir a thabhairt faoi deara nach gcaithfidh an éarlais a bheith níos mó ná tuarastal míosúil an duine aonair. Thairis sin, soláthraíonn airteagal L. 3242-1 den Chód Oibreachais tuilleadh faisnéise faoin ábhar. Luann sé gur féidir le fostaí éarlais a fhreagraíonn do mhéid cúig lá dhéag oibre a iarraidh, atá comhionann le leath a luach saothair míosúil.

Tugann sé sin le tuiscint ansin go bhfuil sé de cheart dlíthiúil ag an bhfostaí ón gcúigiú lá déag den mhí éarlais a iarraidh atá inchomórtais le coicís oibre. Is ceart é nach féidir lena fhostóir é a shéanadh.

Cad iad na coinníollacha ar féidir le fostóir éarlais nó airleacan tuarastail a dhiúltú?

Tagann coinníollacha gan áireamh i bhfeidhm agus socraíonn siad ar chóir éarlais a íoc nó airleacan ar thuarastal. Tá difríocht idir na téarmaí agus na coinníollacha de réir stádas an fhostaí, ach freisin de réir chineál na hiarrata.

Airleacan lae pá

Maidir leis an airleacan lae pá, tá saor in aisce ag do shaoiste glacadh le d’iarratas nó é a dhiúltú. Má sholáthraíonn tú fianaise dó, áfach, chun tacú le d’iarratas. Aon fhaisnéis úsáideach a thabharfaidh barr na scálaí i do dtús báire. Ba cheart duit freagra fabhrach a fháil.

LÉIGH  Trí litir shamplacha éirí as oifig do fhreastalaithe stáisiúin gháis

An éarlais

Ceanglaítear ar do chuideachta de réir dlí glacadh le d’iarratas ar íocaíocht síos. Tá an riail seo faoi réir eisceachtaí, áfach. Is féidir an éarlais seo a dhiúltú má thagann an iarraidh ó oibrí baile, oibrí uaineach, oibrithe séasúracha nó oibrithe sealadacha.

Conas d’iarratas ar airleacan lae pá a scríobh?

Fad is atá an t-ádh ort. Agus go dtabharfar airleacan lae pá duit. B’fhearr litir a bhunú ina socróidh tú na coinníollacha le haghaidh aisíocaíochtaí. Seol do réamhiarratas párolla trí phost cláraithe agus admháil go bhfuarthas é más féidir. Go deimhin, is doiciméad dlíthiúil é seoladh trí phost cláraithe agus admháil go bhfuarthas é. Riachtanach i gcás díospóide. Ina theannta sin, is fiú an rogha seo a bheith simplí, tapa agus saor.

Litir iarratais roimh ré lá pá

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Ábhar: Iarratas ar airleacan ar thuarastal

Sir / Madam,

Is le go leor géinte a chuirim ar an eolas tú faoi mo chuid imní pearsanta. (Sonraigh d'fhadhb), Caithfidh an tsuim a bheith agam (an méid atá beartaithe agat a iarraidh) an scéal a leigheas. Mar thoradh air sin, caithfidh mé iarraidh go heisceachtúil ar airleacan ar thuarastal a fhreagraíonn don mhéid a theastaíonn uaim go práinneach.

Táim ag smaoineamh má aontaíonn tú do thacaíocht a thabhairt dom, an méid iomlán a aisíoc laistigh de ocht mí. Chuige seo, déanfar asbhaint mhíosúil ó mo chéad thuarastail eile le linn na tréimhse seo. Ligfidh sé seo dom an méid a fuarthas ar iasacht a thabhairt ar ais duit ar ráta inghlactha domsa agus do mo theaghlach.

Gabhaim buíochas ó chroí leat as do spéis i m’iarratas. Glac le do thoil, Madam, Sir, léiriú mo mhothúcháin oirirce.

 

                                                 Síniú

 

LÉIGH  Teimpléid Litir Éirí Amach do Mheicneoir: 3 Fáth Éagsúla le Fágáil Go grásta

Conas is féidir leis an bhfostaí éarlais a iarraidh óna fhostóir?

 

Is féidir leis an duine éarlais a bhailiú trí iarratas simplí ar pháipéar, sa phost nó go leictreonach. I roinnt bunaíochtaí, tá foirmeacha iarratais ar thaisce ar fáil d’fhostaithe ar mian leo leas a bhaint astu. De bharr na teicníochta seo is féidir an iarraidh a chaighdeánú agus an tasc a éascú do na fostaithe.

In eagraíochtaí eile, déantar an iarraidh go díreach ar bhogearraí inmheánacha. Comhtháthaíonn sé seo na bogearraí párolla go díreach nuair a bhíonn bainisteoir párolla na cuideachta bailíochtaithe acu.

 

 Litir iarratais ar thaisce shimplí

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Ábhar: Iarratas ar réamhíocaíocht

Madame, Monsieur,

I staid airgeadais íogair faoi láthair, iarraim ort réamhíocaíocht a dheonú dom ar mo thuarastal don mhí reatha.

Tá a fhios agam go gceadaíonn tú de réir mar a fhoráiltear leis an dlí. Maidir le haon fhostaí a dteastaíonn sé uaidh an cineál seo iarratais a dhéanamh tar éis cúig lá dhéag a bheith ag obair. Is sa chomhthéacs seo ba mhaith liom leas a bhaint as an méid [méid in euro] a íoc.

Gabhaim buíochas leat as m'iarratas a dheonú, glac le do thoil, Madam / Sir, an léiriú is fearr liom.

 

                                                                                   Síniú

 

Íoslódáil “Litir Iarraidh Réamhíocaíochta Lá Pá.docx”

Litir iarratais-ar-tuarastal-airleacan.docx - Íoslódáilte 13773 huaire - 15,76 Kb

Íoslódáil “Letter-of-request-dacompte-simple.docx”

Litir-iarrtha-dacompte-simple.docx - Íoslódáilte 13324 uair - 15,40 Kb