D’fhonn fostaithe a spreagadh, deonaíonn mórchuid na gcuideachtaí cineálacha éagsúla bónais i dteannta na mbuníocaíochtaí míosúla agus mar luach saothair as obair ardchaighdeáin, tinreamh, sinsearacht nó seirbhísí inmholta eile. De réir mar a bhíonn séasúr na saoire ag druidim, ba ghnách le d’fhostóir an bónas céanna a íoc leat. Go tobann, faic. Bain úsáid as samhaillitir ina measc siúd a mholfainn glaoch ar ais ina gnáthriocht.

Na cineálacha éagsúla bónais

Sa réimse gairmiúil, tá cineálacha éagsúla bónais ann. Tá na préimheanna saincheaptha ann, dá bhforáiltear cheana sa chonradh fostaíochta. Ansin an comhaontú comhchoiteann nó na comhaontuithe comhchoiteanna. Chomh maith le bónais dheonacha a thairgeann an fostóir go saor, ar an taobh eile. Cibé cineál a phréimheanna é, braitheann siad ar shraith dlíthe agus rialachán ar leith.

Préimheanna gnáthúla nó éigeantacha

De ghnáth bíonn préimheanna úsáideora nasctha le gníomhaíocht na cuideachta. Is cineál bónas éigeantach é d’fhostaithe. Nasctha lena sinsearacht, ach freisin le cineál a ngníomhaíochta agus ansin lena leibhéal feidhmíochta. Tá sé de dhualgas ar an bhfostóir na bónais seo a íoc, cibé acu ina n-aonair nó i dteannta a chéile. Agus seo de réir na gcoinníollacha a shonraítear go beacht sa chonradh fostaíochta, sa chomhaontú comhchoiteann nó i dtéacsanna oifigiúla eile. Fiú nuair a socraíodh an cineál bónas seo i dtosach tar éis tiomantas aontaobhach ón bhfostóir.

Is iad seo go ginearálta:

 • Bónais sinsearachta
 • Bónais feidhmíochta
 • Préimheanna riosca
 • Bónais saoire
 • Bónais deireadh bliana
 • Bónais bunaithe ar chuspóirí nó ar thorthaí
 • Bónais an chláir chomhardaithe
 • Ó 13ú mí
 • Bónais tinrimh
 • Bónais dreasachta.

Sainmhínítear na préimheanna seo de réir modh ríofa dosháraithe agus déantar iad a fhoirmliú i dtéacsanna oifigiúla. Is cúiteamh breise iad a chuirtear ar fáil do gach fostaí. Mar chuid de na comhpháirteanna tuarastail iontu féin, beidh na bónais seo faoi réir ranníocaíochtaí sóisialta agus cánach ioncaim.

Is féidir freisin préimheanna ar leith a fháil (pósadh, breith, PACS), préimheanna iompair nó préimheanna béile.

Bónais “Deonacha”

Bónais nach bhfuil éigeantach iad na bónais “deonacha”, aonuaire nó eisceachtúla mar a thugtar orthu. Íocann an fostóir iad faoi shaoirse agus dá rogha féin. Is féidir na cineálacha bónais seo a bheith:

 • Bónas deireadh bliana, cineál luach saothair a socraíonn an fostóir a mhodh ríofa sa chonradh fostaíochta nó sa chomhaontú comhchoiteann;
 • Bónas eisceachtúil nó bónas imeachta aonuaire, suim bhreise leis an tuarastal a íocann an fostóir má chomhlíon an fostaí na critéir go léir lena mbaineann;
 • Préimh neamhthimpiste;
 • Bónas a deonaíodh "de réir na hoibre atá curtha i gcrích"

Ar an láimh eile, tá na bónais “deonacha” mar a thugtar orthu éigeantach agus bíonn siad mar chuid den tuarastal, nuair a úsáidtear iad:

 • Go ginearálta, íoctar an méid leis na fostaithe go léir nó i gcónaí leis an roinn chéanna,
 • Tairiseach, íoctha thar roinnt blianta,
 • íocaíocht rialta agus sheasta de mhéid comhionann.

Conas is féidir liom préimh a íoc?

Tá bónas mar chuid den tuarastal. Mar gheall ar mhaoirseacht nó earráid ar thaobh an bhainisteora, diúltú ón bhfostóir, meastar gur locht tromchúiseach ar do chuideachta é neamhíocaíocht an tsochair seo.

