Print Friendly, PDF & Email

Nuair a fhágann tú gnó, caithfear iarmhéid a thabhairt ar ais duit ó aon chuntas. Tá feidhm ag an nós imeachta seo, cibé acu faoi dhífhostú, sárú conartha, conradh nó éirí as. Is doiciméad é iarmhéid aon chuntais a thugann achoimre ar na suimeanna a chaithfidh d’fhostóir a íoc leat nuair a dhíscaoiltear do chonradh fostaíochta go hoifigiúil. De réir na rialachán, caithfear é a thabhairt ar aird i ndúblach agus na sonraí go léir a bheith ann maidir leis na suimeanna a cuireadh ar ais (tuarastal, bónais agus liúntais, costais, laethanta saoire le pá, fógra, coimisiúin, srl.). San Airteagal seo, faigh amach príomhphointí aon iarmhéid cuntais.

Cathain a chaithfidh an fostóir iarmhéid aon chuntais a sholáthar duit?

Caithfidh d’fhostóir admháil a thabhairt duit maidir le hiarmhéid aon chuntais nuair a bheidh do chonradh caite go hoifigiúil. Ina theannta sin, is féidir iarmhéid aon chuntais a thabhairt ar ais nuair a fhágann tú an chuideachta má tá tú díolmhaithe ó fhógra, agus seo, gan fanacht go rachaidh an tréimhse sin in éag. Cibé bealach, caithfidh d’fhostóir d’iarmhéid ó aon chuntas a thabhairt ar ais duit a luaithe a bheidh sé réidh.

Cad iad na coinníollacha maidir le hiarmhéid aon chuntais a bheith bailí?

Caithfidh iarmhéid aon chuntais roinnt coinníollacha riachtanacha a chomhlíonadh chun a bheith bailí agus éifeacht urscaoilte a bheith acu. Caithfear dáta an tseachadta a bheith air. Tá sé éigeantach freisin go síneoidh an fostaí é leis an nóta a gheofar d’iarmhéid aon chuntais, arna scríobh de láimh. Tá sé tábhachtach freisin go luann sé an tréimhse dúshláin 6 mhí. Faoi dheireadh, caithfear an admháil a dhréachtú i 2 chóip, ceann don chuideachta agus an ceann eile duitse. Níos faide ná an tréimhse 6 mhí, ní féidir na suimeanna ar cheart don fhostaí leas a bhaint astu a éileamh a thuilleadh.

LÉIGH  Teimpléad ríomhphoist le diúltú a chur in iúl

An féidir diúltú iarmhéid aon chuntais a shíniú?

Tá an dlí soiléir: tá oibleagáid ar an bhfostóir na suimeanna atá dlite a íoc, gan mhoill. Fiú má dhiúltaíonn tú iarmhéid aon chuntais a shíniú, ní chiallaíonn sin gur cheart duit teacht ar láimh folamh.

Tá aon iarracht chun brú a chur ort an doiciméad a shíniú inphionóis leis an dlí. Ní chuireann aon ní iallach ort rud ar bith a shíniú. Go háirithe má aimsíonn tú easnaimh ar an doiciméad.

Bíodh a fhios agat gur féidir díospóid a dhéanamh faoi na méideanna a iontráladh in iarmhéid aon chuntais. Má tá do shíniú taiscthe agat, tá 6 mhí agat chun do ghearán a chur isteach.
Ar an láimh eile, má dhiúltaigh tú an admháil a shíniú, tá bliain amháin agat chun iarmhéid aon chuntais a dhíospóid.

Ina theannta sin, tá na paraiméadair a bhaineann leis an gconradh fostaíochta faoi réir tréimhse 2 bhliain. Agus ar deireadh, caithfear agóidí a dhéanamh maidir le gné tuarastail laistigh de 3 bliana.