Tá 3 bliana agat gearán a dhéanamh. Sa chás go gcuirfear deireadh le do chonradh, féadfaidh iarfhostaí préimheanna nár íocadh le trí bliana anuas a iarraidh sula bhfágfaidh sé an chuideachta de réir Airteagal L.3245-1 den Chód Oibreachais.

Murar íoc d’fhostóir suim phréimhe amháin nó níos mó leat. Iarr orthu ó bhéal i dtosach. Ansin in éagmais torthaí, seol litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í. Mura ndeonaíonn an fostóir na méideanna atá dlite duit. Tá an deis agat an t-ábhar a tharchur chuig an gComhairle Prud'hommes.

Ba cheart an próiseas céanna a ghlacadh chun préimh “dheonach” amháin nó níos mó nach n-íocann an fostóir a íoc. Mar sin is féidir leis an bhfostaí a chaingean a thionscnamh trí iarraidh ó bhéal simplí, ansin trí litir chláraithe a sheoladh ag admháil go bhfuarthas í. Má dhiúltaíonn an fostóir, is féidir caingean a thionscnamh leis an gComhairle Oibreachais. Ar an láimh eile, sonraíonn an Chúirt Achomhairc, Chamber Chamber 1 Aibreán, 1981, Uimh. 79-41424, go gcaithfidh an fostaí údar rialtacht na préimhe os comhair na cúirte inniúla seo.

Mar chruthúnas, caithfidh sé a nochtadh:

 • Rialtacht íocaíocht na préimhe ar feadh roinnt blianta,
 • An bónas a íoc leis na fostaithe go léir nó le grúpa fostaithe, mar shampla ón roinn chéanna
 • Íocadh an méid céanna gach bliain.

Seo roinnt litreacha samplacha chun bónas úsáide a éileamh, ar féidir leat a oiriúnú go héasca do chineálacha eile aisce.

Sampla den chéad litir

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar an mbónas deireadh bliana a íoc

Sir,

De réir mo chonartha fostaíochta, is gnách go n-íocann an chuideachta bónas deireadh bliana dom gach Nollaig. Cuirim in iúl duit leis seo nach luaitear i mo duillín pá é, mura bhfuil dul amú orm i mbliana.

Tar éis dom a bheith ag obair sa chuideachta le [líon] bliana, is é seo an chéad uair nach bhfuair mé mo bhónas. Tar éis seiceáil le mo chomhghleacaithe, is léir go bhfuil an fhadhb chéanna ag formhór na bhfostaithe. Mar sin tháinig mé ar an tátal, nach raibh muid i gcás earráide simplí maidir liomsa.

Íoctar an bónas seo go rialta, seasta, agus déantar é i gcás gach fostaí. Mar sin tá an aisce seo éigeantach mar a leagtar síos sa dlí.

A mhéid nár glacadh na céimeanna riachtanacha chun an saincheaptha seo a bhriseadh, bheinn buíoch dá bhféadfá socrú a dhéanamh chun mo bhónas deireadh bliana a íoc.

Go dtí go bhfaighidh tú freagra fabhrach ar an gceartú seo, glac le mo thoil.

 

                                                                                       Síniú

Sampla den dara litir

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar bhónas feidhmíochta a íoc

Sir,

Ó thosaigh mé inár gcuideachta, mar [fheidhm] ó [dháta], luann mo chonradh fostaíochta mo cheart chun bónas feidhmíochta bunaithe ar mo éifeachtúlacht agus mo tháirgiúlacht.

Ó chomhtháthaigh mé le d’fhoireann, d’íoc tú an bónas seo dom go rialta ag deireadh gach bliana.

Dá bhrí sin, tá carachtar éigeantach faighte ag an bpréimh seo, trína húsáid rialta agus arís agus arís eile.

Cé go raibh mé in ann torthaí níos fearr a bhaint amach i mbliana i gcomparáid leis an gceann deireanach, thug mé faoi deara i mo duillín pá deireanach nár íoc tú mé. Go raibh maith agat as an chúis nár íocadh mo aisce a mhíniú dom, má tá údar leis.

Seachas sin, táim ag súil le rialáil thapa, agus glac le do thoil, a dhuine uasail, mo bheannachtaí is suntasaí.

 

                                                                                    Síniú

 

Íoslódáil “premier-exemple.docx”

first-example.docx – Íoslódáil 13061 uair – 14,95 KB

Íoslódáil “second-example.docx”

second-example.docx – Íoslódáil 12788 uair – 14,72 KB