Na céimeanna atá le leanúint chun iarmhéid aon chuntais a dhíospóid

Tabhair faoi deara go gcaithfear diúltú iarmhéid aon chuntais a sheoladh chuig an bhfostóir trí litir chláraithe agus admháil go bhfuarthas é. Caithfidh na cúiseanna le do dhiúltú agus na suimeanna atá i gceist a bheith sa doiciméad seo. Féadfaidh tú an t-ábhar a réiteach go cairdiúil. Ina theannta sin, is féidir an comhad a chur faoi bhráid na bPríomhairí mura dtugann an fostóir freagra duit tar éis na ngearán a rinne tú laistigh de na teorainneacha ama a forchuireadh.

LÉIGH  Deireadh an phoist, na foirmlí dea-bhéasacha le tréigean

Seo litir shamplach chun méid fáltais iarmhéid aon chuntais a dhíospóid.

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

Litir chláraithe AR

Ábhar: Comórtas ar an méid a bailíodh le haghaidh iarmhéid aon chuntais

Madam,

Fostaí de do chuideachta ó (dáta fruilithe) mar (post i seilbh), d’fhág mé mo chuid feidhmeanna amhail (dáta), ar (chúis imeachta).

Mar thoradh ar an teagmhas seo, d’eisigh tú admháil iarmhéid dom le haghaidh aon chuntais ar (dáta). Sonraíonn an doiciméad seo na suimeanna agus na slánaíochtaí go léir atá dlite dom. Tar éis dom an admháil seo a shíniú, thuig mé earráid ar do thaobh. Go deimhin (mínigh an chúis atá le do dhíospóid).

Iarraim ort mar sin ceartú a dhéanamh agus an méid comhfhreagrach a íoc. Molaim duit freisin tromchúis agus práinn mo chur chuige a chur san áireamh.

Faoi réir mo chearta uile roimhe seo agus amach anseo, glac le Madam, mo dhícheall.

 

                                                                                                                            Síniú

 

 

Agus seo litir shamplach chun a admháil go bhfuarthas iarmhéid aon chuntais

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

Litir chláraithe AR

Ábhar: Admháil go bhfuarthas iarmhéid aon chuntais

Dearbhaím, an duine thíos-sínithe (Ainm agus céadainmneacha), (seoladh iomlán), ar mo onóir go bhfuair mé mo dheimhniú fostaíochta (dáta a fuarthas), tar éis (an chúis gur fhág mé). Maidir le hiarmhéid aon chuntais, admhaím go bhfuair mé suim (méid) euro tar éis mo chonradh a fhoirceannadh ag (áit) ar (dáta).

Miondealaítear an tsuim a fuarthas mar seo a leanas: (sonraigh cineál na suimeanna go léir a léirítear san admháil: bónais, slánaíochtaí, srl.).

Táirgeadh an admháil iarmhéid seo d'aon chuntas i ndúblach, agus tugadh ceann acu dom.

 

Arna dhéanamh ag (cathair) ar (dáta cruinn)

Chun iarmhéid aon chuntais (a scríobh de láimh)

Síniú.

 

 

LÉIGH  Feabhas a chur ar do ríomhphoist ghairmiúla le foirmlí dea-oiriúnaithe dea-oiriúnaithe

Baineann an cineál cur chuige seo le gach cineál conartha fostaíochta, CDD, CDI, srl. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, ná bíodh aon leisce ort comhairle a lorg ó shaineolaí.

 

Íoslódáil “sampla-litir-go-díospóid-an méid a fuarthas-ó-do-iarmhéid-aon-chuntas-1.docx” sampla-litir-go-díospóid-an méid-de-a-fuarthas-ó-do-iarmhéid-aon-chuntas-1.docx - Íoslódáilte 3296 uair - 15 Kb

Íoslódáil “samhail-litir-chun-admháil-admháil-iarmhéid-aon-chuntas.docx” litir-teimpléad-chun-admháil-admháil-iarmhéid-aon-chuntas.docx - Íoslódáilte 3282 uair - 15 Kb